Sanger

 Tirsdag, 14. desember 2021

Aage 70 r i jubelGUDS KRAFT, GUDS KRAFT
 
Finnes på kassetten/LP: Aage Samuelsen 70 år i jubel Sanger Aage 70 r
Utgitt av Arne Bendiksens Records AS i 1985
 
 
De frelste uten kraften er som jorden uten regn,
det blir kun ødemark og hungersnød.
Ugudelighetens makter herjer over land og egn,
og vantro skaper sykdom, synd og død
 
KOR:
Guds kraft, Guds kraft,
Guds pinseild og kraft,
er likedan i dag, er likedan i dag!
Guds kraft, Guds kraft,
Guds pinseild og kraft,
den er likedan i dag.
 
Når Ånden faller over folket blir det jubelsang.
Demoner farer ut i Jesu navn.
Hans arm gjør tegn og under og Han fyller hjertets trang,
alt dette skjer til menighetens gavn.
 
Den Ånd som falt på pinsedag er likedan i dag,
den leder oss hver stund på troens vei.
Snart løfter Han oss opp til Gud fra alle folkeslag,
sin dyrekjøpte brud Han svikter ei.
 
TRAD.

 

Guds kraft (Trad.)

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no