Sanger

Søndag 23. mai 2021 – 1. pinsedag
 
JESUS HAR SAGT AT HAN KOMMER SNART Stem i en sang 
Tekst og melodi:
AAGE SAMUELSEN
 
Sangen finnes på kassetten/LP-en «STEM I EN SANG»
(Utgitt på EMI Forlag i 1980)
 
 
Jesus har sagt at Han kommer snart. 
Kommer på skyen igjen.
Ropet i natten skal lyde klart.
Er du da rede min venn?
 
Kor:
«Snart kommer Jesus igjen.
Snart kommer Jesus igjen.
Salig er den som er rede,
når Jesus kommer igjen.»
 
Mange i natten vil slumre inn.
Sløvet av tiden de er.
Olje de fattes på lampen sin.
Ser ei at tiden er nær.
 
Men den som kjemper og våker her,
venter sin brudgom og venn,
ser at Hans komme er såre nær.
Tenk når Han kommer igjen.
 
Sjel, du som går på den brede vei,
ser du ei hvor det bær hen.
Å, hvilken gru som vil møte deg,
når Jesus kommer igjen.
 
Kor:
«Tenk når Han kommer igjen.
Tenk når Han kommer igjen.
Salig er den som er rede.
Når Jesus kommer igjen
 
 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no