Artikler

Tirsdag, 16. august 2022 

AV AAGE SAMUELSEN

Fra Vekkeropet April 1980 

Under en samtale jeg hadde med to brødre i en pinsemenighet, kom det gamle spørsmålet opp igjen som til alle tider har vært synlig i alleSlik er lsermter pinsemenigheter, nemlig de to fraksjoner: Fornuftskristendom og den spirituelle.

Jeg skjønte under samtalen at den er like fremtredende i dag som den alltid har vært.

Det merkverdige er at den bevegelse som ble født i det åndelige og ekstatiske, grunnet på tro med himmelske Guds-åpenbaringer, har falt i hendene på fornuftsbegreper som kveler ethvert åndelig utslag, fordi fornuftspredikanter og menneskevalgte eldstebrødre dominerer fullstendig fornuftsfraksjonen. 

Fornuften har alltid, sammen med forretningsånden og intelligensen, hatt sin klamme hånd over menigheten, og vokter over ethvert tilløp til åndelige innslag.  Skulle et møte komme inn i en ekstatisk retning blir det ganske snart stoppet av hensynsløse fornuftsvandaler. For dem er det mer om å gjøre å ha anerkjennelse av byens autoriteter og religiøse samfunn, som ligger på samme linje, enn å ha innslag ifra himmelen. 

Hva kan grunnen være? 

1.     For det første, ved åndelige innslag må fornuften finne seg i å stille seg bak den Hellige Ånd, og dermed mister fornuftspredikanter og fornuftseldstebrødre fullstendig makten.  De blir avkledd og nakne ved den Hellige Ånds kraftige innslag. 

2.     Fornuftsforkynnelsen, med sine hensyn i øst og vest, som bukker og skraper for helst de høye herrer blir demontert og mister effekten. 

Det er vemmelig å høre på predikanter som for vinnings skyld preker folket til lags.  Når vekkelsen kommer kan de ta seg god tid til å avvente begivenhetens gang, for så å slå ned på det som ofte skjer i vekkelser, menneskelige svakheter.  Vi har jo et typisk eksempel i Galater-menigheten, som etter å ha opplevd en mektig Kristusvekkelse ved Paulus forkynnelse, fikk besøk av lovlærde predikanter som med sin plattfot-vantroforkynnelse tråkket ned alle åndelige innslag.

Jeg opplevde det selv utallige ganger i pinsebevegelsen, hvor hensynsløse slike predikanter kunne være.  De reiser rundt med vesken full av velbrukte og velskrevne fornuftspredikener, med utspekulerte emner så som:

·       Farene i enhver vekkelse

·       Svermeriet i vekkelsen

·       Spekulasjon om hvem Antikrist er

·       Kan vi vente Kristus nå?  Osv. osv. 

Og den som ikke er våken sluker alt rått som disse frynsete rundetraverne flyr rundt med.   Og legg merke til at slike predikanter alltid holder seg ute i periferien av enhver vekkelsesform, for så å steppe inn med sin loviske Smithe-forkynnelse. 

Hva skal man da gjøre med slike noen?  Kan man rolig stå og se på at slike sjele-mordere opererer uhindret uten å ta igjen?  Nei, selvfølgelig ikke!  Man må være like beinhard og hensynsløs for å forsvare evangeliets åndelige sannheter, og ikke nøle et øyeblikk med å si dem sannheten og stemple dem for det de er. 

Hadde det vært predikanter og brødre som om seg selv viste at de hadde menneskelige svakheter, og behøvde Guds nåde hver dag, da var de heller ikke noen fare for vekkelsen.  Men fordi disse er meget farlige bør man også være på vakt.   Fortsettelse neste side .....

Tusener av brødre og søstre over hele landet, som lengter etter åndelige innslag, men som av fornuftsfraksjonen blir stemplet som uroelementer, har ingen grunn til å være nedslått og helt forstumme i forsamlingen.  Tvert imot. «Rop av fryd, du Sions datter, for det har behaget Herren å gi deg riket.» 

Fornuftsfraksjonen (de venstrevridde) vil til sist stå beskjemmet utenfor himmelporten, mens de enfoldige, de spirituelle som ikke kunne hevde seg her nede uten den Hellige Ånds kraft over seg, skal synge Lammets nye sang i fullstendig ekstase, hvor ingen fornuft skal rope: «Så, så broder!  Så, så søster!  Ta det med ro! Jeg er ikke ferdig med å predike enda.»

Slike hjerteløse elementer skal aldri blande seg inn i dette sangkor. 

Jeg synes det er en veldig fin parallell med det som foregår i «Palestina» i dag, hvor den diplomatiske ånd, gjennom utallige konferanser, vil forene arabere og Israel for å holde fred.  Men en slik fred betyr: Utslettelse av Israel!  Så også i menigheten.  De to fraksjoner i pinsebevegelsen kan aldri komme til enighet.  Derfor må den som av Gud er løftesbarn ikke vike én tomme tilbake i ettergivenhet i erobringen av de løfter Gud har gitt gjennom sitt eget ord. I Josva 1 står det: «Hvert sted din fot betreder av landet er ditt.»  Husk at Gud har gitt fienden i din hånd.  Landet er ikke noe du har stjålet (okkupert), men du har fått det til odel og eie. 

Ifra Abraham og inntil dags dato har hver eneste en av løftets barn kjempet i tro, uten hensyn, for sine guddommelige rettigheter.  Dersom du er redd vil Gud gjøre deg redd.  De redde og de vantro skal være utenfor. 

Du må endog regne med å miste ditt eget liv.  Men vil du redde livet ditt?  Smyg for fienden!  Hykle med dem.  Klapp dem på skulderen og si: «Pris skje Gud broder!»  Delta stilltiende i deres onde omtale av svermerne som elsker å prise Gud så blir du ganske sikkert avholdt.  Men når David sier: «Jeg forstår meg ikke på smiger», så smigret han heller ingen fiende, en fiende forkledt i fåreklær som setter sin egen fornuft og høye moral langt foran åndelige innslag.

Men husk på en ting, at når Jesus kommer er det ingen fornuftskarjol som skal kjøre deg til himmelen.  Da er det kun en ting som gjelder: At du har den Hellige Ånds kraft over deg og i deg.  Det er nemlig den som skal rykke deg hjem til himmelen.  AMEN!  

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme