Artikler

Lørdag, 29. april 2023 

AV AAGE SAMUELSEN

KLIPPET FRA VEKKEROPET NOV/DES. 1982

 

«Intet av alt jeg har sagt, skal utsettes lenger.»

Når menneskene blir konfrontert med Guds ord har de alltid motargumenter og unnskyldninger i fleng.  I åndelige spørsmål som gjelder deres liv og fremtid står alltid Gud på deres venteliste. Det skal alltid utsettes.

Da Moses stod overfor kong Farao, med ordre fra Gud om å slippe Israel fri, hadde også kongen en utsettelsespolitikk: Han svarte Moses: «Kom igjen i morgen»!

Men Guds ord har alltid sagt: «Idag», eller «nu».  «Idag, om du hører Guds sønns røst», eller «nu er Gud å finne».  Djevelen vil alltid få mennesket til å utsette sin beslutning.  I Salme 95, 7 står det: «… vilde I dog idag høre hans røst».  Og i Luk. 2, 11 sier englene til hyrdene: «Eder er idag en Frelser født».  Til røveren på korset sier Jesus: «Idag skal du være med mig i Paradis». Og i Luk. 13, 32 sier Jesus at «han fullfører helbredelser idag og i morgen, og ved den tredje dag er jeg ved enden.» 

Det som kan hindre Satan er å gjøre nettopp det Gud har sagt, uansett hvor fortvilet din stilling er.  I disse to små ord IDAG og NU rommer det enorme muligheter, og en total forandring i hele din livsinnstilling. I det røveren sa til Jesus på korset: «Kom mig i hu når du kommer i ditt rike» var han selv med på å åpne døren inn til Guds rike, for Jesus sa: «Idag skal du få oppleve dette.»

Samråd deg ikke med kjøtt og blod, kast ventepolitikken over bord! 

Når den blinde mannen ved Jerikoveien ropte til Jesus i sin nød, «forbarm dig over mig», var det nettopp de ordene som satte Jesus i bevegelse så han fikk synet igjen.

Og dette lille ordet NU er nettopp det du trenger i dette øyeblikk.  NU er Gud å finne.  NU vil Jesus helbrede deg!  NU vil Jesus åpne dine øyne!  NU vil underet skje!  Jesus sa til den krumbøyde kvinne: «Du er løst!»

Og når Herren sier: «Han vil gi dig hvad ditt hjerte begjærer», så mener han ikke siden – men NU! 

Det er dine utsettelser og hensyn som hindrer Gud.  Når Jesus skal hente sine i ett nu, og vi skal rykkes i skyer opp i luften i ett nu, så står det så fint: «Først skal de døde i Kristus oppstå»,  og der er det ingen protester, uansett hva som er igjen av dem der de er. Ingen døde protesterer, selv ikke djevelen kan hindre det.

Det er i det øyeblikk du dør fra deg selv, og andre, at du begynner å leve.  Så får du oppleve som kjøgemesteren i Kana, da han ropte til Jesus: «Du har gjemt den beste vin til nu!»  Ikke siden, eller sist, men NU! 

La denne dagen bli en NU-dag, så vil kraften strømme igjennom deg.  AMEN!

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme