Mandag, 16. august 2021

GANG TIL CANOSSA

HVA EN JOURNALIST LÆRTE DA HAN TRAFF AAGE SAMUELSEN 

Klippet fra Maran Ata-bladet nr. 3. mars 1962 

En pinsevenn sendte inn et leserinnlegg til Sunnmørsposten, Ålesund, som journalist Helge (Simon) Flem Devold skrev i sin tid, etter å ha møtt Aage Samuelsen personlig.

«… Her i avisen har det vært en del innlegg om Aage Samuelsen i den senere tid.  Jeg tør derfor be om spalteplass for å gjengi hva journalist Helge Flem Devold i Sunnmørsposten, Ålesund, skriver om Aage Samuelsen:» Simon Flem Devold 002

----------------------------------

Jeg har sant å si ikke hatt noe til overs for Aage Samuelsen.  Jeg har lest atskillig av det som har vært skrevet om ham, og jeg har, som de fleste andre mennesker i dette land dannet meg et ganske godt bilde av ham.  Derfor har jeg også et par ganger skrevet ganske beiske slengbemerkninger til ham – bemerkninger som slett ikke har gått upåaktet hen.  Blant andre har pastor Blix tatt meg nokså kraftig av dage i spaltene, han har skrevet at jeg uttalte meg om ting jeg visste svært lite om.  Til dette har jeg ganske ironisk formet sursøte og stikkende svar.

For jeg visste jo mer enn godt hva jeg skrev om!  Jeg visste en masse, for jeg hadde fulgt med i pressen.  Nei, jeg visste ingen ting!  

Nå vet jeg atskillig mer.  Nå har jeg snakket med mannen Aage Samuelsen, og er absolutt overbeviste om at mye av det som er skrevet om ham er ondsinnet, fordreiet og løgnaktig. 

En avis har skrevet at han hadde en flott bil.  Det er beviselig uriktig.  «Vi vet bare at Samuelsen har en Cadillac», skrev avisen – og så fikk leserne dra sine konklusjoner selv.  Konklusjonen ble selvsagt at predikanten tjener rikelig på sine vekkelser.

En biskop har uttalt i et intervju at Samuelsen fører et fælt språk på møtene sine.  Men biskopen har aldri vært på disse møtene. 

Skal tro om ikke kjernen til hele saken ligger her?  Skal tro om ikke nettopp dette er det essensielle i skriveriene og snakket omkring Aage Samuelsen?  Vi snakker og skriver uten å vite hva vi snakker om skriver om. 

Vel kan en være for eller imot metodene Samuelsen bruker på møtene sine.  En kan tro på helbredelsene eller ikke, men jeg for min del er i alle fall overbevist om at Samuelsen selv tror på dem.  Jeg er også overbevist om at mange, som har vært syke, selv mener at de er helbredet ved Samuelsens bønn for dem.  Og jeg er først og fremst overbevist om at denne mannen ikke er en hykler!

Tungetaleri og rytmemusikk, hallelujarop, latter og klapping i hendene – la det være sagt at vi har vanskelig for å forbinde slike ting med ekte kristendom.  Men vi skal heller ikke lukke øynene for at i de tidligste tiders kristendom var slike foreteelser sett på med helt andre øyne enn vi nå har vent oss til å betrakte dem med. 

For meg som pressemann har denne affæren vært en kraftig lærepenge.  For leserne burde den også være det. Det er et faktum at mye av det som står å lese i avisene er bygd på sviktende grunnlag.  Derfor bør det også leses med kritikk. 

Det gjelder også dette oppsettet.   Jeg kjenner ikke mannen og predikanten Samuelsen til bunns. Men inntil noen kan bevise det motsatte, så er jeg overbevist om at han har ett eneste ønske: Å hjelpe andre!

Metodene han bruker skal ikke diskuteres her. 

Jeg er ikke ute for å drive propaganda for møtene hans, men så mye spalteplass har vært ofret på å sable ham ned, at jeg føler det litt som en plikt å skrive dette. 

Helge Flem Devold 

------------------------------------------ 

«Ja, så forskjellig kan en mann og hans gjerning vurderes.  Jeg synes ovenstående bør bli lest av alle som har vist interesse for saken. 

Også en pinsevenn»

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme