Onsdag, 1. september 2021 

NOK ER NOK!

Av Redaksjonen i Faktuell ARENA

De er visst ingen ende på løgnene, forvirringen og horrible fantasiutsagn på nett fra enkelte i søskenflokken Samuelsen.  Vi har sagt det før, og sier det igjen, så lenge en eller flere av dem sprer løgn, går vi imot og forteller folk hva som er sant og ekte fakta i de ulike saker. Har vi skriftlige bevis, lydfiler eller annet vil det bli fremlagt av oss.  Men uansett vil de bli motsagt når de lyver. De skal IKKE få anledning til å flyte på folks uvitenhet. 

Fra å være tidsvitner, og samtidig de nære medarbeidere i den virksomhet de lyver om, har vi – som alle andre som blir angrepet – en soleklar rett til å forsvare oss mot slik terror. 

Les også artiklene HATET MOT BRODER AAGE M/VENNER (faktuellarena.no), og INTET FLATTERENDE INNTRYKK OG DÅRLIG REKLAME (faktuellarena.no)

 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme