Artikler

Torsdag, 10. juni 2021

Av Aage Samuelsen

Klippet fra Vekkeropet nr. 10/1982

Det er spesielt tre grunner hvorfor Satan raser mot dem som ber for syke:

1.     Fordi det er en åpen krigserklæring mot Satans ødeleggelsesverk mot menneskeheten.  Gjennom sykdom følger fortvilelse, sorg, lidelse og død og deretter anklager mot Gud.  Og aldri i historien har sykdomsmaktene hatt så fritt spillerom som i dag.  Sykehus og hospitaler er overfylte, og nye ukjente sykdommer dukker stadig opp.  Legene står maktesløse, mens de i fortvilelse spør: Hva skal vi gjøre?

Hva er så årsaken til alt dette?  Noen mener det er forurensning i luften.  Andre mener det er feilernæring, og helsekosten har aldri vært så populær som nu.  Men menneskene vil ikke tro at det er Satan og hans åndehærs raseri mot Guds skaperverk – mennesket.

2.     Satan vet at han har liten tid, og gjør alt det han kan for å vende menneskets hjerte bort fra ham som kom for å ødelegge alle djevelens gjerninger.

Det legemet som skulle være et tempel for Gud er ved feil og vantro forkynnelse, gjennom vantro predikanter, blitt et tempel for sykdomsmakter og giftige medisiner som bryter Guds tempel sakte, men sikkert, ned i fullstendig ødeleggelse.  Predikanter av alle slag hyller legevitenskapen og anbefaler heller å søke lege enn å gjøre som Jesus sa til sine vitner: «KAST UT DEMONER, OG HELBRED DE SYKE!»  Hvorfor gjør de det?  Fordi de tror mer på hva Satan sier enn på det Jesus har befalt.Jesus helbreder 1

3.     Når Jesus reiser opp vitner og gir dem kraft til å kaste ut demoner og helbrede all slags sykdom, reiser Satan og hans demonhær seg i et glødende hat og raseri, sammen med vantro predikanter, og fører en nådeløs krig mot slike vitner.

Gud har sine vitner over hele jorden som han salver med den Hellige Ånds kraft og myndighet, som står ferdig til å revolusjonere verden med en mirakelvekkelse verden aldri har sett maken til.  Det er Guds atomkraft mot Satans åndehær i himmelrommet.  Og dette blir vitner som ikke soler seg i vekkelsen, og setter seg på en høy pidestall, men som er villig til å ofre endog sitt liv i kampen for å redde mennesker, og som ved troens forkynnelse gir barna brød i stedet for stener.

Gud har forlatt kirker og menighetsorganisasjoner fordi de tramper på Jesu Kristi befaling om å kaste ut demoner og helbrede alle slags sykdommer.  Verden trenger å få se evangelisk kraft i full aksjon, og predikanter som hengir seg helt i tjenesten, uten hensyn til religiøse organisasjoner og religiøse ledere som spyr ut løgn og alskens djevelskap mot dem som våger å tro på, og praktisere, troens budskap.  Det er i ferd med å skje noe som verden aldri har sett maken til.

Jesus kommer ikke for å hente en defekt menighet, men en menighet som er fullt ut restaurert ved den Hellige Ånds kraft både til ånd, til sjel og til legeme, templet hvor Jesus sitter på hjertets trone.  Gud selv vil lukke munnen på alle fiender av befrielsesbudskapet.  Deres religiøse gudstjenester vil like for folkenes øyne falle sammen som korthus, og bli til latter for offentligheten.  Deres raseriutbrudd, med klage og skrik, vil drukne i høye jubelrop fra mennesker som Jesus helbreder fra døvstumme ånder, fra blinde, halte, lamme og alle slags sykdommer.  Fra dem som blir reist opp fra dødsleiet, og fra dem som hopper ut av rullestoler.

Og jeg tror som det står om i Apostlenes gjerninger at mange av prestene vil komme til troen.

Dette er ikke ønskedrømmer, men det er allerede i ferd med å skje.  Det kommer ingen atomkrig før alt dette skjer.  Det er Herren, som ved sin allmaktshånd, setter sitt tempel i stand, så han kan fylle det med sin guddommelige herlighet.  Og likeså hurtig som forandringen kom på pinsefestens dag, likeså hurtig vil forandringen skje med hans menighet før han kommer med hele sin engleskare og henter sin elskede brud. AMEN!

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme