Sanger

Torsdag, 23. mars 2023

Tekst og melodi: AAGE SAMUELSEN.  

Utgitt på Lp-platen «AAGE SAMUELSENS POPULÆRESTE SANGER» i 1970.

Se teksten på sangen nedenfor: 

Jesus er min hyrde, alt gjør Han vel.
Lar meg ligge i eng så grønn.
Ved de stille vanne kveges min sjel.
Rettferds sti er hvile skjønn.
 
KOR:
Derfor jeg elsker Jesus Krist.
Han er den beste uten brist.
Ingen er så trofast, kjærlig og mild.
Jeg for alltid hør Ham til.
 
Med den gode olje salver Han meg.
Så min kopp blir overfylt.
Bare godt og miskunn følger min vei.
Alt er nåde, uforskyldt.
 
Skulle jeg enn vandre i dødens dal,
intet ondt jeg frykter her,
Han er min husvaler i sorg og kval.
Bordet dekket for meg er.

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme