Artikler

Søndag, 27. februar 2022 

Med bakgrunn i den dype forståelse og innsikt Aage Samuelsen hadde i hva Bibelen forteller oss, kunne han skrive artikler av den karakter vi setter inn her.  Han forstod gangen i hva de forskjellige krefter var ute etter – ikke hva enkeltpersoner la opp til – men hva de var drevet av; som var sterke demoniske krefter.  Mange av disse artiklene kunne like gjerne vært skrevet i dag.  Vi nærmer oss hurtig avslutningen av nådens tidshusholdning. 

Redaksjonen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AV AAGE SAMUELSEN

Fra Vekkeropet – oktober 1981 

At vettuge mennesker, som stortingsmenn og regjeringsmedlemmer med mange års erfaring innen politikken, virkelig kan gå rett inn i tidenes største russiske bløff – atomfri sone – må skyldes en av to ting: 

1.     At de er så drillet rundt av Sovjets fantastiske intrigespill, som Ronald Reagan i en tale rett ut sa: «Løgn og bedrag», eller …
2.     De må ha fått «grå(sone)stær» i sin politiske alderdom. 
 

Man behøver ikke være politiker for å forstå at det spillet som de sovjetiske lederne driver med – uten hensyn – kun har ett mål: Å erobre verden, koste hva det koste vil!  Et kommunistisk regime, der lederne ikke engang sparer sine egne i sin hensynsløse plan med verden.  Fra 1917, helt frem til dags dato, har de myrdet millioner på millioner av sine egne for å oppnå dette mål.  De har bare ett ønske med den atomfrie sone: Å skape splittelse og lammelse innen NATO, og på den måten paralysere hele Vesten.  Og det synes allerede nu som om det skal lykkes. Revolucin marzo rusia russianbolshevik00rossuoft

Men vi ser det enda lenger, nemlig en innmarsj – ikke bare i Afghanistan, men også i Iran og Tyrkia – for å befeste stillingen nedover hele veien for å ta et endelig og avgjørende slag mot Guds eiendomsfolk; Israel. 

Det finnes ingen tvil i dem som ser utviklingen i de arabiske landene at det er temmelig modent for den kommunistiske demon snart å gjøre seg rede til inngrep i Iran og også i Tyrkia.  Vel vitende om at Vestmaktene, ved å gå til motaksjon, automatisk utløser den 3. verdenskrig, hvilket ikke Vestmaktene tør gjøre. 

Men det som sjokkerer er at erfarne politikere er så blåøyde og tror på Sovjets djevelske lokketoner og tomme løfter.  Når voksne, normale mennesker – som mener om seg selv at de har sin sunne fornuft i behold – kan sette i gang en såkalt fredsmarsj fra Norge til Paris og tro at de derved påvirker Sovjetlederne til å forandre mening, er ikke mindre enn toppen av idioti, som Bresjnev og Co. ler seg nesten i hjel av. 

Det hatet, som siden revolusjonen i 1917 med jevne mellomrom har slått ut i terror, vold, undertrykkelse, mord og intenst maktbegjær, er mer glødende i dag enn noen gang før.  Og denne hatets demon vil tenne hele verden i brann, uten hensyn til alt tullprat og konferanser om fred. 

For kommunismens ånd eksisterer det ikke noe fredsavtale, det hele er bare papirsludder.  Det bør i alle fall de kristne her i landet være oppmerksomme på; det er bare Gud som ennu holder sin hånd over lille Norge, så at ikke vi er blitt offer for den russiske slagbjørns glupende appetitt.

Det vi kristne bør gjøre, det er å be Gud bevare oss enda en stund, og ikke godta hva som helst fra kommunistinfiltrerte politikere.  Når ragnarok slippes løs er alt prat om atomfri sone allerede radert ut i Sovjets planer om verdens erobring. 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme