Sanger

Lørdag, 30. juli 2022 
SLIPP JESUS INN
 herrens stridsma 4976f2bc61a6c
Tekst og melodi:
AAGE SAMUELSEN, 1982
 
Finnes på kassetten/LP: HERRENS STRIDSMANN
 
Når verden lokker med sitt bedrag,
med tomme gleder i vennenes lag,
den dagen kommer da det vil skje,
at bare falskhet og svik du vil se.
 
KOR:
MIN VENN SOM LENGTER I SJEL OG SINN,
LUKK SYNDEN UTE, SLIPP JESUS INN.
DET SOM DU SYNTES SÅ HÅPLØST VAR,
I FRELSENS UNDER, DER FÅR DU DITT SVAR.
 
Hvem trøster deg i din ensomhet,
i hjertets gråt efter kjærlighet.
Din venneflokk kan ei hjelpe her,
når du fortvilet i prøvelser er.

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme