Mandag, 30. august 2021  

01Av redaksjonen i Faktuell ARENA 

Hentet fra et NRK-intervju med senere avdøde (2016), Kenneth Samuelsen, den 23. januar i 2015 i forbindelse med «100-års jubileet for Aage Samuelsens fødselsdag».

NRK har alltid hatt et ubegrunnet hatforhold til Aage Samuelsen, og her fikk de et nytt bidrag til myriadene av onde angrep mot ham: Altså hans sønns talentløse og tåpelige svar på hvordan kjøpet av Hotel Dalen kom i stand. 

Dette intervjuet ligger dessverre fremdeles ute på NRKs nettsider.

SITATER FRA INTERVJUET:

Journalisten:

Sønnen Kenneth Samuelsen forteller hva som var årsaken til at faren ville kjøpe det ærverdige hotellet. 

Kenneth Samuelsen:

«Han var der oppe, for det var vel føre han kom inn i bilde så var det en som, en annen musiker som spelte trekkspill, jeg husker ikke hva han het for noe, men han dreiv det og da gikk han opp dit og han var så veldig opptatt av det her hotellet så han ville prøve å redde det da.  Men det var da han satte, for å sette det ordentlig i gang, det var da – det var noe kvinnegruppe eller noe sånt noe som skulle lage et sånt kvinnesenter der oppe, de ville kjøpe Hotel Dalen og det var da han bestemte seg, - det her skulle ikke være noen kvinnegruppe nei, her skulle … så han fikk kjøpt det da for 750 tusen den gangen.»

HER FORTELLER VI HVA SOM FAKTISK SKJEDDE 

Musikeren, som Kenneth her sikter til, var Freddy Kristoffersen.  Han var aldri eier av Hotel Dalen, men han og kona ble i året 1970 engasjert av daværende eier av hotellet – Tore Berdal – til å drifte hotellet en ganske kort periode. 

Hotellet gikk over til ny eier i 1974/1975, et firma kalt Stiftelsen Dalen Turiststad. Hotellet ble til slutt stengt av næringsmiddelkontrollen pga. manglende tilsyn, og etter en tid var det ikke økonomi til å holde det lenger.  Det var fremdeles samme firma som stod som eier da det til slutt ble begjært tvangssalg av eiendommen.  Tidligere eiere av Hotel Dalen

I juli 1983 (altså 13 år etter at Freddy Kristoffersen var på hotellet) gikk det ut varsel om tvangssalg av hotellet, og Aage kjøpte det på tvangsauksjon i slutten av august samme år fordi - som han selv sa: «Gud talte til meg at jeg skulle kjøpe hotellet!»  Kort tid senere overdro Aage hotellet til sitt eget aksjeselskap Vekkeropet Dalen AS. Det er rett og slett en enkel sak for oss som var der og deltok i dette å dokumentere det!

Som man derfor kan forstå hadde ikke Kenneth, og heller ingen av de andre søsknene hans, snev av peiling på hva som faktisk skjedde.  De hadde aldri noen interesse av virksomheten, det eneste de tenkte på var om det kunne være noen penger å hente noe sted.