Tirsdag, 15. mars 2022

Artikkelen nedenfor er skrevet av Aage Samuelsen i januar 1983.  Dette var på den tiden da nivået i den «kalde krigen» var  svært anspent.  NRK har laget en serie de har kalt «KALD KRIG». Kald krig – 4. 1980-1984 (Sesong 1) – NRK TV.  Her kommer det frem at Sovjet var millimeter ifra å sette inn sine styrker i Finnmark og langs kysten nedover Nord-Norge.  Det var rett og slett et under at det likevel ikke skjedde den gang. Red. 

VIL SOVJET HA FRED?Skjermdump NRK kald krig

Aage Samuelsen

Artikkelen ble trykket i avisen Varden i januar 1983 

Dette er et spørsmål som de fleste her i landet har stilt seg gjennom årenes løp.  Når man ser den aggresjonspolitikk Sovjet har ført i alle år, med sin infiltrasjon og sine undergravningsmetoder, dets brutale okkupasjon og undertrykkelse av land etter land, da må svaret på det spørsmålet ganske enkelt bli NEI! 

De siste hendelser her i landet er bare nok et bevis for at den fred de så høyt skriker opp om ikke har noen annen hensikt enn fred for sine egne erobringsplaner.  Åpningstalen som utenriksminister Gromyko holdt i Stockholm, med angrep på USA, var latterlig og gjennomsiktig.  Den ga en falsk fremstilling av USA, myntet på det russiske folk som fra før er fullstendig hjernevasket og dopet av antiamerikansk propaganda.Gromyko

Hvordan kan disse krigshissere ta ordet fred i sin munn?  De som har millioner på millioner av menneskeliv på sin samvittighet?  De som fremdeles opprettholder konsentrasjonsleirer hvor titusener av lidende mennesker blir pint og plaget, og hvor døden er en daglig gjest. 

Sovjets forfølgelse og hat mot Guds eiendomsfolk, Israel, er helt oppe i dagen.  Tusenvis av offiserer og russiske soldater fyrer opp under arabernes hat til Israel.  Mellom 8-10 000 russiske eksperter har fritt spillerom i Syria, hvor de pøser inn de mest hypermoderne våpen av alle slag, med tydelig hensikt om å rette et avgjørende slag mot Israel og en gang for alle radere landet ut av verdenskartet. 

Den russisk-inspirerte såkalte fredsbevegelse er en eneste stor parodi.  Deres frekkhet kjenner ingen grenser.  Avspenning har aldri stått på Sovjets program!  De har klart å slå dype sprekker i NATO-alliansen ved sine intriger og spionasjevirksomhet.   Er det ikke på tide at de norske myndigheter for alvor begynner å redusere Sovjets ambassadepersonell, som har mellom 3-400 KGB-ulver gående fritt omkring?  Hvor lenge skal de få drive sitt spill? 

At Skandinavien vil bli et lett bytte for russiske invasjonstropper er hevet over enhver tvil.  Den undergravningsprosess som har foregått i mange år fra Sovjets side, og som har tiltatt så sterkt i det siste, burde fortelle hver eneste nordmann at tiden er moden for Sovjet til å slå til, uten hensyn til NATO-alliansen.  De har ingen respekt for nøytralitet eller avtaler i noen form som strider imot deres ideologi.  Det har de tydelig bevist ved sine gjentatte løftebrudd.

Menneskerettighetslovene ler de av, det fremmer ikke deres aggresjonspolitikk.  I lys av Guds ord (Esekiel 38) er ikke Sovjets vei mot Harmageddon så lang etter denne tid.  Men Guds dom over dette hatefulle systemet sover ikke.

Sovjet er i ferd med å løpe linjen ut mot sin sikre tilintetgjørelse. 

Det som har forundret meg er at presteskapet og pastorer i ulike samfunn kan stille seg så passive, ja endog delta i den såkalte fredsbevegelse, når vi har Guds ord på at «DET FINNES INGEN FRED FOR DEN UGUDELIGE.» Det er et dårlig vitnesbyrd når de står passive til det dramaet som utspilles like for våre øyne, uten å gi en eneste advarsel til folket, mens de leker møter innenfor sine religiøse lekegrinder. 

Den dag ragnarokk slippes løs over verden da er hele skuespillet slutt, og denne slutten kommer like brått over menneskene som vannflommen på Noas tid, og dommen over Sodoma og Gomorra på Abrahams tid.  «NÅR DE SIER: FRED OG INGEN FARE! DA KOMMER EN BRÅ UNDERGANG OVER DEM.»  Dette er ikke noe jeg innbiller meg, DET ER SANNHET!   

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme