Artikler

Fredag, 8. april 2022 

AV AAGE SAMUELSEN

Vekkeropet nr. 1-1986

Israel

 Under Israels tusenårige kamp og mangfoldige lidelser for sin eksistens, har landet møtt utallige tyranner som for sin brutale politikk ikke har skydd noe middel for å la sitt hat ramme uskyldige mennesker.  Går vi tilbake i historien ser vi Farao, keiser Nero og mange etter deres tid, frem til tyrannen over dem alle – Adolf Hitler – som nådeløst utryddet 6 millioner jøder.

Men vi må ikke glemme at Sovjet drev jødehets lenge før Hitler kom til makten, og at dette hatet bare har tiltatt i styrke siden krigens dager.  Sovjetunionen

Det som forferder meg mest er at vestlige politikere smigrer og kryper for Sovjet-despotenes vanvittige spill med menneskeliv.  Hele Sovjet, inkludert de land de har hærtatt, er en eneste stor konsentrasjonsleir bestående av folk som er hjernevasket og mennesker som ikke på noen måte kan godta kommunistregimets råtne spill med menneskeliv. 

Omkring tre millioner jøder (i 1986, red.anm.) blir holdt i fangenskap av bødlene under de samme tvangsformer som Farao benyttet overfor Israel i sin tid.  Den samme ånd har på ny besmittet land etter land i Europa.  Jødiske synagoger blir rasert og tilsvinet med det velkjente slagordet: «Jødesvin». 

Etter at jeg i 40 år har fulgt jødefolkets utrettelige kamp i Bibelens lys, er jeg også overbevist om at Sovjets ulmende hat mot Israel kommer til å eksplodere i en aksjon mot den lille staten Israel.  Etter Sovjets overfall av Afghanistan og en langsiktig nøytraliseringsplan av Pakistan og India, vil de russiske horder velte inn over det ene landet etter det andre langs Persiabukten.  De små landene langs denne ruten har ingen makt til å stå seg mot dette regimes terror. 

Warszawa-paktens velutrustede tropper står klare til å iverksette disse planene, og det vil bli et blodbad verden aldri har sett maken til.  Hestene skal vasse i blod til bisselet, men Gud skal holde oppgjør med dem!  Kommunismens mangeårige, hensynsløse terror skal endelig få sitt banesår. 

Jeg har selv følt litt av dette grenseløse hatet under de årene jeg har vært frelst.  Utallige er de trusselbrev jeg har fått, telefonterror og mordtrusler likeså.  Hvordan kan politikere fra de forskjellige partier – ja, endog Kristelig Folkeparti – bukke og skrape for en slik ånd?  Når den sosialistiske bølge bryter løs for alvor i vårt land vil også Kr.F. bli et offer for disse hensynsløse demonene, og det nytter ikke å møte dem med en tradisjonelt Fader Vår. 

Det var det samme hatet som møtte Jesus og ryddet ham av veien, og det rammet apostlene, disiplene og de kristne da de led martyrdøden i Roms idrettsarena.  Jeg tror ikke vi har så mange år igjen til å advare folket og gjøre det klart for dem at her nytter det ikke med noen mellomtilstand når det gjelder troen på Kristus og lefling med denne verdens ugudelighet. 

Når enkelte prester har tatt sitt standpunkt for å sveise de homofile sammen er ikke det så overraskende.  Presteskapet er slik!  «Når saltet har mistet sin kraft, hvad skal det da saltes med?»  Verden råtner opp.  Politikerne vrir sine hender i fortvilelse.  Folkene engster seg når hav og brenninger bruser.  Verden modnes til sin undergang.  Dette er ikke skremmeskudd, det er en utviklingsprosess som hurtigere og hurtigere går imot det siste kapittel av denne verden som Gud har skapt til en boplass for menneskene, men de har selv ødelagt den. 

Det er ingen tvang å forsvare Israel, men den som leser og ser i Bibelen vil også skjønne at det som skjer i verden er forutsagt av Gud selv, gjennom sine profeter og apostler. Så lenge vi er her vil vi i vårt hjerte be om fred for Jerusalem.  Satan hater både det kjødelige og det åndelige Israel.  Derfor er vi fullt våkne for hva som skal skje i fremtiden.