Artikler

Fredag, 30. desember 2022

HVILKEN FRIHET?

AV AAGE SAMUELSEN

KLIPPET FRA VEKKEROPETS NOV./DES. NR. 1981 

 

Vekkeropet«TIL FRIHET HAR KRISTUS FRIGJORT EDER!»

Gud har skapt alle mennesker med rett til frihet, med en fri vilje, og gitt oss sans til å skjelne mellom godt og ondt.  Men til alle tider har det vært diktatoriske systemer i verden som har tvunget menneskene inn under sin vilje.  Det er gitt gyldne løfter om velstand og goder for dem som vil underlegge seg systemet, men alltid hat, hevn og død over dem som ikke vil legges under tvangssystemer.

Og det merkelige er at menneskene til alle tider har latt seg lokke av disse falske røster som slynger ut sine gyldne løfter om velstand, fred og frihet. 

I årtusener har dette skjedd, og det ser ikke ut som om menneskene kan lære.  Verden lar seg bedra.  Vi kan bare gå til vårt eget lille land.  Vi har jo så mange politiske partier her som overgår hverandre med gyldne løfter, som lover at dersom folk stemmer på dem vil det bli velstand og frihet.  Den månedlige gallupen for de politiske partier avslører to ting: 

1.     Politikernes løfter som ikke holder mål, og …

2.     velgernes vinglete holdning fordi de ikke selv har det klarsynet på hva virkelig frihet og velstand er! 

I grunnloven har vi noe som heter ytringsfrihet og kristendomsfrihet, men det eksisterer bare på papiret.  Du kan ikke ytre deg så som du vil uten å komme på kant med dem som vil herske over deg.  Du må underlegge deg systemets lover og paragrafer.  Hva kristendomsfriheten angår her i landet er det et eneste stort narrespill alt sammen.  Vi kan bare ta et media som NRK, som har vært dirigert og kontrollert av det sosialistiske system, og som nu raser fordi det er dem som våger å overskride systemets tvangsmetoder, og ser sin posisjon og dominans truet.  Men friheten lar seg aldri binde – før eller siden vil den bryte seg nye veier. 

Det er skandaløst det som har vært og blir ut sendt av det de kaller andakt og gudstjenester over radio og TV, som absolutt intet har med frihet å gjøre.  Det er et bedrag å bli påtvunget en lytteravgift til noe som er motbydelig både å se og høre på.  Protesterer en mot dette system, blir en «for ever» blinket ut som en opprører og falsklærer, uten at de som gjør og sier dette har det minste peiling på hva kristendomsfrihet betyr.

At det tvangssystemet vi har levd under i mange år mister gehør i velgermassen bør ikke tillegges velgernes skyld, men selve det sosialistiske systems tvangsmetoder.  Det har i årtusener vist seg at det finnes mennesker med lengsel etter å utfolde seg i den frihet Gud har gitt oss, og aldri lar seg hindre, uansett hvilket diktatorisk system det har vært.

Den fred verden lover er ingen fred. Den velstand verden lover er ingen velstand.  Den frihet verden lover er ingen frihet.  Det står i Guds ord, Matt.: 6, 33: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift.» Og videre i Joh. 8, 36: «Får da Sønnen frigjort eder, da blir i virkelig fri!»

Disse ord; VIRKELIG FRI, vil for alltid bety noe for dem som tror på Kristus.  Ingen politiske partier, uansett gyldne løfter, kan redde verden fra den kommende katastrofe!  Uansett, enten det gjelder kapitalismen eller sosialismen.  Og før politikerne innser at man ikke kan legge friheten i tvangstrøye vil vold og terror, hat og hevn aldri opphøre.  Og uansett politiske systemer vil deres program og handlinger anklage og dømme dem selv.  Det er bare så sørgelig å konstatere at utrykket: «Verden vil la seg bedra» fremdeles er et faktum. 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme