Sanger

Søndag, 16. oktober 2022
 
DET Å ELSKE ER Å GI
 
Tekst og melodi: AAGE SAMUELSEN
Utgitt på SK/LP: «HUSET I HALLELUJAGATEN» i 1981 – hos EMI NORSK AS
 
Det å elske er å gi,aage3
uten å kreve noe igjen.
Det å elske gjør deg fri,
fri fra ditt eget jeg min venn.
 
KOR:
Gi hele hjertet, gi Jesus alt!
Hans kjærlighet til liv har deg kalt.
I Hans øyne du er en juvel,
derfor Han frelse vil din sjel.
 
Du som lider, se opp til Ham,
som all din synd og sykdom bar. 
Du vil aldri rødme av skam,
Han alltid omsorg for deg har.
 
Gylne morgen bryter frem. 
Vi skal få skal få se Ham som Han er.
Der i evighetens hjem,
da er det glemt hva vi var her. 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no