Artikler

Søndag, 5. september 2021 

Av Aage Samuelsen

Trykket i avisen Varden i august 1986 

I de senere år har jeg ofte blitt spurt om jeg er politiker, og jeg har gjerne svart: «Hva er politikk?»  Politikk er en lære, sprunget ut fra en bestemt ide, og med den følger et ansvar.  I grunnen har vi ansvar både for hverandre og for oss selv.  Siden jeg ble frelst har jeg gransket Bibelen, ikke bare overfladisk, men med en ansvarsbevisst innstilling overfor det Gud viser meg ved sin Ånd, og hva han har sagt om vår fremtid i sitt profetiske ord. 

Enhver politisk ide, som ikke er i samsvar med Guds forutviten, men som bygger på makt og undertrykkelse har i grunnen dømt seg selv.  I Tess. 5, 21 står det: «PRØV ALT, HOLD FAST PÅ DET GODE», og i Gal. 6, 4: «ENHVER PRØVE SIN EGEN GJERNING.» 

Før Gud sendte dommen over Sodoma og Gomorra hadde Abraham og Lot en samtale.  De visste hva som ville hende byen på grunn av deres himmelropende synds skyld.  Abraham sa til Lot: «DRAR DU TIL VENSTRE, VIL JEG DRA TIL HØIRE, OG DRAR DU TIL HØIRE, VIL JEG DRA TIL VENSTRE.»sodoma e gomorra

Lot valgte Sodomas frodige sletter og dens vakre beliggenhet fordi det tiltalte hans øyne og begjær.  Men da dommen kom over byene løp Lot for sitt livs skyld til Soar.  Om Abraham står det: «ABRAHAM BLE STÅENDE FOR GUD.» 

Når jeg har valgt å forsvare en politikk ut fra den ide å ha ansvar for sin neste, er det også i denne min bestemmelse en åpen protest mot all undertrykkelse og maktbegjær.  Den politikk som høyner ansvarsbevisstheten behøver aldri å tvinge seg frem. Selve deres gjerninger taler et tydelig nok språk, og fører dem frem til den posisjon de fortjener.  Politikk er også en lære som igjen betinger et ansvar. 

Abrahams sønnesønns sønn Josef fulgte sine fedres lære.  Hans vei inn til egypterkongens palass gikk igjennom store prøvelser og vanskeligheter, men det står i Esaias 28, 16: «DEN SOM TROR TEK DET MED RO» (nynorsk oversettelse).  Og han ble finansminister hos selveste kongen, materialforvalter over alle Egyptens korndynger. 

Likeså profeten Daniel, han ble kong Nebukadnesars rådgiver fordi han hadde en visdom som lå langt høyere enn alle kongens vismenn.  Han leflet ikke med andre idealisters politikk, men det lå en ansvarstyngde over hans fremferd.  Det er ikke hva vi kaller oss som gjør oss til noe her i verden, men det er den bestemte retning vi har – uten avvik – som beviser at den politikk (lære) vi har gir oss den rettmessige anseelse. 

Respekten for Gud, og alt hva han har talt, baner seg vei – uten hensyn – og har allerede seieren i sin hånd.  I Joh. 1. brev 5, 4 står det: «DETTE ER DEN SEIER SOM HAR SEIRET OVER VERDEN: VÅR TRO!» 

Det er dessverre mange som har forvekslet ydmykhet for Gud med unnfallenhet, svakhet og ettergivenhet, hensyn og toleranse, men det er fullstendig feil.  Guds politikk (lære) har alltid hatt et bestemt mål.  Den har ingen svakhet i seg, ingen ettergivenhet og ingen toleranse.  Dens politikk er å komme alle de undertrykte til hjelp.  Hos ham finnes ingen rangsforskjell, han bryr seg ingenting om hvem du er eller hva du er, bare om du vil følge hans råd som i alle år har bevist at den vei han har banet er den rette vei, og du vil høre en stemme bak deg si: «SE, DETTE ER VEIEN, VANDRE PÅ DEN.» 

Vi har både rett og lov til å prøve alt, og så holde fast ved det gode.  Derfor er det mitt ansvar, om jeg ved mine gjerninger kan oppmuntre andre til å hjelpe sin neste.  Jeg selv er ingen feilfri mann, men den tro jeg har sprenger vei gjennom alle hindringer.  Derfor holder jeg fremdeles fast ved den tro og lære som Gud har vist meg. 

 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme