Onsdag, 13. juli 2022 

istockphoto 1320101626 170667aHver sommer oppstår samme fenomen: Det religiøse Norge finner sammen i utallige fellesmøter hvor «kjærligheten» står i fokus.  Alt som kan krype og gå av kirkesamfunn, menigheter og trosretninger forenes i et par hektiske uker.  Oase, «The Send», Pinsebevegelsen, Katolikkere, Sarons Dal, Skjærgårdsfestival, bare for å nevne noen ganske få.

Vi anbefaler på det sterkeste å lese broder Aages artikkel her, der han avslører hvilke uhyggelige krefter som ligger bak alt dette. Red.

 

DEN FARLIGE ALLIANSEÅNDEN

SOM ÅNDEN OVER SAMSON – SÅ OGSÅ OVER MENIGHETEN

Av Aage Samuelsen 

Klippet fra Vekkeropet – februar 1980 

De årlige alliansemøter som de forskjellige trossamfunn har, er i grunnen en fallitterklæring og en dårlig erstatning for det Jesus talte til sine disipler: «Jeg vil at I alle skal være ett.» 

Et fulltonig evangelium har aldri vært akseptert av åndsmaktene i himmelrommet.  Satans plan er å skape mistro til Gud ved sine gamle kunstgrep, som da han kom til Eva – som den gang var fullkommen, og uten fall – og sa: «Har Gud virkelig sagt?» 

Det er Guds ord som er grunnlaget for en fullkommen frelse.  I disse alliansemøtene er det en overenskomst i broderringen – bestående av de forskjellige samfunn – om ikke å berøre dåpsspørsmålet.  Dermed har Satan fått sin vilje gjennom disse alliansemøter. 

Karisma er et velbrukt ord i disse dager, og eksponenten for denne retningen her i landet – Aril Edvardsen (NB! i 1980, red.anm.) – har latt evangeliet flyte ut i ingenting.  For ham teller ikke det Jesus sa: «Den som tror og blir døpt», eller hva Peter sa på pinsefestens dag: «Omvend eder, og enhver av eder lar sig døpe …», noen ting.

Businessånden er kommet inn, og den katolske lære har full frihet med sin tilbedelse av Jomfru Maria.  Dette er villfarelse i høyeste grad, og får rikt innpass hos åndelige analfabeter.  Les også artikkelen: «AAGE SAMUELSEN OM ARIL EDVARDSENS FRIERIER TIL RELIGIØSE KIRKELEDERE».

Når Satan begynte sitt angrep på mennesket visste han at det ikke nyttet å komme til Adam (Kristus), men han begynte med Eva (Menigheten).  Først ved mistenkeliggjørelsen av Guds ord, polert med falsk kjærlighet, og med det klissete uttrykket: «Du skal elske alle», som menigheten faller for.  Men du skal vite at det er demoniske makter som står bak en slik forkynnelse!  Vi skal elske alle, men IKKE på bekostning av Guds ord. 

Etter omkring 300 år i den første tids menighet dukket det katolske uhyre opp.  Evangeliet ble forflatet, menigheten falt inn i et kjødelig velvære, og Kristus ble avsatt fra menighetens trone.

Men igjen, og igjen og igjen, har evangeliet flammet opp.   Gud har tatt seg ut redskaper som er villig til å ofre sitt liv for evangeliet.  Og jeg roper ut en kraftig advarsel mot den farlige allianseånden.  Det er en forførerisk lære som ingen støtte har i Guds ord.  Aril Edvardsens katolsk-infiltrerte lære er ikke av ny dato, den har operert til alle tider.  Men mer og mer vil det gå opp for dem som lengter etter de apostoliske pinsetoner at det er noe galt ved denne lære.  Derfor var det et ønske at pinsebevegelsens ledende brødre måtte bryte ut fra dem som ikke holder frem en bibelsk lære.  Da behøvde de ikke å be om vekkelse, de ville ha den.

Det koster ære, prestisje og anseelse, men Guds herlighet vil på ny fylle templet.  Da denne lyd kom, strømmet hopen til og sa: «Hva er dette?»  «Dette er det som er talt ved profeten Joel, at I de siste dager vil jeg, Herren, utgyde av min ånd over alt kjød.» Ap. gj. 2, 17.

La dette være et motto for alle våre sammenkomster.  AMEN.

Les også artikkelen: RELIGIØS KANNIBALISME. 

UTSKRIFT FRA VEKKEROPET, JANUAR 1980:

DE RELIGIØSE MESTERKOKKERS ALLIANSERS KJØTTSERVERING

Religise kokker

 

Det synes som om alle samfunn er grepet av alliansetanken, uten hensyn til læren.  Det er en plan som Satan har satt i verk for å fjerne selve fundamentet for den kristnes tro på Guds ord.  Og det ord han benytter seg mest av, som for den uinnvidde og uvitende synes så tilforlatelig, er: At vi skal elske alle – på bekostning av læren.  Det er en farlig åndsretning, og minner mye om fallet i Edens have.  Der begynte Satan med en kvinne (Menigheten).  Aage Samuelsen.