Artikler

Fredag 5. november 2021 

«GI OSS AV EDERS OLJE», Matt. 25,8

Av AAGE SAMUELSEN 
Klippet fra Vekkeropet oktober 1987
 

Uansett alle spekulasjoner og gjetninger om hvem som er Bruden er det i alle fall helt sikkert at den som har olje er rede når Jesus kommer.  Og at oljen er et bilde på den Hellige Ånd vet vi også.  Den som har den Hellige Ånd har også oljen.  Jeg vet du sier: «Men har ikke alle den Hellige Ånd som er troende?» Vi må gå til skriften for å få svar. 

Disiplene trodde på Jesus, og de gjorde veldige kraftgjerninger før pinsefestens dag.  Matt. 10, 1-2, men de hadde ikke den Hellige Ånd.  «Ja», sier du, «men etter åndsutgytelsen får vi ånden når vi blir omvendt.» Hvor står det?  Peter sier så klart i Ap. gj. 2: «OMVEND EDER, OG ENHVER AV EDER LA SIG DØPE PÅ JESU KRISTI NAVN TIL SYNDENES FORLATELSE, SÅ – ja, hva ? –  SÅ SKAL I FÅ DEN HELLIGE ÅNDS GAVE!»  Hvorfor sier han «så» hvis de fikk den Hellige Ånd i omvendelsen?  Det måtte altså være noe spesielt de skulle få oppleve etter omvendelsen og dåpen i vann, og det spesielle var oljen.  Du kan blåse av det nå, men en dag vil du være en av de som roper: «GI OSS AV EDERS OLJE!» Men for sent. 

Hvilken betydning oljen har for en kristen kan du bare forstå når du leser skriften.  I Salme 23, 5 sier David: «DU SALVER MITT HODE, MITT BEGER FLYTER OVER.  Hva sier dette lille «så» til deg?  Det forteller meg at det er bare den Hellige Ånds salvelse som får begeret til å flyte over.

Noa og duenDa Noa sendte ut en due for å sondere terrenget kom den tilbake med et friskt oljeblad i nebbet.  Hvorfor står det «friskt oljeblad»?  Fordi vannet som hadde stått over jorden i omkring fem måneder hadde gjort de trær som ikke hadde olje mer eller mindre syke. 

Det som kan bevare deg mot vantroens sykdommer er oljen, den Hellige Ånd.  Har du fått den Hellige Ånd etter at du er kommet til troen?  Er du overgytt med frisk olje? Denne olje vil isolere din indre verden mot den ytre verden.  «I SKAL FÅ KRAFT IDET DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER EDER.»  Se til at du har denne olje.  Det tragiske ved de fem dårlige jomfruer er at de godt kunne klare seg uten olje, men bare til Jesus kommer.  Legg merke til at de forskjellige samfunn godt kan klare seg uten den Hellige Ånds (oljens) ytringer og virkninger.  De forakter den bibelske dåp, tungetale, nådegaver, fryderop, Åndens helliggjørelse (ikke selvstrev) fordi de ikke ser de virkelige verdiene i dette før det er for sent. Da vil de rope forgjeves: «GI OSS AV EDERS OLJE!»  Les mer på neste side ....

For de dårlige jomfruer ser det temmelig ubibelsk ut alt hva den Hellige Ånd gjør i vekkelsesmøter, det er dem til anstøt.  Vel kan de rose seg av å være jomfruer, og at de har lampen pusset og fin, men de mangler oljen, og det vil de oppdage og erkjenne først når Jesus kommer.  Nå klarer de seg med kjødelige innslag i møtene, sjeliske jammerskrik og tårer som ser veldig tilforlatelig ut, men det har ikke oljen i seg.  I den er det forløsning.  I Pred. 9, 8 står det: «LA DINE KLÆR ALLTID VÆRE HVITE.»  Det betyr: Alltid på forløsningens grunn.  Og videre står det: «OG DITT HODE IKKE FATTES OLJE.»

Det som ble de fem dårlige jomfruers katastrofe var at de manglet olje.  Det må være noe aldeles viktig at oljen var den absolutte nødvendighet.  Hvorfor ikke kjærligheten eller frukten som mange taler så vakkert om?  Nei, det var oljen – den Hellige Ånd – det var spørsmål om.  For kjærligheten blir utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd.  Den Hellige Ånd skaper enhet.  Den Hellige Ånd åpenbarer Kristus.  Den Hellige Ånd er veilederen.  Den Hellige Ånd gjør tegn, under og mirakler i Kristi sted.  Han er også vår talsmann her nede.  Har du fått den Hellige Ånd?  Det er ikke spørsmål om du er en kristen.  Har du fått den Hellige Ånd etter at du er kommet til troen? 

Hvordan kan du tro at du er mere, og kan gjøre mer uten den Hellige Ånds kraft enn disiplene?  Du kan ignorere dette nå, men ikke når Jesus kommer.  Da skal du rope for sent: «GI OSS AV EDERS OLJE!»  Men NÅ kan du få det.  Oljen nå flyter, salig vi nyter, himmelens manna, dag etter dag, osv.  Det hjelper ikke å blankpusse lampen, har du oljen?  Ilden får ikke næring av en blankpusset lampe, kun av oljen.  Der hvor det er rikelig med olje i møtene blir sjeler frelst, tegn og under og mirakler tar plass, den salvede Jesus åpenbarer sin herlighet, den salvede Jesus som i Luk. 4 sier; Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig til å forkynne evangeliet for de fattige, åpne blindes øyne, sette fanger og plagede i frihet, og for å forkynne et jubelår fra herren, i dag er dette gått i oppfyllelse.

Når Jesus kommer, henter han en salvet menighet, en oljebrud.  Er du en av dem som er rede, eller av dem som sier: «GI OSS AV EDERS OLJE?»