Sanger

Tirsdag, 27. september 2022 
NYDELIG SANG AV AAGE SAMUELSENopprinnelig20
Tekst og melodi, skrevet i 1985
 
Finnes på LP/Kassett: Aage Samuelsen 70 år i jubel
Utgitt av Arne Bendiksen Records AS i 1985
 
JESUS, DU VET JEG ELSKER DEG
 
Jesus, du vet jeg elsker deg,
du som i nåde frelste meg.
Liv har du gitt meg i overflod,
du er barmhjertig – du er god
 
Møter jeg trengsler på min vei,
i ensomhet du svikter ei.
Gråter mitt hjerte, jeg hører din røst,
du gir meg balsam – du gir trøst.
 
Den gang du døde i mitt sted,
blev det for meg en salig fred.
Ingen kan rive meg ut av din hånd,
du leder alltid ved din Ånd.
 
Hvordan det går i verden her,
vet jeg at du den samme er.
Om jord og himmel en dag skal forgå,
troen på Jesus vil bestå.
 

HØR SANGEN HER:

Jesus du vet jeg elsker deg (Aa.S.)

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no