Langfredag, 7. april 2023 

HAR ISRAEL OKKUPERT JERUSALEM?Jerusalem

AV AAGE SAMUELSEN

KLIPPET FRA VEKKEROPET NR. 4 – 1982

Den som skal belyse striden mellom arabere og Israel må gjøre det ut fra de evige løfter til Abraham og hans ætt – i entall – ikke ætter.  For i Guds rike, etter Guds bestemmelser fra evighet av, og før alt ble skapt, hadde den evige Gud bestemt å ta seg ut ett folk i Israel hvor han kunne åpenbare sin makt og herlighet på.  Og de løfter som Gud gav til Abraham, om å gi dem landet som fløt med melk og honning, finnes det ikke en makt på jorden som kan rokke ved.

Han gav Josva og Israels stammer opplysning om hvor grensen til dette landet går, som har sin fulle gyldighet i dag.  Se Josva, kap. 15.

På den tiden het Jerusalem «Jebu», men Gud hadde bestemt at de skulle kalle byen for Jerusalem, som skulle være Israels hovedstad hvor Gud kunne åpenbare sin herlighet for sitt folk, etter hans egne bestemmelser.

Og når Israel i dag handler så som de gjør, så er det i overensstemmelse med Guds løfter fra eldgammel tid av.  Gud har gjort et klart skille mellom arabere og jøder, mellom Ismael og Isak. 

Da Ismael reiste fra sin far Abraham med sine sønner og Keturasønnene, gav Abraham dem gaver, og sendte dem bort fra sin sønn Isak.  Men sin sønn Isak gav han ikke bare gaver, men ALT som tilhørte Abraham.  Ismael og hans sønner, og Keturasønnene med deres sønner, dro hen og bosatte seg fra Paran til adgangsveien til Babylon i hele landet mot øst over mot ørkenen.  Disse blandet seg med hverandre, og deres navn kaltes arabere og ismaelitter inntil denne dag.

Når massemedia over hele verden skriker opp om «Israels okkupasjon» av Løfteslandet, er det blank løgn!  Ingen kan forandre Guds bestemmelser.  Og heller ingen kan forandre det som nu er skjedd, at Israel har kommet hjem til sin elskede hovedstad.

Da Nehemias bygget opp Jerusalem, og de begynte på verket, var det tre personer som raste mot dem; det var horonitten Sanballat, hans ammonittiske tjener Tobias og araberen Gesem.  De spottet dem og foraktet dem, og spurte: «Hvad er det I gjør der?  Vil I sette eder op imot kongen»? Da svarte Nehemias dem og sa: «Himmelens Gud, han vil la det lykkes for oss; og vi hans tjenere vil gjøre oss rede og bygge; men I har hverken del eller rett eller eftermæle i Jerusalem».  Og herved holder Nehemias fast på det løftet Gud hadde gitt til sine fedre ved Abraham.

Det som skjer nede i «Palestina» i dag er presis det samme som skjedde på Isak og Ismaels tid.  Jeg kan godt forstå at nutidens mennesker, som intet forstår av Guds bestemmelser for sitt folk, skriker opp om okkupasjon og terror, men når de som kaller seg frelst tuter sammen med dem, da forstår man også hvor lite – av de som kaller seg kristne – skjønner av Guds ord.

Men jeg er stygt redd for at skriket mot Israel vil tilta, og at kristne og andre religiøse vil stemme i høye protestrop mot det som kommer til å foregå og utvikle seg i Israel, til fordel for Israel, fordi Gud er med dem. 

klagemurenUansett hvilke bestemmelser som blir fattet mot Israel i motstandernes hovedkvarter FN, vil intet av disse vedtak og protester ha noen som helst virkning på det Gud fra evighet har bestemt.  Skulle noen kunne formå å forandre Guds plan?  Eller få ham til å vakle i sin beslutning?  «Glemmer jeg dig Jerusalem, da glemme mig min høire hånd!  Min tunge henge fast ved min gane om jeg ikke kommer dig i hu, om jeg ikke setter Jerusalem over min høieste glede»!

Intet menneskelig øye kan skue inn i Guds visdom og hemmeligheter, og har derfor ingen mulighet til å kunne bedømme Guds evige sannheter og beslutninger.  Hans kjærlighet til sitt eiendomsfolk er så grenseløs at han ser forbi alle menneskers protester, og ler av deres hat og raseri mot Israel.  Ingen av arabernes planer mot Israel, intet av Moskvas intrigespill vil kunne tilintetgjøre Israel.

Når du leser aviser, når du hører i radio, når du ser i TV hvor uvettige mennesker skriker opp om Israels okkupasjon: SE ETTER I GUDS ORD hva Gud har lovet Abraham og hans ætt, så vil intet av det fiender skriker opp om få noen plass i ditt hjerte.  De samme løfter som Gud gav til Israel, har han også gitt til sitt åndelige Israel.  Og ingen kan hindre oss i å innta vårt Jerusalem, det som er der oppe.  Stol på Guds løfter.  Innta landet som Gud har gitt deg.  Alt er ditt!

LES OGSÅ ARTIKLENE: HAR ISRAEL OKKUPERT PALESTINA? OG ISRAEL - SETT MED GUDS ØYNE.