Fredag, 8. oktober 2021

244456915 409394177467604 2358853259938570618 nTil minne om Ottar

Vår kjære fine broder og gode venn gjennom mer enn 40 år, Ottar Røyrbotten, reiste hjem til Jesus onsdag 6. oktober 2021, en trofast medarbeider med et åndelig klarsyn av de sjeldne.  Han har stått støtt som fjell på evangeliets faste grunn siden den dag han ble frelst på et møte hos Broder Aage i Turnhallen i Oslo, september 1981, 23 år gammel. 

Det er ikke få opplevelser Ottar kan vise til når det gjelder sin vandring med Jesus i dette livet, og mange er de mektige vitnesbyrd han sendte inn til Vekkeropet.  Les ett av dem her.   

Broder Aage var glad i Ottar og verdsatte høyt hans åndelige kvaliteter, men også den sterke støtte han ellers var i bevegelsen på mange måter.  Ofte skrev han oppmuntrende brev til Aage, noe som vi vet gledet ham stort, for det var et direkte resultat av hans forkynnelse. Ottar var også ivrig med i arbeidet med å restaurere Hotel Dalen der han jobbet som snekker og altmuligmann, og den innsats han la ned var ikke ubetydelig.

Vi har alle tre deltatt og jobbet tett sammen i Vekkeropet Maran Ata, og Ottar var en av svært få som ikke sviktet i kampens hete, også etter at Aage reiste hjem.  Han holdt stand mot den grusomme mobben som fra samme øyeblikk Aage døde vendte sitt raseri mot oss, for det skjedde virkelig slik broder Aage advarte oss mot den siste kvelden han var her i verden.

Ottar lot seg heller ikke knekke av alle Satans forsøk på å trekke ham i alle andre retninger.  Det var mange av vennene som sviktet og forsvant under de nesten umenneskelige kamper som raste mot oss.  Men alle ble stilt på et valg, og de fleste valgte letteste utvei for å slippe unna forfølgelsene, fremfor å stå fast på troens faste grunn, ta opp kampen mot ondskapens åndehær, og fortsette å ta til seg av de åndelige kostelige måltider de fikk servert på møtene, som var det som gav sjelen næring.

Ottar har alltid vært lydhør overfor stemmen fra Gud, og den Hellige Ånd advarte ham mot å la seg lure av krefter som ikke ville han vel. Gjennom alle disse vonde årene bidro han ofte med et ord fra Gud i rett tid, som både trøstet og hjalp oss alle videre. 

Da vi startet Faktuell ARENA i 2006 var det med et felles ønske om å videreformidle det samme budskap broder Aage stod for, men også at vi kunne ta for oss andre tema som angår oss alle i hverdagen.  Her har Ottar gjort en betydelig jobb med lydfiler, møte- og videoopptak osv.  Alt i alt var den gjerning han gjorde i vår bevegelse helt uvurderlig.  Bare evigheten vil vise hvor stor virkning det har hatt.

I Guds Ord står det at ingen kan, med all sin bekymring, legge en alen til sin livs lengde, og at vår tid her nede er tilmålt.  Nå var din tid her på jorden over, Ottar, og Jesus har hentet deg hjem til det sted og mål du alltid hadde for øye – vårt himmelske hjem Jerusalem.  Og ordet som står i Esekiel 43, 5 har kommet til oss: «Og Ånden løftet mig op og førte mig inn i den indre forgård, og se, Herrens herlighet fylte huset.» 

Vi vil avslutte med noen ord fra Ottar selv, som han skrev til bladet Vekkeropet:

«Eg vil til slutt takka Gud av heile mitt hjarte for det eg har fått oppleva med Jesus. Eg har ikkje angra på at eg har vore lydig og har gått heile vegen med han.  Eg vil til slutt koma med ei oppmoding til deg som enno ikkje er frelst. Ta imot Jesus, la deg døype i vatn og med Den Heilage Ande. Det er det som fører fram til ei evig frelse. Amen!

Ottar Røyrbotten»

Takk kjære Ottar, vi vil minnes deg med varme og stor takknemlighet. Vi sørger dog ikke således som de andre som ikke har håp, men vi gråter fordi vi aldri mer skal se deg igjen her på jorden.

Synnøve og May-Britt  

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme