Mandag, 6. februar 2023 

Redaksjonen i Faktuell ARENA

I Strms kirkeI DAG ER DET 40 ÅR SIDEN DEN HISTORISKE BEGIVENHETEN I  STRØMSØ KIRKE I DRAMMEN: BRODER AAGE M/VENNER DELTOK MED TALE, SANG OG VITNESBYRD.

Avisene skrev bl.a.: «Kirkehistorie i Drammen», «Historisk begivenhet», «I kø for å høre Aage i kirken», «Aage sprengte Strømsø kirke» osv.  Se avisinnleggene nedenfor.

Den 6. februar 2023 er det 40 år siden predikant Aage Samuelsen var innbudt, av den gang kateket Odd Gusrud, til å delta med sang, tale og vitnesbyrd i en norsk statskirke; Strømsø kirke i Drammen.  Vi her i redaksjonen deltok, sammen med mange andre av vennene fra Vekkeropet, på dette historiske møtet.

I Vekkeropets januar nr. 1983 stod det å lese: «NORGES STØRSTE MIRAKEL!  AAGE SAMUELSEN TALER I STRØMSØ KIRKE I DRAMMEN, SØNDAG 6. FEBRUAR KL. 19.00.»

Bakteppet for denne store hendelsen hadde egentlig sitt utspring i Aages egne sanger, blant andre hans kanskje mest berømte sang: «O, Jesus du som fyller alt i alle», men også «et under på Golgata hendte». 

En av de mange tusener som kjøpte flere av Aages kassetter på 1980-tallet, og spilte dem om og om igjen, var den kjente organist og komponist, Egil Hovland, fra Fredrikstad.  Han var både svært grepet og begeistret over Aages sanger.  Han var også en av pådriverne for å få sangen «O, Jesus du som fyller alt i alle» inn i norsk Salmebok.  Aage og Egil utviklet et godt vennskap tuftet på felles musikkglede og gudstro.Aage og Egil i FrStad

Da Egil Hovland møtte opp i Strømsø kirke den 6. februar i 1983, sammen med sin sønn og Glemmen kirkes ungdomskantori, sa han bl.a.: «Jeg har tatt for meg alle hans melodier, en etter en, siden jeg har litt forstand på hva som er galt og riktig.  På Aages melodier finnes ingen feil.  Ingen teoretiske feil overhodet!  Den fineste?  Ja, jeg har vært veldig opptatt av «Et under på Golgata hendte», har spilt den minst hundre ganger.  Og når Aage og koret hans synger «Jeg lever hver dag i hans nåde», ja, da må jeg si: «DETTE ER EVANGELIET!» Les mer her.

Aage Odd og Egil i FrStad 2Egil Hovland hadde også tidligere uttalt seg til Fredriksstad blad om sangene til Aage, og uttrykt håp om at det snart ville bli plass for broder Aage i en norsk kirke.  Dette intervjuet kom kateket Odd Gusrud, i Strømsø kirke, til å lese.  Han kontaktet derfor Egil Hovland og på denne måten kom kirkemøtet i stand.  Les også artikkelen i Fredriksstad blad fra tirsdag 11. januar 1983 nedenfor.

Aage omtalte hendelsen i Vekkeropets februar nr. i 1983, bl.a.:

«STORE UTVIDELSER

1983 har allerede begynt med store overraskelser, og som jeg også skrev om i forrige nr.,  den 6. februar kommer et av kirkehistoriens største under til å skje, og som jeg kan se en Guds finger med i; jeg skal tale i en statskirke.  Egil Hovland har vært en foregangsmann og direkte årsak til at dette skjer.  Og jeg er ikke i tvil om at Gud har brukt ham i denne historiske hendelse.

Vi må bare innse at våre veier er ikke Guds veier.  Han gjør hva han vil, står det.  At NRK omsider har innsett at jeg, og alle de som er med meg, har åndelige verdier å tilføre samfunnet, både på det ene og andre området er det heller ingen tvil om.   Men dette er jo noe Gud har talt til meg om på forhånd ville skje, og som flere tusen mennesker er vitne til.

Når Jesus sier at «I skal gjøre større ting enn det jeg gjør», så samtykker Paulus med det i Ef.br. 3,20: «Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss», så må vi bare stå stille og se Herren i aksjon.  Skulle nogen ting være umulig for ham?»

Hør også møtet i Strømsø kirke i radioprogram nr. 35 g 36 her.


 

Egil og Aage i statskirkedebut1


I k for hre Aage i kirken


Aage sprengte Strms kirke