Tirsdag, 2. mars 2021

AV AAGE SAMUELSEN

FRA VEKKEROPET NR. 5, 1982. 

Aage festivitetenI de årene jeg har vært predikant har min største kamp for sjelers frelse vært kampen mot den religiøse hopen, som har stått i veien for evangeliets fremme, med et så gedigent intrigespill at til og med Satan står måpende overfor deres råtne spill.

Jesus sier i Joh. 17: «DE ER IKKE AV VERDEN, LIKESOM JEG IKKE ER AV VERDEN».  «VAR I AV VERDEN, DA VILDE VERDEN ELSKE SITT EGET; MEN FORDI I IKKE ER AV VERDEN, MEN JEG HAR UTVALGT EDER AV VERDEN, DERFOR HATER VERDEN EDER».

En har så lett for å si at verden det er dem som ikke tror på evangeliet, men faktum er at de fleste av de som kaller seg frelste tilhører nettopp denne verden.  Derfor har de laget seg et annet evangelium, og derfor har de dannet seg sin egen kirke og sin egen menighet, med hvert sitt forkvaklede syn; som når Gud begynner å virke på sin mektige måte viser seg å være de verste motstanderne av sannhetens budskap.

I alle år, både blant pinsevenner og andre venner og uvenner, som opptrer for offentligheten med sitt fordreide religiøse glis, og hilser hverandre med et «god dag broder» eller «god dag søster», «det var gildt å se deg», står disse ulvene klare til å rive et Herrens vitne i stykker.  Og etterpå, når offeret er fortært, sleiker de seg om kjeften med sine sleipe falske tunger og takker Gud, og forkynner høyt og tydelig: «Gud elsker alle»! (Som er enig med oss). Jesus sa: «SE, JEG SENDER EDER SOM FÅR MIDT IBLANDT ULVER».

Jeg har nyss nu (1982, red.anm.) søkt om konsesjon for nærradio, og alt lå til rette.  Så får jeg høre at konsesjonen er blitt avslått.  Jeg kontaktet departementet, hvor de selvfølgelig unnskyldte seg med at det var bare en viss kvote, og selvfølgelig ville ikke jeg komme med i den kvoten.  Men jeg viste bestemt at det var andre årsaker.  Dette fikk jeg bekreftet gjennom min advokat.  Grunnen var: En såkalt «kristen» gruppe i Kristiansand S hadde, ved telefon og brev til departementet, advart mot å gi konsesjon til meg.  Og dette tok departementet hensyn til, men de hadde ikke regnet med at jeg skulle få greie på grunnen.

Jeg har i alle år kjempet imot NRK-monopolets religiøse søppelkasse, hvor den ene hykler-prest og hykler-predikant etter den andre i årtider har servert sine søtsuppe-predikener med løgn og fanteri.  Når vi så får en borgerlig regjering, og det blir gitt dispensasjon til nærradio, er de utallige religiøse retningene straks i fyr og flamme for å tilrane seg sine egne stasjoner, for å spy ut sitt falske evangelium. Og igjen er disse ulvene på ferde, for å hindre at det jeg står for – som ingen annen predikant i Norges land uansett farge – kan motsi, får komme til.

Fordi jeg går imot deres løgn, falskhet og hykleri, fordi jeg har gjennomskuet dem for mange år siden, hater de meg av hele sitt hjerte.  Og jeg må istemme med Jesus i Joh. 8, 40: «MEN NU STÅR I MIG EFTER LIVET, ET MENNESKE SOM HAR SAGT EDER SANNHETEN, SOM JEG HAR HØRT AV GUD».

Jeg vet også med bestemthet, fra helt sikre kilder, at den slags komplott så som baktalelse og advarsler mot meg og min virksomhet, med hån og sjikane, florerer innen pinsemenighetene – inspirert fra høyeste hold – og med deres velsignelse.  Jeg hadde ikke våget skrive dette hvis jeg ikke hadde beviser på det. Det er en så tarvelig, så sjofel og nedrig måte å arbeide på, at det norske språk ikke har dekning for en slik fremgangsmåte mot et annet menneske som ikke kan tolerere deres samarbeide med alle slags falsklærere. 

Jeg hadde håpet at de skulle forandre sin innstilling og sitt syn, så vi kunne arbeide sammen for sjelers frelse på bibelsk grunn, og bli fri fra bakvaskelse og mistenkeliggjøring av min virksomhet.  Men det ser ut som om Gud vil at jeg skal være alene og stole på ham.

En har jo så veldig lett for å tro det beste, i alle fall om dem som står som representanter for sannheten, men det er vel det som har vært i veien med meg, at jeg i mange tilfeller er altfor blåøyd.  Når de møter meg, og mine argumenter mot dem, så er de så dumme å sitere dette skriftsted: «DU SKAL ELSKE DINE FIENDER»; derved har de sagt at de er fiender.

Men, hvordan kan de tenke seg å komme til himmelen med falskhet og hat i sitt hjerte?  Med baktalelse og sladder?  Jeg bare spør!  Og overlater til dem selv å dømme en rettferdig dom.  Ikke over meg, men over seg selv; og få fjernet sitt slibrige spill fra sitt svarte hjerte.