Artikler

 Onsdag, 15. februar 2023

Artikkelen nedenfor ble publisert i Vekkeropets septembernr.  i 1979, da Aage Samuelsen fant det nødvendig å gå ut og advare folk mot en slik vranglære som så tydelig avsløres her.  Det er den lutherske presten, Magne C. Krohn (f. des. 1928), en tidligere «bibellærer» og forfatter av «andakts- og oppbyggelige bøker», som har skrevet artikkelen.  M. C. Krohn var også i sin tid tilknyttet avisen «Vårt Land» en periode.

Aages kommentar finner du under faksimilen: 

Nedenstående artikkel «Hvor kommer det vonde fra?» er forfattet av Magne C. Krohn, og hentet fra bladet «for fattig og rik». Han har skrevet den til «deg som er syk».

«HVOR KOMMER DET VONDE FRA?»

Av Magne C. Krohn

Fra Vekkeropet hvor kommer det vonde

HVA SIER GUDS ORD?

Av AAGE SAMUELSEN

Det er rystende å lese hvordan de vantro kristne kan forvrenge Guds ord.  Her ser vi klart og tydelig hvordan sykdomsmaktene har sine allierte blant dem som går under navnet «kristne».   

Når Paulus sier i Rom. 8, 28: «VI VET AT ALLE TING TJENER DEM TIL GODE SOM ELSKER GUD», kan jeg ikke forstå hvordan de kan forbinde alle slags sykdomsmakter med det gode, og at det skal være oss til velsignelse! 

Ikke med ett eneste ord i Det nye testamentet har Gud sagt at han skal velsigne sitt folk med sykdom for at det skal bli «oss til det gode».

Når Magne C. Krohn også i 2. Kor. 12, 8, der Paulus ber om å bli kvitt den torn han hadde i kjødet, rett ut sier at den er en sykdom – i parentes en «øyelidelse» – med spørsmålstegn riktignok, er det et skremmende eksempel på hvordan vranglæren i dette spørsmål nærmest blir forgyllet.  Ikke med ett eneste ord har Paulus sagt at det var en sykdom, og det var heller ingen sykdom eller øyelidelse, men en Satans engel som stadig minnet ham om hans forfølgelse av de kristne og medvirkning i mordet på Stefanus.  Artikkelen fortsetter på neste side ...

Krohn sier videre: «Gud lot ham slite med sykdommen».  At det går an å forkvakle Guds ord på denne måten?  Han skriver videre: «Det er underlig å lese om kvinner og menn som har betydd noe i den kristne kirkes historie. De fleste av dem var lutret gjennom lidelser.  En kvinne sitter lenket til en stol på grunn av leddgikt, men hun er målbevisst gått inn i forbønnens tjeneste»?

Da kan ikke jeg forstå annet enn at det må være en veldig velsignelse for hele Den lutherske kirke å bli lagt på sykehuset, for at de kan bli enda rikere velsignet og virkelige bønnesjeler!

Det er intet mindre enn en loddrett løgn i fra helvete!  Og denne forkynnelsen er blitt en åpen kanal for sykdomsmaktene.  Derfor er det ikke underlig at sykdomsmaktene herjer iblant de såkalte kristne.

Ikke med ett eneste ord nevner Krohn i denne artikkel at Jesus har båret våre sykdommer, at vi «… VED HANS SÅR ER HELBREDET!»

Hva med Jakobs brev 5, 13-14? Der står det jo klart og tydelig at dersom nogen lider ondt iblandt eder, skal de salve og be for ham i Jesu navn, OG HAN SKAL BLI HELBREDET!  1. Peters brev, 4, 13: «MEN I SAMME MON SOM I HAR DEL I KRISTI LIDELSER, SKAL I GLEDE EDER, FOR AT I OGSÅ I HANS HERLIGHETS ÅPENBARELSE KAN GLEDE EDER MED JUBEL.»  Vår sunne fornuft tilsier oss at vi, under forferdelige sykdomslidelser, i samme mon kan glede oss med jubel. 

Det er denne vranglære vi må være våkne for, og lukke alle dører for.  En slik snikende vantroforkynnelse har ingen ting med Guds ord å gjøre.  Til slutt skriver Krohn: «Min syke venn, Han, din Frelser, er deg ganske nær for å velsigne.  Du ser ham ikke, nei vel, men han er der likevel, for å gjøre deg til en velsignelse.  Du er et privilegert Guds barn». 

Dette er kynisk, rått og hjerteskjærende, og røster ifra avgrunnen.  Vi har en Frelser som bevarer oss, og som har sagt: «JEG VIL HOLDE ALL SYKDOM BORTE FRA DIG.»  2. Mos. 23, 25.

Vi forherliger ikke Satan og sykdomsmaktene, men vi opphøyer Kristus som har båret all synd og sykdom på seg, og som har all makt i himmelen og på jorden.  Dette er Guds privilegium til sine barn.  For dersom det var sant det Krohn skriver, da ville Gud være verdens største barnemishandler og løgner, men LØGN FINNES IKKE I HAM. 

Esek. 13, 19-23: «Og I vanhelliger mig hos mitt folk for nogen håndfull bygg og for nogen stykker brød, for å drepe sjeler som ikke skal dø, og for å holde sjeler i live som ikke skulde leve, idet I lyver for mitt folk, som gjerne hører på løgn. Derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg vil ta fatt i eders dekker som I fanger sjelene med likesom fugler, og jeg vil rive dem bort fra eders armer, og de sjeler som I fanger, dem vil jeg la slippe fri som fugler.  Og jeg vil sønderrive eders hetter og utfri mitt folk av eders hånd, og de skal ikke mere være et bytte i eders hånd, og I skal kjenne at jeg er Herren.  Fordi I ved løgn gjør den rettferdiges hjerte motløst, uten at jeg har bedrøvet ham, og styrker den ugudeliges hender, så han ikke vender om fra sin onde vei, og jeg kan la ham leve, derfor skal I ikke mere skue tomhet eller spå falske spådommer, og jeg vil utfri mitt folk av eders hånd, og I skal kjenne at jeg er Herren».

AMEN!  

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme