Artikler

Tirsdag, 14. desember 2021

Svært aktuell artikkel av Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 9 – 1984

Jesus Kristus er den sammeHISTORIEN ER FULL AV MAKTSYKE PERSONER SOM DREVET AV SATAN HAR STYRT HELE NASJONER I AVGRUNNEN. 

Det heter i Fader Vår: «DITT ER RIKET, MAKTEN OG ÆREN I ALL EVIGHET.»  Men fra syndefallet, og inntil dags dato, har menneskene bevist at deres maktbegjær gang på gang har ført verden til kanten av stupet.  Og på grunn av ideologier og maktsyke tyranner har millioner på millioner av menneskelig blitt utslettet.  Man skulle jo tro at menneskene en gang ville lære, men dessverre.  I sin streben etter makt i verden er alle hensyn skjøvet til side.  Ja, også innen de religiøse rekker utfoldes maktbegjær – uten hensyn. 

Men det de fleste ikke tar med i betraktning, i slike maktutfoldelser, er at det er djevelens hat til Guds skapninger som til alle tider skånselsløst har drevet sitt kyniske spill med menneskene.  De vil ikke erkjenne at det finnes en Gud som kaller på menneskene fra solens oppgang og til dens nedgang.  De vil ikke erkjenne at det er Satans åndehær i himmelrommet som har et eneste mål, nemlig å ødelegge hele verden.  Djevelen vet at han har tapt.  Han kan aldri komme tilbake til himmelen hvorfra han ble styrtet ned.

Vi kan se innen politikken hvordan kampen om makten tiltar mer og mer, og hvordan de skjerper sine våpen og midler for å erobre land etter land.  De fremste statsmenn i verden skjelver av frykt for det som kommer over jorderiket når hav og brenninger bruser, og hatets demon pisker opp hatet dem imellom.  Aldri før har verden vært vitne til et slikt hat som utspilles like for våre øyne. 

Tilstanden i verden i dag er lik tilstanden som var på jorden før vannflommen på Noas tid.  Det måtte gå som det gjorde den gang, hvor hele menneskeheten gikk til grunne.  Kun åtte sjeler ble reddet.  Hatet, hesligheten og umoralen var så grenseløs at skriket fra jorden nådde opp til Gud.  Slik er det også nå.  Hver dag og hver time som går viser oss at det finnes ingen redning for menneskeheten.  Det er ingen vei tilbake, syndens mål er snart fullt.  Denne verden er spart til ilden.  Universet og elementene skal komme i brann.  Artikkelen fortsetter på neste side ....

Hvem vil tenne denne brann?  Skal Gud gjøre det?  Nei!  Det er menneskene selv som har eksperimentert seg frem til våpen som fremskaffer en kjedereaksjon i himmelrommet, slik at atomene i himmelrommet kommer i brann.  Dette vet vitenskapen i dag. Dette forstår politikerne dersom de er i stand til å følge med i det forferdelige som er i ferd med å rulles opp for hele menneskeheten. Sovjetiske raketter

Historien er full av maktsyke personer som drevet av Satan har styrtet hele nasjoner ned i avgrunnen.  Og deres sinnsyke ideer er blitt et avsluttet kapittel for så å bli gjenopptatt av andre sinnsyke tyranner.  Disse tyranner har kun ett begjær: Å utrope seg til verdens herskere.  Keiser Nero, Napoleon, Hitler, Stalin og mange andre har måttet gi fra seg makten fordi de ikke tok hensyn til at der er en som er gitt all makt i himmelen og på jorden.  Det er han som de korsfestet, men som oppstod igjen på den tredje dag, og som kunngjorde maktovertakelsen for sine disipler: JESUS KRISTUS!  Og han overlot disiplene sin guddommelige makt over ondskapens åndehær i himmelrommet i det han sa: «SE, JEG HAR GITT EDER ALL MAKT TIL Å TREDE PÅ SLANGER OG SKORPIONER OG OVER ALL FIENDENS VELDE.»  Luk. 10, 19.  Og det er ikke den makt som tyrannene bruker over sine medmennesker, men makt til å løse den som vil bli løst.  Makt til å helbrede de syke, makt til å kaste ut demoner, og til å proklamere et rike som aldri skal forgå.

Det er ikke vanskelig for dem som Herren opplyser ved sin Hellige Ånd å se inn i skriftene at det hurtig går mot avslutningen av nådens tidshusholdning.  Det er vår plikt – som kristne – først å advare menneskene, og så i nestekjærlighet hjelpe de undertrykte, og hindre ethvert tyranni i å nå sine hensikters mål.

Jeg har aldri lidt av sentimentalitet, jeg er ingen drømmer.  Jeg hater alt religiøst hysteri, og lathets ånd frykter jeg for å falle i armene på.  Jeg arbeider for å realisere hva jeg tror på, nemlig at vi er satt til å hjelpe hverandre.  Vi er ikke satt til å utøve et sykelig maktapparat under dekke av religiøst hykleri.  Men både innse, og erkjenne at mens vi er her arbeider vi på vår frelse med frykt og beven.  I Guds rike er det ingen stor, større eller størst, der er vi alle like, og i erkjennelse av dette kan vi gjøre verdens største misjonsarbeide i vårt eget land, og hjelpe vår neste inn i disse sannheter. 

«FOR SÅ HAR GUD ELSKET VERDEN AT HAN GAV SIN SØNN, DEN ENBÅRNE, FOR AT HVER DEN SOM TROR PÅ HAM, IKKE SKAL FORTAPES, MEN HA EVIG LIV.»  Denne verden har allerede fått dommen over seg, den kan ikke reddes.  Ingen maktblokk, hverken i øst eller vest, kan redde den. La fare hen la gå, Guds rike vil bestå! 

«DITT ER RIKET, MAKTEN OG ÆREN I ALL EVIGHET!»  

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme