Tekst og melodi: AAGE SAMUELSEN, april 1980
Sangen er spilt inn på SK/LP: «STEM I EN SANG», og ble utgitt i 1980
 
Jeg har møtt Jesus Krist, mannen fra Galilé,stem i en sang 4976f3f7b92fc
jeg har kjent Hans guddommelige kraft.
Mine øyne Han åpnet så jeg kunne se,
det var sant hvert ett ord Han har sagt.
 
Kor:
Han har sonet min synd.
Han tok straffen på seg,
for at jeg skulle leve med Ham.        
Aldri fatte jeg kan, hva Han gjorde for meg,
men jeg vet, jeg har fred i Guds Lam.
 
Jeg har sett Ham på vandring fra sted og til sted,
sett Ham lindre all sorg og all nød.
Der Han leger de syke, gir sjelene fred,
og i ørkenen gir hungrige brød.
 
Som en røver de spikret Ham opp på et tre,
men i døden Han seier vant.
I Guds kraft Han oppstod, mannen fra Galilé,
Morgenstjernen i hjertet opprant.