Artikler

Fredag, 18. november 2022 
Vekkeropet april 1981FALSKE PROFETER
 
AV AAGE SAMUELSEN
KLIPPET FRA VEKKEROPET APRIL 1981 
 
Det som i vekkelsestider – hvor Gud har utrustet og gitt sine tjenere den kraft han lovet – ofte blir ropt ut ifra tilstivnede kirker og menigheters talerstol, som er livende redd for at deres organisasjonsapparat skal gå i stykker, er advarsler mot falske profeter som skal gjøre store tegn og under.
Disse som skal si: «Har ikke vi talt profetisk ved ditt navn?  Utdrevet onde ånder ved ditt navn?  Og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?»  Da skal han vitne for dem og si: «Jeg har aldri kjent eder.  Vik bort fra mig, I som gjorde urett.» (Matt. 7.)
 
Og det er jo klart at hvem forstår ikke dette ord?  Men det stopper ikke med det.  «Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell.»
 
Hvis vi tar hensyn til det første Jesus sier, nemlig det de falske profeter sier til Jesus, så står det hverken noe om at han bekreftet eller benektet det de sa: «Har ikke VI gjort …!» 
Det som kommer frem der viser klart og tydelig motivene for disse profeters virksomhet.  Det var det DE gjorde, og ikke det som skjedde i Jesu navn som ville gi dem rettigheter og adgang til himmelen.  Det var i det hele tatt ikke en eneste tanke om hva Jesus hadde gjort for dem.  Gud gir ikke mennesker sin ære, og heller ikke utskårne bilder sin pris. Svake troende som ikke skjønner dette skriftsted blir livende redde når Guds nådegaver er i virksomhet hos ett eller flere av hans vitner.  Kanskje det er en falsk profet?
Det gjør ingenting om kirkelederen og menighetsforstanderen aldri har opplevet en åndelig vekkelse i sitt hjerte, og selv ikke gjør det som Jesus sier: «Hver den som hører mine ord, og gjør efter dem …!»
 
I en kirke forkynner de barnedåp som grunnlag for sin frelse, som intet har med Guds ord å gjøre.  I et annet kirkesamfunn er både barnedåp og troende dåp inngangen til frelse.  En plass er det ikke så nøye om en blir døpt i det hele tatt, bare de har tungemålsgaven, ber for syke og samtidig ærer legevitenskapen som Guds redskaper. Hva skal man tro på?  Det er et eneste virvar det hele.Tolleren
 
Men når Jesus sier, etter oppstandelsen: «Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de kaste ut onde ånder, de skal tale med tunger osv. …», så går han jo stikk imot det han sier i Matt. 7, etter de skakkjørte pastorers og kirkelederes heseblesende advarsler. 
Jesus har aldri gitt sine nådegaver som adgangskort til himmelen, men han har heller aldri sagt: Vær forsiktig med å ta imot de gaver jeg gir!  «Av nåde er I frelst, og det er ikke av eder selv.» Så i himmelen har disse ordene som de falske profetene sa; «har ikke VI gjort det og det…» ingen gyldighet.
 
I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, og det er også han som skal fullføre verket.  Når Gud tar seg ut et vitne er det ikke til menneskers fortjeneste, så at noen skulle rose seg.  Men skulle de nådegaver som Gud har stillet til vår disposisjon stenges ute av menigheten, i frykt for å bli likestilt med de falske profeter, da er våre møter og vår tjeneste for Gud fullstendig hensiktsløs.  For de skal være til oppbyggelse for menigheten, står det.
 
Det står ikke til å nekte at mange har misbrukt gavene, og tatt dem til inntekt for seg selv, som favorisert spesielt av Gud.  Men i Guds øyne, og hans hensikt med nådegavene, er å hjelpe mennesker og ikke sette dem på en høy pidestall som noen veldige helgener.
Den ringeste i Guds rike er den største.
 
AAGE SAMUELSEN 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme