Artikler

Lørdag, 8. oktober 2022 

AV AAGE SAMUELSEN 

Klippet fra Vekkeropet nr. 2 – februar 1983 

«I SKAL FÅ KRAFT», Ap. gj. 1, 8 

Vekkeropet nr 2 1983Disiplene, som hadde vært sammen med Jesus i vel tre år og sett alt som skjedde, ville – om de hadde levd i dag – ganske sikkert vært blant dem som sier at vi har den Hellige Ånd uten å ha fått den.  For faktum er at mange i dag – uansett kirkesamfunn – tror at de har fått den Hellige Ånd uten å ha fått oppleve den spesielle kraft som Jesus sa de skulle få. 

Disiplene kunne rose seg av veldige mirakler, sammen med Jesus, enda de ikke hadde fått den Hellige Ånds kraft.  Jeg har mange ganger hørt både prester og predikanter fortelle om veldige opplevelser med Gud, uten å ha fått den spesielle kraften: Dåp i den Hellige Ånd og ild.

I vekkelsen i Samaria fikk de se herlige ting skjedde, de kom til troen, og de ble døpt i vann.  Mange helbredelser, tegn og under skjedde, og det var stor glede, men de manglet en spesiell ting.  Og når Peter spurte dem: «Har I fått den Hellige Ånd efter at I kom til troen?»  Så svarte folket: «Nei, vi har ikke engang hørt at den er kommet.» Da la Peter og Johannes hendene på dem, og de begynte å tale i tunger og høylydt prise Gud. 

Det er vår plikt å spørre om de har fått den spesielle opplevelsen etter at de er kommet til troen: «Har I fått den Hellige Ånds kraft?» 

Jeg vil gjerne benytte et dagligdags bilde, som ofte blir omtalt i massemedia, og som har skapt protester og voldsomme demonstrasjoner: Kraftutbyggingen i Norge.  Når det kom på tale om å binde de veldige kraftressurser vi har i store reservoarer, for å tilføre, og endog eksportere kraft, lys og varme til hver enkelt husstand både i og utenfor Norge, skrikes det veldig opp om ødeleggelse av den vakre naturen som vi har hatt i årtusener, og som er fredet.

Det samme skjer også på det åndelige området.  Vi har det så fint her, så vakkert og idyllisk.  Vi tillater ingen å ødelegge alt det vi gjennom årtusener har tatt vare på. Vi tillater ingen å komme inn på våre enemerker, å ødelegge våre tradisjoner med sin «bulder og brak-forkynnelse». Men det er nettopp den vekkelse vi trenger i dag: Den Hellige Ånds kraftvekkelse! Det er bare den som kan tilføre hver husstand her i landet åndelig lys og varme.  Les mer på neste side ....

Alle menneskelige tiltak, uansett hva det er, kan ikke hjelpe alle samfunnsproblemer som er i ferd med å ødelegge vårt land.  Nerveanstalter, sykehus, fengsler er overfylte, og myndighetene er maktesløse.  Kirker, menigheter og sekter overgår hverandre med adamittiske tiltak og prestasjoner, og forstår ikke at det er KRAFT de trenger, uansett hvor troende de er.  Men de må først innse sin egen fattigdom, og at intet av det de har tatt vare på i årtusener kan demme opp for den bølge av ugudelighet som er i ferd med å ødelegge vårt land. 

Og de, som har fått oppleve denne spesielle kraften, har ansvaret for at denne kraften blir utbygd i vårt land, så syndere i hopetall kan bli født på ny, døpt i vann og i den Hellige Ånds kraft, og syke av alle slag kan bli løst og satt fri! 

Har DU fått oppleve den Hellige Ånds kraft – etter at DU kom til troen? 

Les også artikkelen: KAN MAN VÆRE ÅNDSDØPT UTEN Å TALE I TUNGER?

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme