Artikler

Søndag, 7. november 2021 
VIL DU BLI FRISK? 
 
Av AAGE SAMUELSEN 
Klippet fra Vekkeropet nov/des. 1979
 
KRISTUS ER SJELENS FRELSER OG LEGEMETS LEGE
 
Jesus retter et spørsmål til en håpløs syk mann.  Det var en jødes spørsmål til en jøde, begge to fullt vitende om lovens bud og regler.  Det var derfor en stor grunn for den syke mann til å avvise Jesus.
Fra Turnhallen Oslo
For det første var det sabbat den dagen, visste ikke Jesus det?  Det var også andre grunner til reaksjon hos mannen.  Stedet han lå på var fullt av syke, så ikke Jesus dem?  Hvorfor akkurat spørre ham?  Dette var jo et spørsmål mot loven og utenfor all menneskelig tankegang.
 
En annen grunn til tvil var mannens sykdom.  Han hadde oppgitt all hjelp om helbredelse, visste ikke Jesus det?
En tredje grunn til tvil var at han hadde vært syk i 38 år.  Hvis han var Guds utsending så kunne Gud kommet lenge før.  Var ikke Jesus profet og Guds Sønn?  Visste han ikke dette?
 
En fjerde grunn til tvil var stillheten.  Det var forbud mot bråk den dagen.  Betestadammen måtte bevares i stillheten, til og med englene respekterte det, og her kommer en og bryter det hele.  Hvis Jesus vil at jeg skal bli helbredet, så kan han gjøre det uten å lage bråk og sensasjon.  Gud er en ordens Gud!
 
Min kjære venn.  Så meget om og men hadde ikke den syke mannen.  For det første lå han ikke ved Betesta for Betestas skuld, men for å bli frisk.  Det er noen som finner seg en Betestadam for sine sår, i håp om at Gud skal lage en bevegelse, men en bevegelse med måte.  De som vokter dammen kan godta litt røre, men med måte – og etter Ordet – som de ynder å si.  Legg merke til at det var bare en som ble helbredet.  Det må være skjønnsomhet.  Det er ikke Guds vilje at alle skal bli helbredet.  Betesta var dessuten et forhistorisk minne.  Tenk om Gud kunne åpenbare seg i gamle minner.  Salomo var sin tids største konge, og han bygget denne dammen.  Jesus går ikke utenfor de dammene som har vært med fra begynnelsen (1907-dammene).  Dersom alle disse forbehold, alle beregninger, alle om og men hadde hatt plass i mannens hjerte ville han aldri blitt helbredet.Ibsenhuset bnn for syke
 
Alle disse om og men talte mot helbredelse for mannen.  Det er nettopp dette som hindrer mange i å bli helbredet i dag.  Det er så mye om og men, så mye tvil som hindrer Guds kraft.  Men denne mannen er et lysende eksempel som skyver alle hensyn og hindringer til side.  For ham betød Jesu spørsmål mere enn alt.  Denne mannen var ferdig med sine argumenter.  Alt håp om hjelp fra andre var slutt.  Helbredelse betød mer for ham enn lov og bud og regler.  Stillheten er til for å bli brutt.
 
Bnn for sykeAlle fariseerne kunne ikke hindre helbredelse, om han bare svarte ja.  Sykdommen og dens langvarighet var intet problem for Jesus.  Han ville bare ha et JA.  Jesus henvendte seg bare til en mann, han som hadde oppgitt alt.  Jesus var selve sabbaten, han er lovens ende til rettferdighet.  Når Jesus fikk det JA som kunne utløse kraften, måtte mannen gjøre noe som beviste tilliten til Jesu kommando: «STÅ OPP, TA DIN SENG OG GÅ!»  Han fulgte ordren, og brøt stillheten.  Det er det du må gjøre.  Hør på de vitnene som taler og handler som Jesus.  Alle vitner som taler om å bevare stillheten, at det må være fra Gud, at Gud er en ordens Gud, at det er Guds vilje at du skal være syk, at du må vente på Gud til hans time kommer, at du må være forsiktig, at Gud bruker deg som en bønnesjel på sykesengen, at Gud bruker leger og medisiner er falske vitner, brukt av Satan for å hindre folk i å lyde Jesus.
 
Min venn.  Vil du bli helbredet nå?  Gjør noe du ikke har gjort før.  Bryt alle regler.  Stå opp i troen, ikke i tro, men i troen.  Du sier du har ingen tro, nei vel, men du er en troende, for alle dem som har tatt i mot Jesus er en troende.  Hvis ikke du er en troende, ta imot Jesus nå, og du er en troende.
 
Her er det ikke snakk om å prestere en tro, men å ha tatt imot ham som er troens opphavsmann og fullender.  Du er redd for at din tro kommer til kort.  Det gjør den også, men da er han der som spør: VIL DU BLI FRISK?
 
Aage Samuelsen