Lørdag, 11. mars 2023

Ve NorgeAV AAGE SAMUELSEN

KLIPPET FRA VEKKEROPET – JANUAR 1981. 

Det har til alle tider fremstått mennesker som brautende avfeier Guds eksistens.  Jeg vil ikke her oppta plassen med å navngi alle de fremste av disse gudløse mennesker.  Flere av disse hadde nok sin grunn til gudløshet, men felles for dem alle var at de åpnet seg for en ateistisk demon som har til hensikt å fortelle menneskene at det ikke finnes noen Gud i det hele tatt, ellers ville ikke verden vært slik den er. 

Den menneskelige visdommen har alltid satt seg i høysetet og appellert til menneskenes «sunne fornuft» som det heter så vakkert.  Det er bare det at de lukker øynene for resultatene av menneskenes sunne fornuft i dag.  De ser på Bibelen som et fattig halmstrå for noksagtene, for mennesker med minimal intelligens, og fremsetter Guds-fornekteren utstyrt med en høy kvote av intelligens, som eksempel for sin påstand om at Gud ikke finnes.  Til dags dato har det ikke fremstått ett eneste menneske som kan bevise at det ikke finnes en Gud.  Gi meg navnet og beviset på det menneske som har kunnet gjøre det! 

Darwins utviklingslære slutter ved det manglende mellomledd.  Ingen er kommet lenger.  Darwin selv sa, med Bibelen i hånd: «Jeg hadde aldri tenkt at mennesket skulle klamre seg til et så fattig halmstrå som mine synspunkter og lære!»  Og han sa: «Jeg tror at det finnes en Gud som har skapt alt.»

Dessverre må det innrømmes at det finnes religioner i alle retninger som forvirrer menneskene, som avleder dem fra troen på Gud.  Men dersom det skulle være et eksempel for meg til ikke å tro, da ville jeg være en ynkverdig skapning.  Den ene gudsfornekterens brøl etter den andre har forstummet, uansett deres høye intelligens, men Gud lever! 

Om jeg leser disse menneskers tåpelige påstander om at Gud ikke finnes, vil jeg heller følge patriarkenes, profetenes og disiplenes skrifter om deres fantastiske erfaringer med den levende Gud.  Det var personer med meget høy intelligens.  En mann som Moses, som var opplært i Egyptens visdom, og som var omgitt av personer av høy rang i kongens slott, gav avkall på Egyptens visdom og rikdom og valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk fremfor å ha en kortvarig nytelse av synden, fordi Guds dårskap er så mye mer verdt enn menneskenes tåpelige visdom. 

Skal vi ta de enkelte personer fra Bibelen, som lå langt høyere med sin innsikt og åndelige visdom som eksempel for oss i dag, ville det ta for stor plass å nevne deres navn og gjerning.  Men de hadde et klart blikk og en fantastisk visdom til ikke bare å se sin egen tid, men de så også inn i fremtiden og profeterte om hvordan mennesket selv – i sin store visdom og selvros – ville ødelegge Guds skaperverk i sin vanvittige og tøylesløse visdom.  Det som de profeterte om menneskenes og jordens ødeleggelse er nå i ferd med skje!  Fremdeles brøler dåren «det finnes ingen Gud!» Stakkars kryp. 

Himmelen forteller om Guds store gjerninger, om stjernenes myriader som er nøyaktig plassert og som ikke faller ut av sin bane.  Om solens nøyaktige posisjon og gang, og som Gud har satt der til å velsigne jorden og det fattige mennesket.  Om månen som fremdeles står der og lyser om natten, om jorden som han hang på intet og som fremdeles henger der.  Om alle dyrene, fuglenes og fiskenes nøyaktige og velordnede samfunn.  Om havet som Gud holder i sin hule hånd, og han spiller ikke en dråpe.  Artikkelen fortsetter på neste side ...

Det er ikke engang en brøkdel av dårens fattige argumenter som kan settes opp som bevis på at Gud ikke finnes, mot de talløse bevis på at Gud virkelig lever. For Den gamle av dage sitter fremdeles på tronen og bøyer seg ned til en fattig synders nødrop og løfter ham opp av det dype skarn.

Du dåre, du kan fremdeles brøle.  Også ditt brøl skal forstumme og ditt ettermæle stå som eksempel på at «Guds dårskap er større enn menneskets visdom

Les også artikkelen «Ateismen og dens dårskap»

--------------------------------------------- 

Broder Aage skriver i sin sang:

DET GJORDE HAN
 
Utgitt på EMIs forlag i 1981
Kassetten/LP – JEG SYNGER HØYT AV GLEDE
Tekst og melodi: Aage Samuelsen 
 
«Mennesket for evig er skilt ifra Gud.
Kan aldri frelses ved lov eller bud.
Men da alt håpløst og meningsløst var,
Jesus på Golgata syndene bar.
 
Kor:
://: Det gjorde Han
Det gjorde Han
Hva ingen maktet,
Se, det gjorde Han ://:
 
Si hvorfor er du så nedbøyd min sjel,
når Gudesønnen har allting gjort vel.
Løft dine øyne og se opp til Ham,
som i sin nåde har fjernet din skam.
 
Glem dine sorger og byrder du bær,
i mørke stunder er Jesus deg nær.
Alt strev og møye kan ingenting gi,
kun tro på Ham, som gjør virkelig fri.
 
Skien, november 1980.