Lørdag, 4. mars 2023

Av redaksjonen i Faktuell ARENA

Det er mer enn ett år siden Putin og Co. gikk til storskala krig i Ukraina, i et despotisk begjær etter å annektere mere land til sitt «heroiske storrike» Russland. Nære nabofolk, og store deler av verden føler på angst og uro og er sjokkerte vitner til en rå, brutal og ufattelig hensynsløs krig hvor sivile må betale den største prisen. Barn ned til babystadiet, kvinner, gamle mennesker og dyr er blant Putins største fiender. Grufulle scener, store lidelser og traumer utspiller seg dag og natt. 

Krig er og blir Satans verk, det kan aldri «hverdagsliggjøres».  Men å være utsatt for slik konstant blodig, satanisk terror, uforutsigbarhet, mangel på all infrastruktur, mat og søvn kan bare den forstå som rammes så brutalt.  I Salomos ordspr. 27, 20 står det: «Dødsriket og avgrunnen blir ikke mette, og menneskenes øine blir heller ikke mette».

Vi kan til en viss grad kjenne oss igjen i fortvilelsen, sorgen og den overveldende følelsen av å være isolert og forlatt av mennesker man stolte på.  Hva vi opplevde etter broder Aages bortgang kan ikke beskrives med få ord, det var terror begått imot oss av ondskapsfulle vesener i lang, lang tid, dag og natt, i vårt eget land i fredstid.  Det var mye svik, også fra myndighetenes side, så det er ingen å stole på her i verden.  Men Gud har passet på oss og vært med oss i alle livets faser, han har hegnet om oss på en vidunderlig måte.  Han har sendt hjelpere i vår vei – av mange vi aldri ville tenkt på – til hjelp i kampen. Gud bruker akkurat den han vil, og da blir sånn det skal være.

Det var mange som falt i denne krigen også, åndelig sett.  De ble tatt av fienden, de torde ikke stå imot av frykt for å bli utsatt for det samme som oss, men alternativet var slett ikke bedre, tvert imot.  De har enten svunnet bort eller blitt oppslukt av den religiøse hopen, men også fysisk har mange gått bort.  Det er fryktelig trist, men når det kommer til stykket er det opp til alle og enhver å ta et bestemt valg.

For despotene i Russland er ikke et menneskeliv noe verdt, men for Gud har hver eneste sjel som lever og ånder på denne jord akkurat like stor verdi, og han vil at ALLE mennesker skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst. Slik tilstanden er i verden i dag, skal det godt gjøres å ikke forstå at vi lever i den siste tid.  Alle tegn peker på at nådens tidshusholdning snart er omme.  I Matt. 24 taler Jesus til disiplene, og sier: «Ser I ikke alt dette?» Samtidig som han advarer oss om det som vil skje.  Vi vet at Jesus kommer meget snart, vår forløsning stunder til, og vi lenges til vårt hjemlands lyse strand som står det i sangen. 

På et møte i Arendal den 20. september 1981 kom det frem i et budskap i tunger og tydning:

«I skal legge merke til dagene som kommer.  Jeg har før forutsagt at himmelen vil sortne til, og jeg har sagt at det skal komme opprør både her og der.  Men midt i alt dette så istandsetter jeg mine barn, og gjør dem ferdig til den himmelfart som jeg har lovet dem, da jeg skal forvandle dem i ett nu, og rykke dem opp i skyer og holde inntog i den staden som jeg legger siste hånd på verket, for at de skal være der hvor jeg er, og de skal se min herlighet, mens verden går sin undergang i møte.

Og I skal legge merke til det I hører fra de forskjellige land, hvor de skal komme i en krigsstemning, hvor folkene skal engste seg i fortvilelse.  For dette bærer bud om at det er den tiden, like før jeg gjør et under som aldri har foregått i historien før, da jeg forvandler min blodkjøpte skare og løfter dem hjem til de evige boliger.

Over alt i dette landet skal jeg gjøre tegn, under og mirakler, jeg skal skake dette landet før jeg, Herren, kommer.  Legg merke til det jeg sier!  Og jeg vil bruke mine vitner, salve dem ekstra så de skal stå med min myndighet og forkynne at mitt komme er såre nær!»

 Hør sangen og les teksten TIL HARPERS SPILL, her.