• aage 4DE TALER ENDOG EFTER SIN DØD 

  Facebook er et sted hvor mange ytrer seg om dette og hint, og fra tid til annen dukker det opp innlegg der folk rauser ut av seg stygge, ondsinnede, falske uttalelser om broder Aage, og vennene som stod med ham, i kampen for sjelers frelse.  Og disse krenkelsene deler de så veldig gjerne med resten av verden.  For oss fremstår disse menneskene som blottet for integritet, ynkelige patetiske typer – fulle av mindreverdighetskomplekser – som alltid må tråkke på andre for å føle seg på topp og/eller bli sett av andre. 

  Der vi har anledning går vi inn og korrigerer, men det er ikke alltid like enkelt.  Løgnene forsvares ofte med at «det har de lest her og der» i aviser og blader o.l., eller at de rett og slett sprer løgn som andre har foret dem med.  Vi vet jo at media var/er minst like store kristendomshatere, fiendtlig innstilt og gode på å spre skitten løgn som de ovenfornevnte, så det kan for så vidt hende.  Enkelte må også innrømme at de aldri har møtt broder Aage, vært på hans møter, og langt mindre snakket med ham, men de får så mange «likes» på FB når de skriver stygt om ham at det oppveier motstanden de får når løgnene blir avslørt.  

  Sannheten er at Broder Aage ble høyt verdsatt av de mange tusener som hørte han forkynne Guds ord.  Han hadde venner i alle samfunnslag, og var høyt elsket av alle dem han hjalp i løpet av sin tid som predikant og forkynner, og det var ikke få. Tenk altså så mange år etter hans bortgang i 1987 (35 år) er Satan like redd for broder Aage, så redd at han velger seg ut slike lave typer for å så tvil om hans motiver og budskap til folket.  Men de som søker etter det som er sant, om ham og det Guds fulle evangelium som broder Aage ALLTID forfektet, vil finne det her på våre nettsider.  I Hebr. 11 står det om profetene at de taler endog etter sin død, og det fantastiske er at vi fremdeles – i dag – fysisk kan dele dette med resten av verden.  At det har sin virkning får vi stadige tilbakemeldinger om, fra nære og fjerne strøk.  «TRO ER FAST TILLID TIL DET, MAN HÅBER, OVERBEVISNING OM TING, MAN IKKE SER. PÅ GRUND AF DEN FIK JO DE GAMLE GODT VIDNESBYRD.  Hebr. 11, 1-2.  Dansk oversettelse.

  Her på våre nettsider kan du lese et godt utvalg av artikler, skrevet av Aage Samuelsen, som vi anbefaler på det varmeste.  De gir oppøvelse i tro og er føde for sjel og ånd. Du finner også sangermøte- og videoopptak fra møtene i Turnhallen i Oslo, og andre steder, som tar deg rett inn i en himmelsk, åndsfylt atmosfære som man ellers ikke finner maken til i dag.   Det skal godt gjøres å finne noen som forkynner et fulltonig evangelium, som på bibelsk vis løser og setter fri slik den Guds mann Aage gjorde, og som det står: «Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord».  JESUS KOMMER MEGET SNART!  Red.
  Vi oppdaterer stadig nettsidene med artikler og redaksjonelt stoff.  Med ønske om fortsatt gode opplevelser her på våre nettsider, fra redaksjonen i Faktuell ARENA.  Les siste:HVORDAN OG HVORFOR SKJEDDE FALLET I EDENS HAVE, og SEEREN OG SKRIVEREN ENOK,  publisert 17.september 2022.

 • Aage Synnve og May BrittREDAKSJONEN I FAKTUELL ARENA

  Slik verden er i dag, er det ikke fritt for at mange er redde og søker å finne en trygg havn. Vi er i så måte av den oppfatning at nettsidene til Faktuell ARENA tjener som en kilde, og en åndelig veileder, i en hverdag som for mange oppleves både tung, vond og vanskelig.

  Det er derfor en stor glede for oss å formidle dette budskapet som i sin høyeste form viser til ekte bibelsk tro, håp, frelse og legedom.

  Vi her i redaksjonen var frontarbeidere, tidsvitner, og levde midt i sentrum av begivenhetene, i Vekkeropet Maran Ata og Vekkeropet Dalen AS, gjennom flere tiår, og har alltid tatt vare på alt som angikk oss i virksomheten, like ned til minste detalj.  

  Alt vi bringer av åndelig karakter, så som møtene, sangene, radio- og videoopptak, artikler og taler, eller om det handler om historien hva innbitte motstandere gjorde mot den Guds mann Aage Samuelsen, og hans nærmeste medarbeidere, får vi ofte svært hyggelige og gode tilbakemeldinger på. Det inspirerer oss til å fortsette det viktige arbeidet, og til å yte ennå mer. 

 • Aage-talerstolenDen skjulte kristendomsforfølgelsen i Norge

  I samfulle 35 år har jeg blitt utsatt for en forfølgelse og en diskriminering fra arbeiderbevegelsen, og da i særdeleshet fra Telemark Arbeiderblad, som systematisk i kynisme og råskap har brutt grensen for menneskerettighetslovene for lenge, lenge siden, og som savner sidestykke i historien.

  Den norske kirke, sammen med flere andre religiøse organisasjoner, har stilltiende samtykket i denne forfølgelsen.  Den sjelelige tortur gjennom denne tiden har vært så grusom at det ikke kan forklares. 

  Da jeg overtok Hotel Dalen i Tokke ble det snart kjent for hele det norske folk at dette tålte ikke Det norske Arbeiderpartiet, og de satte alt inn på å få fjernet meg. 

  Alt slags tenkelig og utenkelig intrigespill ble satt i verk, - uten hensyn til hva vi har lidd under denne forferdelige kampen.  Les hele historien her.

 • BibelenI BIBELENS LYS ...

  Ofte kom det inn spørsmål til broder Aage fra mennesker som ønsket svar på forskjellige ting de undret seg over i Guds Ord.  

  Vi laget derfor en artikkelserie i Vekkeropet som vi kalte «I Bibelens lys», der folk fikk svar på sine ulike spørsmål.  

  Det var også mange som spurte Aage direkte om emner de var opptatt av, og ønsket svar på.  

  Artikler som naturlig hører til under denne overskriften vil også bli lagt ut her: Siste: HVORDAN OG HVORFOR SKJEDDE FALLET I EDENS HAVE, og SEEREN OG SKRIVEREN ENOK, publisert 17. september 2022

 • Hva ser du i Guds Ord?

   

   

  Artikkelseriehva-ser-du2n «HVA SER DU I GUDS ORD» var en fast spalte i bladet «VEKKEROPET – TIDSSKRIFT FOR MARAN-ATA VEKKELSEN». 

  Her tar Aage Samuelsen oss med inn i bibelske spørsmål som mange synes er vanskelige, og de aller fleste vil ganske sikkert kjenne seg igjen i de ulike problemstillinger han tar for seg. 

  Artiklene er som Paulus’ brev til menighetene, de veileder oss til dypere innsikt i Guds frelsesverk.  

  Les også forordet av Aage Samuelsen. 

  Les artiklene her:

   

  Siste artikkel: "SKIKK EDER IKKE LIKE MED DENNE VERDEN", Rom. 12,2

 • Jerusalem1
  OM AAGE SAMUELSENS FORHOLD TIL ISRAEL OG DET JØDISKE FOLK

  Aage Samuelsen var en sann og ekte Israelvenn.  Han hadde alltid en bønn i sitt hjerte om at Gud måtte hegne om, og bevare, Israel og sitt spesielle folk - jødene.  Ikke fordi jødene er så prektige eller ufeilbarlige, for de er ikke annerledes enn andre folk på det menneskelige plan, men fordi Aage trodde Gud og respekterte det han hadde sagt i sitt Ord, og bestemt for landet Israel og det jødiske folk.

  Fra talerstolen minnet han ofte folk om å be for landet Israel og jødene. De som var med i virksomheten, eller deltok på møtene, husker nok det enn i dag. 

  Vi tør påstå at Norge aldri noen gang har hatt en større Israel- og jødevenn enn Aage Samuelsen (...).

  30. juli 1980 ble den for verden omstridte "Jerusalem Law" stadfestet i Knesset i Israel, hvor det bl.a. heter at Jerusalem - udelt og forent - er hovedstaden i Israel, og sete for statens president, Knesset, Regjeringen og Høyesterett.  Les mer her: Basic Law- Jerusalem- Capital of Israel (archive.org)
  Les også hele Aages artikkel her

 • Aage-fesitivitetenMaran Atas begynnelse og fortsettelse

   

  Gud talte til meg at jeg skulle gi det navnet Maran Ata, og at det skulle være et stadig vekkerop: Jesus kommer snart!

  Jeg visste jo allerede tidlig i Maran Atas første tid at det var enkelte som hadde tatt mål av seg til å være ledere, og som ganske snart holdt rådsmøter bak min rygg og laget sine egne statutter for å bli en organisert Maran Ata-menighet, midt i den vekkelsen Gud aldri hadde talt til dem om. 

  Og det har vist seg å stemme med de faktiske forhold i dag. 

  Statuttene og lovene de laget stemmer  fullstendig overens, og faller fint inn i andre kirkesamfunns smak. 

  Det hadde vært mer ærlig av dem om de hadde gått inn i et eller annet kirkesamfunn der de egentlig hører hjemme, men en slik kapitulasjon ville være altfor avslørende for dem som kaller seg Maran Ata, forstandere og eldstebrødre, men aldeles ikke er det.  Les hele artikkelen her

 • ALLE UTGIVELSER AV MAGASINET FAKTUELL ARENA PÅ NETT

   

  faktuellARENA06-0707Den sannferdige, dokumenterte historien om renkespillet omkring Hotel Dalen, og tiden etter Aages bortgang (perioden 1977 til 2005), som vi har nedskrevet og utgitt i magasinet Faktuell ARENA (2006-2010) kan nå leses i kronologisk orden her på våre nettsider. 

  I første utgave (nr. 1/2006) skriver vi bl.a.: En for oss etterlengtet og nødvendig historieutgivelse kommer nå endelig på trykk (...)

  Vi ser oppriktig frem til å få fortalt alle de tusener på tusener som var med og støttet bevegelsen både åndelig og timelig, men også andre interesserte, hva som EGENTLIG skjedde under broder Aages og vår virksomhets utrolige kamp for Hotel Dalen, og frem til han døde 29. november 1987. 

  Broder Aage beskrev kampen som "Renkespillet omkring Hotel Dalen", hvilket er en særdeles dekkende betegnelse på hva som foregikk både foran og bak kulissene.

  Det er dessuten helt nødvendig å fortelle leserne om alt det redselsfulle og ødeleggende som skjedde etter at Aage gikk bort ... 


  Les magasinene her.

 • AAGE SAMUELSEN OG DÅRLIGE AAGE-SAMUELSEN-KOPIER

  May-Britt Hansen

  BarabbasDet er utrolig fascinerende å være vitne til at det Aage forutsa for 30-35 år siden bokstavelig talt har gått i oppfyllelse.  Det har vi sett skje, og det skjer fremdeles hver eneste dag, men kanskje spesielt i dette året vi ennå er inne i.

  Aage sa bl.a.: Legg merke til hva som vil skje etter at jeg er borte; mine motstandere, alle de som har rast i mot meg i alle år, vil «danse» på graven min, de vil synge sangene mine uten blygsel og fortelle hvor stor pris de satte på meg og arbeidet mitt.  De vil lage minnesmerker og statuer av meg, og ikke unnse seg for noen ting, - uærlige og falske som de er. 

  Dette sa han mange ganger, både på møtene og i private sammenheng.  Men, han sa også: Og mens de holder på som verst med frekkhetene og falskspillet sitt skal jeg reise meg fra graven og ta dem, - hele bunten!


  Les artikkelen her:

 • MaranAta-2
  LYD- OG VIDEOOPPTAK FRA MØTENE I VEKKEROPET MARAN ATA

  Det er en stor glede for oss å presentere for våre besøkende en anseelig samling lyd- og videoopptak fra de berømte møtene i Turnhallen i Oslo, men også fra mange andre steder i landet. 

  Vi tør påstå at dette er møter det ikke finnes maken til.  I fra slutten av 1970-tallet og langt inn i 1980-tallet ble Aage m/venner også invitert til å delta på messopptredener over det ganske land. 

  Det ble mye reising på oss gjennom hele somrene. 

  Du finner også bilder fra disse turene i billedalbumene.
  Finn alle lydopptakene her.

 • Avisutklipp-maranata-bladet-7-8-1965

  REDEGJØRELSE FRA REDAKSJONEN I FAKTUELL ARENA

  I løpet av de siste årene har journalister i aviser, og media generelt, hatt en smule endret tilnærming til predikanten Aage Samuelsen fra slik de opptrådte i 1950-årene og helt opp mot 2000 tallet. 

  Nye generasjoner har vokst opp som har erstattet de gamle ringrevene som var fulle av hat og raseri mot Aage Samuelsen og Maran Ata (senere Vekkeropet) bevegelsen.

  Antikristelige kommunistreportere genererte, med sin hatefulle penn, en kristendomsforfølgelse som aldri noen gang har hatt sin like i Norgeshistorien.  "Journalistisk sinnsyke, dirigert av antikristens ånd" var en av beskrivelsene Aage gav dem. 

  De forvandlet broder Aage til et monster, og fyrte opp hatets ild mot ham over hele landet.  Arbeiderpartiets signatur, Arthun M., skrev etter København:  "Endelig har vi fått klem på ham!" 

  En journalist i Telemark Arbeiderparti uttalte til ham:  "Vi kommer aldri til å gi oss før vi har fått tatt knekken på deg Aage!"  ....  Les resten av artikkelen her:

UNDERTEGNEDE ER ANSVARLIGE REDAKTØRER FOR FAKTUELL ARENA:

Synnøve M. Karoliussen 
Født i Bodø, vokst opp i Nord-Norge, men flyttet til Drammen i 1966. Hun er frelst, døpt og åndsdøpt.Synnøve ble kjent med Aage Samuelsen gjennom møtene og har deltatt aktivt i virksomheten siden 1964. Hun var samboer med Aage i mange år og frem til hans bortgang i 1987.  De har en voksen datter og et barnebarn sammen.

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme