Lørdag, 29. april 2023 

AV AAGE SAMUELSEN

KLIPPET FRA VEKKEROPET NOV/DES. 1982

 

«Intet av alt jeg har sagt, skal utsettes lenger.»

Når menneskene blir konfrontert med Guds ord har de alltid motargumenter og unnskyldninger i fleng.  I åndelige spørsmål som gjelder deres liv og fremtid står alltid Gud på deres venteliste. Det skal alltid utsettes.

Da Moses stod overfor kong Farao, med ordre fra Gud om å slippe Israel fri, hadde også kongen en utsettelsespolitikk: Han svarte Moses: «Kom igjen i morgen»!

Men Guds ord har alltid sagt: «Idag», eller «nu».  «Idag, om du hører Guds sønns røst», eller «nu er Gud å finne».  Djevelen vil alltid få mennesket til å utsette sin beslutning.  I Salme 95, 7 står det: «… vilde I dog idag høre hans røst».  Og i Luk. 2, 11 sier englene til hyrdene: «Eder er idag en Frelser født».  Til røveren på korset sier Jesus: «Idag skal du være med mig i Paradis». Og i Luk. 13, 32 sier Jesus at «han fullfører helbredelser idag og i morgen, og ved den tredje dag er jeg ved enden.» 

Det som kan hindre Satan er å gjøre nettopp det Gud har sagt, uansett hvor fortvilet din stilling er.  I disse to små ord IDAG og NU rommer det enorme muligheter, og en total forandring i hele din livsinnstilling. I det røveren sa til Jesus på korset: «Kom mig i hu når du kommer i ditt rike» var han selv med på å åpne døren inn til Guds rike, for Jesus sa: «Idag skal du få oppleve dette.»

Samråd deg ikke med kjøtt og blod, kast ventepolitikken over bord! 

Når den blinde mannen ved Jerikoveien ropte til Jesus i sin nød, «forbarm dig over mig», var det nettopp de ordene som satte Jesus i bevegelse så han fikk synet igjen.

Og dette lille ordet NU er nettopp det du trenger i dette øyeblikk.  NU er Gud å finne.  NU vil Jesus helbrede deg!  NU vil Jesus åpne dine øyne!  NU vil underet skje!  Jesus sa til den krumbøyde kvinne: «Du er løst!»

Og når Herren sier: «Han vil gi dig hvad ditt hjerte begjærer», så mener han ikke siden – men NU! 

Det er dine utsettelser og hensyn som hindrer Gud.  Når Jesus skal hente sine i ett nu, og vi skal rykkes i skyer opp i luften i ett nu, så står det så fint: «Først skal de døde i Kristus oppstå»,  og der er det ingen protester, uansett hva som er igjen av dem der de er. Ingen døde protesterer, selv ikke djevelen kan hindre det.

Det er i det øyeblikk du dør fra deg selv, og andre, at du begynner å leve.  Så får du oppleve som kjøgemesteren i Kana, da han ropte til Jesus: «Du har gjemt den beste vin til nu!»  Ikke siden, eller sist, men NU! 

La denne dagen bli en NU-dag, så vil kraften strømme igjennom deg.  AMEN!