Torsdag 11. august 2022

Kirkedrene stengesEn storm av protester kom da Aage m/venner ble nektet å komme til Løken Kirke (1982), etter først å ha blitt innbudt av den gang sogneprest Ragnvald Hemstad, men menighetsrådet sa nei.  En kjær og trofast søster, Nicoline Arnevig fra Asmaløya på Hvaler (f. 1893- d. 1983), fikk med seg dette, og sendte et oppmuntrende brev til broder Aage og Vekkeropet.  Da hun skrev dette vitnesbyrdet var hun 89 år gammel, og våken og klar som få. Vi gjengir hilsenen her.  RED.

Klippet fra Vekkeropets april nr. 1982

HILSEN FRA ASMALØY

Kjære broder Aage

Sender noen utklipp fra Indre Akershus Blad hvor du kan se at Løken menighetsråd fikk ikke så lite motbør.  Jeg fikk også brev fra en familie av meg fra Hemnes i Søndre Høland, de ble så skuffet over menighetsrådet i Løken.  Det var flere som hadde planlagt en tur til Løken for å høre broder Aage.

Søndag 28.02. (1982 - red.anm.) hørte jeg i fjernsynet på universitetslektor Einar Berg, som ble intervjuet av Kari Borg Mannsåker:  Koranen – islamsk hellige bok – er nu ferdig oversatt til norsk.  Einar Berg sa at det ville bli verdensreligionen.  Bygningen står nu ferdig, og det er den første moské i Norge.  De har alt begynt sin misjon.  Jeg fryser over utviklingen!

Her sender vi ut misjonærer med det eneste Sanne Evangelium, Jesus Kristus, og han korsfestet.  Det er ingen annen som kan forvandle et menneske, hva det så er bundet av.  Og så tillater myndighetene å reise en moské for en hedensk religion!  Hvor langt på natt? 

Jeg hadde et syn i 1938 om Norges fremtid.  Jeg fikk besøk av en kjær venninne.  Da hun skulle gå hjem fikk jeg lyst til å følge henne et stykke på veien.  Det var så vakkert og stille på veien.  På hjemveien ble jeg plutselig stanset: Et hyttelandskap dukket opp rett foran meg.  Jeg undret, er dette Asmaløy?  Jo, der er hytten som ligger rett nedenfor vårt hjem, og der ligger jo Asmalsundet klart og stille.  Men hva med alle disse hyttene?  Rett ovenfor vårt hjem ligger en høy lang fjellkjede, der var det tett med hytter på begge sider av veien, og på fjelltoppen ned til sjøen lå det flere hytter.  Så kommer en mann ut på verandaen i hver hytte, de var kledd i kjole og hvitt som betyr velstand, men ulykkelige mennesker har jeg aldri sett.  Så ble det plutselig mørkt over det hele, det er ikke så mørkt den mørkeste natt som det ble.

Jeg ble stående en stund, så sa jeg til Gud: «Når skal dette skje?»  Fikk ikke noe svar da, men var helt overbevist om at Gud viste meg noe som ville skje i fremtiden. 

År etter år forsvant, men så en dag rundt 60-årene kom de første hyttene.  Bøndene bygslet bort fjell, tomter til hytter og fjell er det nok av på Asmaløy.  Jeg synes det var så koselig.  Fornøyde, snille mennesker.  De var glade for å få seg et lite hjem på landet, bort fra byens larm og mas, til den deilige friske sjøluften.

Senere fikk vi bro over Asmalsundet, og fylkesvei til Skipstadsand, asfaltert.  Så ble det landpostbud, busser fra og til Fredrikstad.  Hytteeierne kom med sine flotte biler, alt så lovende ut.  Jeg tenkte: Hvor lenge vil denne idyllen vare?  Flere hytter har skiftet eiere.  Hva sier finansministeren i dag?  «Tre magre år».

Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud er: At det norske folk må våkne opp og se tidens alvor!  Ta imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser.  Bli født på ny til et levende håp, døpt i vann og ånd med tungene som tegn.  Joh. 3, 16: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»  Takk og lov!

Jeg vil takke deg, broder Aage, for hva din forkynnelse har vært for meg.  Jeg glemmer aldri møtene i Salem.  Der fikk jeg oppleve det jeg hadde lengtet etter.  Herren var med og stadfestet sitt eget Ord med tegn, under og mirakler.  Din forkynnelse var så enkel, trosstyrkende og overbevisende.  Det ble så levende for meg, at det som skjedde på apostlenes tid ville også skje i dag, da Herren var med og gjorde store ting ved apostlenes hender. 

Jeg var på et pinsemøte i Oslo, det kom et budskap i tunger og tydning: «Jeg, Herren, vil gå ut på gater og inn i restauranter og ta meg ut vitner som vil være lydige mot mitt Ord den siste tid».  Dette skjer i dag.  Barratt har skrevet i en bok: «Det er ikke noe som Satan er så rasende over som helbredelse ved bønn.»  De som går ut og forkynner og praktiserer hele Guds råd til frelse, skal få oppleve de onde åndsmakter.  De er beseiret, Jesus Kristus seiret over dem på Golgata kors.  Takk og lov.  Ved hans sår ER jeg helbredet.

Jeg er nu gått inn i mitt 89. år.  Guds løfter holder.  Jeg er lykkelig som har funnet en levende Frelser som har banet veien til vår kjære Far i himmelen som har all makt i himmel og på jord.  Nu i mars måned (1982, red. anm.) er det 46 år siden jeg ble født på ny til et levende håp og en levende tro.  Døpt i vann og åndsdøpt med tungene som tegn, etter Guds eget ord.  KOM BLI MED MIN KJÆRE VENN, FØR NATTEN KOMMER DA INGEN KAN ARBEIDE.  JESUS KOMMER SNART!

Søsterhilsen

Nicoline Arnevig