Fredag, 13. januar 2023

Mange av de unge voksne i dag tror at dagens politikk, drevet frem av den sosialistisk/kommunistiske AP/SP-regjeringen her i landet, er av nyere dato, men det er langt fra tilfelle. 

Nedenstående artikkel skrev Aage for 40 år siden, og selv da var Aps strategi den samme som nå, altså ingen ny oppfinnelse. Edvard Bull deMan skal også legge seg på minne at allerede på 1920-tallet var Ap tydelige på at de ville kristendommen til livs.  Edvard Bull, som var utenriksminister i Christopher Hornsruds kortsittende Ap-regjering i 1928, hadde som sin fanesak «å sloss uforsonlig mot fordummende sekter» som han kalte dem, samtidig som han jobbet iherdig for å innføre et marxistisk styresett her i landet.  Dette er godt dokumentert i leksikon og andre historiske skrifter og biografier.  Så tro ikke ett sekund at Arbeiderpartiet vil endre kurs, det har de for lengst vist at de ALDRI kommer til å gjøre.  RED.

-----------------------------------------------

POLITISK MASKERADEBALL

Av AAGE SAMUELSEN

Artikkel i Varden, fredag 18. februar 1983

I ethvert maskeradeball med fest, glede, spill og dans, men også under stor spenning og forventning til timen da masken faller, spør man seg selv:

-        Hvem skjuler seg bak masken til min partner?

Og når masken faller hender det at en blir skuffet over å se den som skjuler seg bak den.

I den striden som har gått for seg i NATO-rekkene er det sørgelig å se hva som har skjult seg bak en av initiativtakerne til NATO-strategien, nemlig Arbeiderpartiet!  Jeg vil med en gang understreke at jeg skriver ikke denne artikkelen som en Høyre-mann, selv om jeg er det.  Heller ikke som en kristen, selv om jeg er det, men som en tilskuer til det dobbeltspillet som har foregått innen Arbeiderpartiets toppledere; å være vitne til at en kvinne dreier voksne mannfolk i Arbeiderpartiet rundt lillefingeren som det Gro Harlem Brundtland har gjort.  Det er et dobbeltspill uten sidestykke

KGB hovedkvarterMasken har falt fra Arbeiderpartiets ansikt – til stor forskrekkelse for alle – selv også for mange innen Ap, og til stor begeistring for de hensynsløse slavedriverne i Moskva.  Når skal det norske folk våkne opp?

Er de ennå ikke klar over hvilke forferdelige krefter de er i ferd med å slippe løs her i landet, ved å stole blindt på de falske og hyklerske fredstoner fra Moskva?  Skal vi få de samme tilstander her i landet som i de andre russisk-hærtatte land?

Løgnpropaganda-apparatet i KGB har arbeidet i årevis, målbevisst og med en frekkhet som er enestående i verden, for å kaste blår i øyene på uopplyste mennesker som ikke gidder å tenke på den dag i morgen, hva den kan bringe av ulykke og forferdelse.  Hvor er Gerhardsen?  Hvor er Bratteli, Nordli, Frydenlund og Guttorm Hansen?  De kan umulig være enig med Gro H. Brundtlands fullstendige fordreining av hele rakettsaken?

Gang på gang har Gro H. Brundtland, etter valgnederlaget, kommet med det ene hatske utfallet mot den sittende regjering etter det andre, for å prøve å snu vinden til fordel for seg.  Men det har vært så avslørende og gjennomskuende at selv den den dummeste mann og kvinne må ha forstått at det spill hun driver på med på lang sikt vil skade hennes eget parti. 

Om en ikke har så mye tid til å konsentrere seg om det politiske spillet, hindrer det en ikke i å se at det bærer galt av sted.  Som alt det dumme fredspjattet det skrikes så høyt om i dag, som er russisk-inspirert fra ende til annen, er det i ferd med å legge veien åpen for russiske hærstyrker inn til vårt land uten at noen her i landet – når den tid kommer – makter å løfte en finger til motstand.  Jeg håper bare at det i tide står frem voksne mannfolk som kan stoppe Gro H. Brundtlands intense gneldring, som er fylt med hat, før hun får ødelagt for mye.  Arbeiderpartiet vil tjene mest på det.