Sanger

Torsdag, 9. juni 2022
stem i en sang 4976f3f7b92fc 150x150JEG TOK IMOT GUDS EVANGELIUM
Tekst og melodi AAGE SAMUELSEN, Skien, april 1980.
 

Denne sangen ble gitt ut på SK/LP: «STEM I EN SANG» av Emi Norsk AS i 1980.

 
  
 
Jeg tok imot Guds evangelium,
og livet mitt forandret blev.
Tenk hvilket herlig privilegium,
i Livets Bok mitt navn Han skrev. 
 
Kor:
Hør Herren Jesus sjeler kaller.
En mektig frelse vil Han gi.
Nu pinseild fra himmelen faller,
og syndens treller settes fri. 
 
Ved Sykars brønn en synderinne
fikk møte Jesus Frelseren.
I evigheten skal hun skinne,
som stjernen klar på himmelen.

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme