Artikler

Mandag, 30. mai 2022 

Av AAGE SAMUELSENJerusalem skumring

Fra Vekkeropet nr. 6 – juni/juli 1982 

At vi nærmer oss tiden for Antikrists komme viser hele den politiske situasjonen klart og tydelig.  Profeten Sakarias 12, 2. og 3. vers: «Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt.  Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv.  Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.» 

Fra evighet av var det Guds besluttede råd å skape jorden for Israels skyld.  Det finnes kun to slags folk i verden av alle verdens nasjoner – uansett hudfarge – det ene er Israel, det andre er hedningene.  Israel har fått hele Kanaans land, det som i dag kalles «Palestina».  Det finnes nemlig ikke noe som heter «Palestina», det heter Kanaan – som Israel fra evighet av har fått til odel og eie.  Og de har EN konge, nemlig Jesus Kristus, som for snart 2 000 år siden kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. 

Men det som skjer nu i det politiske spillet er en eneste stor forberedelse til Antikrists komme, som Israel vil ta imot med åpne armer.  Det er det som Jesus taler om til Israels folk om Antikrist i Joh. 10, 10: «Tyven kommer for å stjele, myrde og ødelegge.» Det var nemlig ikke Satan han talte om der, slik mange tror, for han var allerede kommet.  Men han sa: Tyven KOMMER, og han skal sette seg i Guds tempel og gi seg ut for å være Gud. 

Når vi ser hva som hender nede i «Palestina» i dag, er det noe som er forutsagt av Gud for tusener av år siden, gjennom sine profeter.  Det er ingen som kan forandre på det.  Israels folk er blitt til på en overnaturlig måte etter Guds besluttede råd.  Når de nu har tatt det lovede land i eie er det helt naturlig at de med alle mulige midler vil forsvare sin eiendom.   Hvert eneste land har satt opp sitt forsvarsberedskap for at ikke fienden skal trenge inn og tilintetgjøre dem.  Når araberne har besluttet å radere ut Israel, og det har de jo vitterlig innrømmet for offentligheten, hvorfor skriker så folk opp om det «forferdelige» som Israel gjør?  Er det ikke et hvert normalt menneskes innstilling, og selvfølge, å forsvare seg mot mordere som kun har en eneste hensikt; å ødelegge den de hater?   Les mer på neste side ...

Jeg har tatt frem eksempelet Bileam som lot seg kjøpe av den moabittiske konge, Balak, for å forbanne Israel – fordi Israel ble tallrikt – og datidens PLO grudde for Israels barn. «Derfor sendte Balak bud på Bileam, Beors sønn, i Petor, som ligger ved den store elv, til det land hvor han bodde blandt sitt folk, for å be ham komme og si til ham: Se, her er kommet et folk fra Egypten; det fyller hele landet, og det har leiret sig mitt imot mig.  Så kom nu og forbann dette folk for mig, for det er mig for mektig!  Kanskje jeg da kunde slå det og drive det ut av landet; for jeg vet at den du velsigner, er velsignet, og den du forbanner, er forbannet.» 4. Mos. 22, 5-6. 

Hva er så grunnen til at så mange av de kristne forkynnere lar seg kjøpe for en billig penge (smiger for fienden) til å forbanne Israels handlinger?  Fordi de fleste av dem ikke har fått øynene opp for at Israel er Guds eiendomsfolk, og at de fra evighet av er velsignet av ham.

Mot sin vilje og hjertes innstilling, ved Guds profetiske ånd, må Bileam profetere:

«Ei skuer han urett i Jakob, ei ser han elendighet i Israel; Herren, hans Gud er med ham, og kongejubel lyder der.  Gud førte dem ut av Egypten; styrke har de som en villokse.» 

Uansett, enten truslene kommer fra Øst eller Vest eller fra araberverdenen kan intet forandre Guds planer med sitt eiendomsfolk.  Det er forunderlig å lese at det som ble profetert for tusener av år siden nu går i oppfyllelse like for våre øyne. 

Bare dette burde få de som kaller seg kristne til å våkne opp, og forstå at Jesu gjenkomst er like for døren.  VE de forkynnere som for å smigre for fienden er med på å forbanne Israels handlemåte, innfor et hat uten sidestykke. 

Vi kan ikke forsvare at noen dreper et annet menneske, men det er jo det PLO har gjort hele tiden, uten hensyn.  Men da har de som nu protesterer mot Israels forsvar av sine rettigheter lite eller ingenting sagt.  Omringet av 80-90 millioner arabere må et lite folk på 3-4 millioner være på vakt natt og dag for å beskytte det kjæreste de har.  Det er bare dem som ikke har sans for rettferdighet, eller forståelse av Guds plan med sitt folk, som høylydt protesterer mot det som nu skjer i Kanaans land, «Palestina».  Herren er en ildmur trint omkring sitt folk.

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme