Artikler

Fredag, 17. juni 2022

Av AAGE SAMUELSEN

Klippet fra Vekkeropet, september 1981. 

I den tiden vi lever i nu er massemedia over hele verden, ja alle mennesker, opptatt av spørsmålet: Blir det fred i verden?  
Til det er svaret kort og godt: NEI!  Jeg bygger dette svaret på hva Gud forut har sagt for tusener av år siden: «Det finnes ingen fred for den ugudelige.»
 
Når vi vet hvordan verden var på Noahs tid, en verden styrt og dirigert av Satan og hans demoner med alskens ugudelighet uten hemninger, hvor det ikke bare var en by eller et land som var gjennomsyret av djevelskap, men hele verden, er det temmelig mange likhetspunkter mellom verden på den tid og verden i dag.
 
Det er ingen tvil om – for den som vet en del om de åndelige sannheter – at timeglasset for denne verden er i ferd med å rinne ut, og det går hurtigere og hurtigere for hver dag.  Hele verden er i en eneste stor frykt for det som skal komme over jorderike.
Det vil ta for stor plass å spesifisere eller avsløre alle verdens synder, det være seg enten små eller store, det spiller ingen rolle.  Konklusjonen av alt det som hender, av all den djevelskap som florerer i verden i dag, kan sammenfattes bare i ett ord: Dom!
 
I enhver rettsal vil juryen dømme den anklagede ut fra de beviser om foreligger.  Som Gud dømte på Noas tid, etter menneskenes ugudelige handlinger med fullgode bevis, således også i dag.  Og det skulle være unødvendig å nevne at klare bevis foreligger for at Gud skal dømme en rettferdig dom.  Mennesker og demoner har gjort verden til et heslig sted å være, og ingen – i alle fall av de troende – må kaste seg selv blår i øynene og tro at Gud vil redde verden fra undergang.
 
Da Enok, Noahs oldefar, i Guds nåde ble vist å se inn i fremtiden når og hvordan verden på Noahs tid skulle gå under i vann, og at bare åtte sjeler av de millioner på millioner som var spredd over hele jorden ville bli reddet, så han også hvordan det ville gå helt inn til vår tid: At verden ville brenne opp ved ild.
Og det er interessant å legge merke til utviklingen i verden, at det går imot en oppgjørsdag for mennesket.  Utviklingen i Midtøsten går presis etter oppskriften, den ugudelige tilstanden hos mennesket likeså.  De kan konferere om fred, rope om fred, og gå fredsmarsjer så mye de vil.  Det er nytteløst.  Han som kan skape fred i og hos mennesker, fredsfyrsten Jesus Kristus, ham forkaster de og må derfor ta konsekvensene for det de selv er skyld i.
 
Ingen kunne hindre det som kom over verden på Noahs tid.  Ingen kunne hindre det som skjedde med Sodoma og Gomorra på Abrahams tid.  Ikke ett menneske kan heller hindre menneskenes hastige marsj imot en sikker undergang.
 
Bare en kristen revolusjonAt de kristne befatter seg med hvordan det skal gå med denne verden, eller forsøker å forbedre den med moralteologi, skyldes at deres øyne er lukket og deres sinn er sløvet ved innflytelse fra Satans åndehær i himmelrommet.  De som skulle være en advarsel om den kommende dom over verden har sovnet hen i sløvhetens og likegyldighetens favntak.
De demoniske krefter forsøker på alle mulige måter å stenge veien for frihetens mektige budskap. Og det merkelige er at det er de som kaller seg kristne som lar seg bruke av disse krefter.  Hensynsdemonen har tatt høysete midt i blant de kristne og dominerer kirker, bedehus og menigheter, eller hva de kaller seg. 
Det er derfor en nødvendighet for oss å hindre denne hensynsånden i å komme inn i blant oss, og å kjempe troens strid fordi vi vet hva denne verden går i møte.  Det er bare en åndelig revolusjon som kan redde millioner fra den kommende verdenskatastrofe.
 
Likeså sikkert som sol går ned og nattens mørke kommer, sommer forsvinner og vinterens kulde kommer, likeså sikkert går det i oppfyllelse i vår tid det som Enok så for snart 6 000 år siden.
 
Dette er ikke ment som noe skremmebilde, det være langt fra meg, men som en advarsel og et faktum at det går hurtig imot Guds oppgjør med en ugudelig verden.
 

Les teksten til sangen: DU, NOAH HVORFOR BYGGER DU EN BÅT HER INNE PÅ LAND? 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme