Lørdag, 10. september 2022 

Av Redaksjonen i Faktuell ARENA 

Solveig Fiskes Maria Amelie appell 2011Biskopen på Hamar, Solveig Fiske, og prestene i hhv Domkirkeruinene på Hamar, og Elverum og Sand kirker, har åpnet dører, hjerter og sjel for et motbydelig fantasievangelium, ett «evangelium» i teaterform, tilpasset og spisset mot transer, homser, lesber og «hen».  Dronningriket og Den bortkomne trans – slik er Benestads trans-teater (dagen.no). Forfatteren, Jo Clifford, har tatt seg den store «frihet» å frata Gud og Jesus, og andre kjente personer fra Bibelen, deres guddommelige status, og omskape dem til kjønnsløse, heslige, «skeive» sexobjekter.  Slik skal hun likesom ta til motmæle mot «volden som begås mot transpersoner verden over», i ytringsfrihetens navn.

Forfatteren leker seg her med de samme krefter som utfoldet seg i den store, uhyggelige urettferdigheten vi kjenner fra Sodoma og Gomorras dager (1. Mos. Kap. 18-19).  På grunn av de uhyrligheter som foregikk der, hvor menn (de falne engler) holdt seg med menn, det var overgrep mot dyr, babyer og små barn, voldtekter, likskjending, utenkelige og ufattelige lidelser og tragedier, så lot Herren det regne svovel og ild over byene, og alt kjød omkom.  Det var bare Lot og hans to døtre som berget livet, fordi Gud var med ham.

«Transpersonen» Esben Esther Pirelli Benestad spiller hovedrollen i teaterstykket, og biskop og prester er over seg av begeistring.  Siden kirken fra før av forkynner et falskt evangelium så endres egentlig ingenting.  Den norske kirke har aldri – med sin falske Luthersk/katolske barnedåpslære og narrespill – vært representant for den Levende Gud. Tvert imot.

Men hva gjør kristenfolket med alt dette?  De går «bønnevandring syv ganger rundt i Hamar» for å prøve å stoppe teaterstykke, og i større og større grad tar de religiøse disse kjønnsforvirrede «skeive» kreftene inn i varmen, for alt skal jo elskes, må vite!  Og hva skal folk tro på? Det ene læren slår den andre i hjel.  Jo da, visst skal vi elske mennesket, Guds høyeste skapning, men ikke synden som bor i mennesket.

Dersom kristenfolket hadde stått samlet på ett og samme sted, fast og støtt forankret i Guds ord, uten alt dette ufyselige slimete kjærlighetsklisset til alt og alle, og med Guds kraft fortalt folk hva som er sant, så hadde ikke disse kreftene fått sånt tak.  Ja, til og med kunne mange blitt løst og befridd fra de gudsbespottende, menneskehatene fornedrende åndsmakter som de faktisk er.  Løftene har vi i Jesu Kristi fullbrakte forsoningsverk, og vi lever i den aller siste nådetid.  Man må vite og skille mellom mennesket og makter som inntar mennesket. Det er ingen tvil om at disse menneskene har det helt forferdelig, og ingen har rett til å legge for hat eller anklage noen.  Forts. neste side ....

Men det står om Guds folk: «For EDERS skyld spottes Guds navn blandt hedningene, som skrevet er». Rom.br. 2, 24.  Gud er en ordens Gud, og han lar seg ikke spotte.

Det er sterke krefter over hele verden som på en utspekulert og infernalsk måte, over tid, har renvasket de ovennevnte krenkelser og overgrepsmetoder, slik at samfunnet litt etter litt har «måttet gå i seg selv» for til slutt å gi etter.  I dag er det ansett som helt normalt med homser, lesber og transer og alle andre menneskeskapte falske kjønnsorienteringer.  Det SKAL ufarliggjøres og standardiseres, ja, til og med fremelskes.  Det unormale har blitt normalt, og det normale unormalt.  Det har gått sport i å forherlige mennesket, som er skapt, og degradere og gjerne også holde narr av Skaperen av mennesket.

Vanlige menn og kvinner skal vær så god godta alt dette, ja sågar helst delta i deres oppvisninger, og hvis ikke blir vi ansett som de urettferdige, unormale og slemme, og må straks legges for det samme hat de selv har vært utsatt for. 

Men intet skuespill, pridetog eller regnbueflagg kan omgjøre de genetiske fakta. 1. Mos. 1, 27-28: «Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og opfyll jorden og legg den under eder …».  Det er fysisk umulig å oppfylle jorden med menn i forhold med menn, eller motsatt kvinne med kvinne.  At forskere og vitenskapsfolk tukler og modifiserer, de av Gud skapte, gener for å lage noe nytt er en helt annen sak.

Vi opplever å leve i et samfunn som går mot total oppløsning, og kan tydelig se at tilstanden mer og mer er lik slik det var på Sodoma og Gomorras tid.  Bibelen forteller oss at denne verden skal forgå ved ild.   Her gjelder de samme regler som for byene nevnt ovenfor: På grunn av all urettferdigheten som råder – som enten man vil eller ikke - skyldes fravær av tro på, og tillit til, den levende Gud og hans klare forordninger for oss mennesker, så blir det uutholdelige tilstander på jorden. De vil ikke gi Gud rett!  «Mennesket selv velger sin egen vei», det er ikke Gud som har skylden for alt dette.  Rom.br. 3.«Men, når Menneskesønnen kommer, mon om han da vil finne troen på jorden?» Luk. 18, 8. 

Enhver som kjenner til hva som står i Guds ord, vet at det ikke finnes drøssevis av kjønn (noen påstår at det finnes opptil 64!!).  Gud har skapt oss i sitt bilde, til mann og kvinne, og han brukte til og med to ulike måter å skape oss på.  Broder Aage kunne ikke sagt det bedre da en journalist spurte ham: «Hva mener du om homofili?» Aage svarte: «Jeg trenger ikke mene noen ting, naturen selv taler.  Vår anatomi forteller oss at det er feil!  Men hvis du ikke kan hjelpe dem, så la dem i det minste være i fred.»

Les også artiklene:  KIRKENS VRANGLÆRE  og HOMOFILI OG ANNEN SYND

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme