Artikler

3. oktober 2021 

ba15db8d82f09f36edd2784596c5317fDenne artikkelen som broder Aage skrev i oktober 1984 sorterer under fanen "Hva ser du i Guds Ord?", men vi setter den her på forsiden.  En slik dyp innsikt og åndelig åpenbaring i Guds ord er det sant å si svært få mennesker her i verden som har.  Red.

HVA ØIE IKKE SÅ

Av Aage Samuelsen  

Vekkeropet nr. 9, oktober 1984

I 1. Krøn. 25, 5 står det om en mann som het Heman.  Han ble kalt kongens seer i Guds ord.  Paulus sier i Ef. 1, 18: «MÅ GUD GI EDERS HJERTE OPLYSTE ØINE, SÅ I KAN FORSTÅ HVILKET HÅP DET ER HAN HAR KALT EDER TIL.»  Det er av den aller største betydning for vårt åndelige liv at vi har et klart syn for de åndelige sannheter i Guds ord.  Det står om Jesus at han gav mange blinde synet igjen, men dessverre er det et faktum at mange av de kristne ikke engang har gangsyn og er derfor veldig lette å villede.

Jeg tenker på drengen til Elisa, som var omgitt av fienden.  Han skalv av redsel og trodde alt var fortapt.  Elisa sa: «VÆR IKKE REDD! DE SOM ER MED OSS ER FLERE ENN DE SOM ER MED DEM.  OG ELISA BAD OG SA: HERRE! OPLAT HANS ØINE, SÅ HAN KAN SE! OG HERREN OPLOT DRENGENS ØINE, OG HAN FIKK SE AT FJELLET VAR FULLT AV GLOENDE HESTER OG VOGNER RUNDT OMKRING ELISA.»  2. Kong. 6, 17.

Det er så nærliggende å tro at fienden er så overmektig at slaget er tapt fordi våre øyne ofte ser på vanskelighetene.  Men Salmisten sier: «JEG LØFTER MINE ØINE OP TIL FJELLENE; HVOR SKAL MIN HJELP KOMME FRA?  MIN HJELP KOMMER FRA HERREN, HIMMELENS OG JORDENS SKAPER.»  

Allerede som nyfrelste burde vi vende vårt blikk til ham, og stadig holde ved med det. 

Jeg leste en gang som nyfrelst om ørnen: Når den blir født tvinger moren barna til å se på solen, fordi det har betydning for oppveksten og dens eksistens. Den må være vant til solens stråler.  Det skjerper dens blikk når den skal begynne å ernære seg selv, ellers har den ingen livsmuligheter.  Når den svever høyt oppe under solen, speider dens øyne etter bytte dypt, dypt under seg.  Hva ingen andre fugler kan se i disse høyder, det kan ørnen se.  Dette har ofte talt til meg; skal jeg ha livsmuligheter må jeg ha så opplyste øyne at jeg både kan se og forstå hvilket håp jeg er kalt til.

I Job 28 står det om de som sprenger seg ganger inn i fjell, hvor de edleste stener finnes.  I vers 3-4: «DE GJØR ENDE PÅ MØRKET, OG INN I DE INNERSTE KROKER GRANSKER DE STEDER SOM LIGGER I DET SORTE MØRKE; DE BRYTER EN SJAKT LANGT BORTE FRA MENNESKERS BOLIG; DER FERDES DE GLEMT, DYPT UNDER MENNESKERS FØTTER, DER HENGER DE OG SVEVER LANGT BORTE FRA MENNESKER.» 

I vers 7-8: «STOLTE ROVDYR HAR IKKE TRÅDT PÅ DEN, INGEN LØVE HAR SKREDET FREM OVER DEN.»  I 10. vers: «I BERGET SPRENGER DE GANGER, OG ALLEHÅNDE KOSTELIGE TING FÅR DE SE.»  Dette er noe den menneskelige visdom og forstand aldri kan komme inn i.

Den guddommelige visdom er en hemmelighet som bare de som har hjertets opplyste øyne kan skue inn i.  Og det å eie denne visdom er bedre enn perler.  Den er dulgt for alle levendes øyne, den er skjult for himmelens fugler. «AVGRUNNEN OG DØDEN SIER: BARE ET FRASAGN OM DEN ER KOMMET OSS FOR ØRE.  GUD KJENNER VEIEN TIL DEN, OG HAN VET HVOR DEN HAR SIN BOLIG.  FOR HANS ØIE NÅR TIL JORDENS ENDER; ALLTING UNDER HIMMELEN SER HAN.»  Job 28, 22-24.

Derfor vil Gud at vi skal ha nyskapningens seerøyne, så vi kan finne veien inn til de åndelige rikdommer.  Den lar seg ikke kjøpe, du kan ikke bytte den inn med noget av ditt eget.  Jesus sa til disiplene: «SALIGE ER DE ØINE SOM SER DET I SER; FOR JEG SIER EDER: MANGE PROFETER OG KONGER HAR VILLET SE DET I SER, OG HAR IKKE FÅTT SE DET.»   Luk. 10, 23-24.

Når Salmisten sier i Salme 34, 6: «DE SÅ OP TIL HAM OG STRÅLTE AV GLEDE» da så de noget som intet ugjenfødt menneske kan se.

For mange synes det uoppnåelig å kunne få oppleve det disiplene fikk oppleve med Gud, men det er de samme rettigheter vi har som Guds barn fordi det er en livsbetingelse for vårt åndelige liv.  De hadde ingen forrett fremfor oss.  «ELIAS VAR ET MENNESKE UNDER SAMME VILKÅR SOM OSS.»  Patriarkene og profetene på samme måte.  Og for at vi skal eksistere som hans etterfølgere, er det absolutt nødvendig å ha våre øyne rettet imot ham som er rettferdighetens sol, som oppgår med helbredelse under sine vinger.

Det er ofte vondt å se andres tanker, og det er en lidelse å høre en falsk skurring i de skinnhelliges røst.  På samme tid hjelper det deg i de mest farlige situasjoner.  Du oppøver dine øyne og ører til å se og høre ting som ingen andre får oppleve.  Det gjør det aldri til en stor person, men Gud har gitt deg dette for å hjelpe deg på den nye og levende vei.  Du blir følsom og varsom overfor all falsk forkynnelse, men det gjør deg også hensynsløs og brutal mot dette, samtidig som det gir deg en rikdom som du henter fra visdommens gruve, skjult på lønnlige steder.

Selv ikke et falkeøye kan se inn i disse hemmeligheter!  Det er åpenbart for de ganske små!  AMEN!

«INGEN ROVFUGL KJENNER STIEN DIT NED, OG INTET FALKEØYE HAR SETT DEN.»  Job 28, 7. 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no