Artikkelindeks

I BIBELENS LYS

Bibelen

 

 

 

 

Ofte kom det inn spørsmål via brev til broder Aage fra mennesker som ønsket svar på forskjellige ting de undret seg over i Guds Ord.  Vi laget derfor en artikkelserie i Vekkeropet som vi kalte «I Bibelens lys», der folk fikk svar på sine ulike spørsmål. 

Det var også mange som spurte Aage direkte om emner de var opptatt av, og ønsket svar på.  Artikler som naturlig hører til under denne overskriften vil også bli lagt ut her.


"Kjære Aage Samuelsen

Jeg skriver til deg og ber om forbønn for meg selv, da jeg er meget plaget med angst og smerter i kroppen.  Jeg har vært hos mange som har bedt for meg, men jeg blir ikke bra.  Hvorfor blir jeg ikke helbredet?  Hvem har skylden?  Jeg ønsker at du kunne svare meg på disse tingene da det er vanskelig for meg å forstå.

Med vennlig hilsen

En broder"

HVORFOR BLIR IKKE ALLE HELBREDET?

Av Aage Samuelsen

Fra Vekkeropet nr. 5 – mai 1985

Youtube25Dette spørsmålet har jeg fått utallige ganger siden jeg ble frelst, og er i grunnen ganske enkelt å svare på.  Men svaret er dessverre vanskelig for mange og godta.  Enten tror man og godtar det Gud har sagt eller så godtar man det ikke.  

Nå vet jeg at det finnes predikanter som stiller krav til den syke når de blir bedt for, som at de «må ha tro», osv. Men i Jak. 5, 14 står det: «TROENS BØNN SKAL HJELPE DEN SYKE».  De syke har mer enn nok med sin sykdom og smerte.  Men det er lettere å be for syke som ikke har tilhørt kirker og menigheter hvor de forteller folket at det er «Guds vilje at de skal være syke», for en slik vrangforestilling er det vanskelig å få dem ut av.  En predikant som forkynner dette kan heller ikke vente at Gud vil helbrede den syke. 

Første betingelse for helbredelse er at du må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham.  Vi bør også vite at helbredelse er en vesentlig del av Jesu forsoningsverk på korset, og at helbredelse er en restaurering av den Hellige Ånds tempel som er vårt legeme. Når vi, som mennesker, har sans for å bo i hus som er helt i orden, kan det aldri være Guds vilje å la den Hellige Ånd bo i et falleferdig tempel.  Og der hvor dette ikke blir forkynt, kan heller ikke folket tro. Gud har satt menneskets alder til 70 år, og 80 år er meget nåde, og når Gud kan spe på både til 90 og 100 så er det nåde over nåde.

Det er også en annen sak som ofte kan være en hindrende faktor for helbredelse, og det er at de gjerne vil være friske, men de skammer seg for å bekjenne Kristus som sin Frelser og helbreder.  De vil holde fast på den tradisjonelle religionen og kirkens vranglære, for i den er det ikke noe anstøt.  De er redde for å bli kalt et utskudd i familien og vennekretsen.  Da bør de heller ikke vente at Gud skal røre ved dem.  Det er ikke Gud som skal gå med på våre betingelser, men omvendt. 

Jeg kan ikke forstå hva de er redde for, og hvorfor de skammer seg for å bekjenne ham som har gjort alt godt for oss.  Han som vil at vi skal ha det godt i alle deler: «JEG SKAMMER MIG IKKE VED EVANGELIET, FOR DET ER EN GUDS KRAFT TIL FRELSE (både til ånd, sjel og legeme), FOR HVER DEN SOM TROR».  Rom. 1, 16. 

Når du søker Jesus som helbreder må du la dine og andres meninger og forbehold fare, og spørre deg selv: «Har mitt medisinforbruk hjulpet meg?  Har legene hjulpet meg?»  Eller er du bare blitt verre, som den blodsottige kvinne?  Dersom du er oppgitt av mennesker, er du aldri oppgitt av Gud!  Han venter på din kapitulasjon.  Hvor syk du enn er, rør bare ved ett av hans løfter, så vil Guds kraft strømme gjennom deg og løse deg fullstendig. Tro at han er til, og at han lønner hver den som tror på ham, i Jesu navn!


En ung dame skrev til Vekkeropet og ba om en forklaring på betydningen av dåpen, for «dessverre …», som hun sier, «… er det så mange forskjellige oppfatninger av dette blant de som kaller seg frelst». 

HVILKEN BETYDNING HAR DÅPEN?

Av Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 4 – April 1985 

De fleste av dem som blir stilt overfor spørsmålet om dåp i vann overser fullstendig betydningen av denne handlingen.  De er fornøyd med å dekorere seg selv, og kirken, med et kors og tror at de derved har sikret seg plass i himmelen.

De elsker å synge om korset og Golgata, og gråter så gjerne skvett for å døyve sin samvittighet, i stedet for å ta det skritt som er absolutt nødvendig for å oppnå kontakt med den levende Jesus ved oppstandelsen fra de døde.  Rom. 6, 4: «BEGRAVET MED KRISTUS VED DÅPEN TIL DØDEN».  Kol. 2, 12: «I BLEV BEGRAVET MED HAM I DÅPEN.»

Dåpen er en god samvittighetspakt med Gud, og derfor døyver de som ikke vil la seg døpe sin onde samvittighet med en mengde unnskyldninger og påstander.  De tror ikke at det er Satan som vil hindre dem i å være lydige mot Guds Ord ved å komme med sin djevelske barnedåpslære.  Hvordan kan vi bli forenet med Kristus ved dåpen til døden når vi ikke vil begraves med ham?  Du kan aldri bli forenet med Kristus ved fromhet, sjeliske bønner, Fader Vår eller bordbønner! Gud spør ikke etter noe av dette.  Han ser etter lydighet mot Kristus.  Heller ikke må du forestille deg en Gud som elsker alle mennesker uansett hvilken lære de har.  Det er sant at han elsker alle mennesker, men ingen kan bli frelst uten å være lydige mot hans Ord.

Hvor var Guds kjærlighet på Noas tid, da bare åtte sjeler ble frelst, mens millioner på millioner, og atter millioner, gikk fortapt i vannmassene?  Var det Guds skyld?  Nei, Gud visste på forhånd at de ikke ville tro på hans Ord.  De valgte sin egen vei.

Det som frelser oss er motbildet av arken på vannet.  Arkens motbilde var det som gjenspeilet seg i vannet, nemlig arken under vannet.  Det er også det som frelser Guds menighet i dag. Det er umulig å skyve dåpen unna seg uten at de også må ta konsekvensene av det, og det er få som blir frelst.

De milliarder av mennesker som allerede er fortapt er ikke fortapt fordi Gud ikke vil frelse dem, men de vil ikke gå inn i Guds frelse.  De vil så gjerne være frelst, og kalle seg frelst, men de vil ikke gjøre som Jesus sier: «DEN SOM TROR OG BLIR DØPT SKAL BLI FRELST».  Eller som Peter sier på Pinsefestens dag: «OG ENHVER AV EDER LA SIG DØPE». Ingen har unnskyldninger på dommens dag, derfor kan vi ikke engang gjemme på tanken om å tolerere «barnedåp» i vårt hjerte.  I Guds rike eksisterer ikke dette begrepet.

Noen sier jeg er steil når det gjelder dåpen, ja dersom den hadde vært min egen oppfinnelse, da var jeg det.  Men det er Guds eget Ord som han har gitt for at vi skal overholde det nøye.  Det er likeså umulig for et menneske å møte den levende Kristus, og bli forenet med ham i hans oppstandelse, som det var umulig for Israel å komme inn i Løfteslandet uten å gå gjennom det Røde Hav, eller for Josva, uten å gå gjennom Jordan-floden.  Det var 12 speidere der inne i landet, men bare to av dem var trofast mot Guds Ord: Josva og Kaleb.  De andre 10 besmittet hele menigheten med vantro, og de omkom i ørkenen.

Paulus sier i Gal. 1, 8: «MEN SELV OM VI, ELLER EN ENGEL FRA HIMMELEN, FORKYNNER EDER ET ANNET EVANGELIUM ENN DET SOM VI HAR FORKYNT EDER, HAN VÆRE FORBANNET».  Det er brutalt, men sant, at kjød og blod ikke kan arve Guds rike. 

Det er mange som tror at de vet så mye, ja til og med mere enn Gud selv.  Derfor vil de ikke la seg lede av den Hellige Ånd, og derved har de også skilt seg fra Gud.  Når Gud skal vekke opp de døde i Kristus, og forvandle dem som lever i Kristus ved den Hellige Ånd, er det den samme Ånd de ikke vil være lydige mot når den manet dem til å bli døpt i vann – altså «begravet med Kristus ved dåpen til døden», for at de «kan oppstå med ham, og leve et nytt liv».

De ulydige, de som visste mer enn Gud, og som ikke trodde på dem som forkynte nødvendigheten av Guds eget ord om omvendelse, dåp i vann og i den Hellige Ånd og ild, får heller aldri se Kristus.  Men de døpte-frelste skal møte ham i skyen, og se ham som han er.  Den dagen er meget nær! 

Til tross for den advarsel du får gjennom denne artikkel er du for stolt til å bøye ditt hårde hjerte.  Du er for profesjonell i måten å unngå dette nærgående spørsmålet. Du glir unna som en ål.  Vel, så har du selv ansvaret. Den som tror og blir dpt


 «Kjære Aage Samuelsen

Jeg er en kvinne på 40 år som er frelst og holder Vekkeropet.  Jeg har et ønske om at du kunne skrive en artikkel om hvordan Bibelen ser på likestilling mellom kjønnene.  Jeg er av flere grunner litt opptatt av dette.  På forhånd takk.  Vennlig hilsen O. A.»

KVINNENS PLASS I MENIGHETEN OG SAMFUNNET

Av Aage Samuelsen

Fra Vekkeropet nr. 1 – januar 1986

Den berømmelige loven om likestilling mellom kvinner og menn i samfunnet er i grunnen kommet i stand, og presset frem av kvinnen selv, fordi hun føler seg underkuet av mannen.  Vi kan ikke legge skjul på det faktum at mannen har underkuet kvinnen både i hjemmet og i samfunnet for øvrig, og at kvinnemishandling har foregått i tusener av hjem.  De har blitt misbrukt på det skammeligste av noen sadister av menn, både i de høyere og lavere samfunnslag.  Dette har resultert i likestillingsloven, hvor kvinnen forlanger å få sin plass til å øve sin innflytelse til og med i de styrende organer.

Det er vel kanskje dem som ikke skjønner at det på lang sikt kan være til større skade både i hjemmene, og i det offentlige, enn om de inntok den stilling Gud hadde bestemt til dem til.

I Bibelens lys er ikke likestillingsloven av ny dato. Kravet begynte allerede i Edens have da kvinnen falt og Satan overlistet Adam til fall gjennom kvinnen.  Hun fikk Adam til å ete den frukt som for ettertiden førte til ulykke for hele verden.  Det var kvinnen som var årsaken til verdenstragedien.

På hvilken måte kom Ismael (araberne) til verden, som er årsaken til den bitre striden mellom Israel og araberverdenen?  Det var Abrahams hustru Sara som ble misunnelig og sjalu på andre kvinner, fordi hun ikke selv kunne føde barn.  Hun drev Abraham inn i egypterkvinnen Hagars favn, og hun fikk et barn med ham som ble kalt Ismael. 

Selv om Abraham trodde Gud, ble han drevet til sin vantro-handling.  Dette er typisk for dem som ikke har tid til å vente på guddommelig åpenbaring.  De lager i stand noe for å få liv og røre i forsamlingen og menigheten.  De danner alle slags grupper, og det heter så vakkert: «Vi må gjøre noe for Guds sak».  Derved føder de barn etter kjødet, ved fornuftens evangelium. 

Da Abraham og Sara fikk en sønn etter Guds plan, oppstod misunnelse og splittelse i familielivet.  Kjødets sønn og Løftets sønn kjemper imot hverandre den dag i dag.  Derfor oppstår også splittelse og spetakkel overalt hvor disse to står hverandre imot.  Det var Saras trang etter likestilling med andre kvinner som var årsaken.  Da Moses var på fjellet i 40 dager, og han drøyde med å komme ned, måtte Israels menighet finne på noe.  De ofret sine smykker og gaver, og laget seg en gullkalv.  Og selveste presten Aron ble drevet med i dette fall da de ropte: «La oss gjøre oss en Gud, for han som skulle lede menigheten kommer jo ikke.»  Dette sa de til tross for at de hadde sett fjellet i flammer og hørt Guds basunrøst tale til Moses. 

De religiøse lederne gir etter for kravet fra menigheten (kvinnen).  «Vi må gjøre noe for Gud», som om ikke det Gud har gjort er godt nok.  Når Jesus drøyer med å komme, faller de for samme ånd som Israels barn i ørkenen: «Mens vi venter på Jesus må vi foreta oss noe.»  Predikanter spekulerer ut ideer om hvordan de skal få vekkelse; «vi må gjøre noe, vi må lage søndagsskoler, vi må lage ungdomsforestillinger, vi må lage sangkor, vi må besøke syke og gamle.  Vi må sende leger og sykepleiere ut til misjonsmarken».   Men Gud har ikke behag i noe av det. 

Når vekkelsen, ved troens forkynnelse, føder ektefødte barn i menigheten, raser alle som er født av kjødet ved «må-forkynnelsen» av disse «må-predikantene» og spetakkelet er i full gang.  Det var kvinnen (menigheten) som var årsaken til fallet i Edens have, og det er menigheten (kvinnen) som i dag er årsaken til det store åndelige frafall. «Hva mer skal jeg gjøre?» Sier Gud, «som ikke allerede er gjort?» «KLIPPEN! – FULLKOMMENT ER HANS VERK, FOR RETTFERD ER ALLE HANS VEIER; EN TROFAST GUD, UTEN SVIK, RETTFERDIG OG RETTVIS ER HAN», (…) «OG HER NEDE ER EVIGE ARMER». 

Vi ser parallellene mellom likestillingsloven, og menighetens krav og forlangende, om å ta kommandoen fra Kristus.  Det er Kristus som er menighetens hode.  Det er ikke nok for dem å ha den Hellige Ånd som veileder, de vil selv bestemme, og de vil selv dirigere hva den Hellige Ånd skal gjøre og ikke gjøre.  Ikke underlig at det er et religiøst virvar over hele linjen.


Publisert 10. februar 2021

DEN FALSKE «JESUS ALENE-LÆREN»

Av AAGE SAMUELSEN

Fra Vekkeropet mars 1980.

I 1958, da jeg var i Amerika, støtte jeg for første gang på denne merkelige, forkvaklede lære.  Etter et formiddagsmøte ble jeg buden hjem til middag hos en pastor på Staten Island, utenfor New York.

Ved middagsbordet ble jeg spurt av en annen pastor, som også var innbudt, om jeg trodde at det fantes tre guder i Himmelen?  En med langt skjegg, en med mindre skjegg og en med lite skjegg? Jeg spurte hva han mente med det, og han sier: «Tror du det finnes tre guder?» Jeg svarte at det finnes kun én Fader, én Sønn og den Hellige Ånd, som hver for seg har den guddommelige makt.  Pastoren sa da: «Du tar feil, Aage! Det er bare en Gud, det er ikke tre personer». Jeg svarte: «Javel, men var Jesus buktaler da han ble døpt i Jordan? Der det kom en røst ifra Himmelen som sa: DETTE ER MIN SØNN, DEN ELSKEDE, I HVEM JEG HAR VELBEHAG!  Likeså da Jesus var med sine disipler på fjellet: DETTE ER MIN SØNN, DEN ELSKEDE, I HVEM JEG HAR VELBEHAG.  HØR HAM!  Og når han ber sin ypperste-prestelige bønn, ba han da til seg selv, eller til sin far?  Og når han sier i Joh. 14, at han skal sende en annen – talsmannen – han skal ta av mitt og gi til eder!»

De ble meget sinte, og sa til meg at jeg ikke hadde greie på noe.  De hadde i grunnen rett, for jeg hadde ikke greie på slik falsklære.  Derfor avbrøt jeg måltidet og tok bussen tilbake til New York.

Vi skal legge merke til at en slik lære vinner som regel innpass hos misfornøyde og mislykkede predikanter, som må finne på noe for å lage noe om seg selv.  Derfor vil jeg sende en advarsel mot slike forvirrende predikanter.  De opererer gjerne der hvor det er masseansamlinger av folk, og undergraver virksomheten, spesielt blant ungdommer og nyfrelste.

De mener også at å døpe i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn er en katolsk lære.  Og så bruker de dette: «Døpt til Jesus alene.» Til det er å si at hverken Faderen, Sønnen eller den Hellige Ånd har noen gang vært katolikker. Når det står Fader i entall, Sønn i entall og den Hellige Ånd i entall, så finnes det bare ÉN FADER, ÉN SØNN OG ÉN DEN HELLIGE ÅND.

Jeg snakket med en gammel pinsepredikant, William Booth Clibborn, i New York på den samme tiden, og han fortalte meg at han selv hadde hatt den samme lære, og at den hadde gjort stor skade blant pinsevennene, men han måtte be Gud om tilgivelse.  Det var interessant å samtale med ham.

Mange i dag er rotløse i sitt åndsliv, fordi de ikke ernærer seg på en sunn måte av Guds ord.  Men de leser alt hva de kan komme over av religiøst stoff, med villedende lærer som bevirker en villfarende ånd i deres hjerter.  De har ikke noen stø kurs i sitt åndsliv, men er overalt og snuser, og godtar hva som helst. Dersom det er et sted hvor møtene er sensasjonelle så er de der og eter i seg «rått og råttent», og eier ikke evnen til å skille ut det som ikke er av Gud.  Mange har derfor lidd skipbrudd på sin tro.

Masseansamlinger er ikke tegn på at det skal være noe mere fra Gud enn vekkelsen ved Sykars brønn, eller på veien til Samaria.  Gud har aldri hatt tak på massene, han søker det ensomme hjerte.   Det finnes 5-600 millioner katolikker i verden i dag, kanskje flere (red.anm.:  Dette var i 1980 – i dag er det omkring 1,3 milliarder katolikker), men det finnes ingen større villfarelse enn katolisismen.  Hverken masseansamlinger, mirakler, tegn eller under kan hjelpe deg i din ytterste nød.  Det er kun troen på den treenige Gud.

Slike forvrengte lærer som den jeg har nevnt her må du uten skånsel avvise.  Ha ingenting med dem å gjøre.  De vil fullstendig ødelegge ditt åndsliv.  Når de hevder at Gud Fader, Sønn og Hellige Ånd er én person, så finnes det ingen bibelord som støtter en sådan lære.  De tre er ett, og ikke en.  Et ektepar er ett, men ikke en.  Derfor sa Jesus: «JEG VIL AT I SKAL VÆRE ETT, LIKESOM FADEREN OG JEG ER ETT» - ikke en!  Kommer slike til deg så avvis dem øyeblikkelig!  Hør ikke på et eneste ord fra dem.

Derfor gjelder det å holde seg nær til Gud, selv om du skulle komme til å bli helt alene.  Det er de som er ett du skal møte i himmelen, hvor Jesus sitter ved Faderens høyre hånd.  Han sitter IKKE ved siden av seg selv!  La derfor Guds ord være lys og lykte for din fot.  AMEN!


Publisert 10. februar 2021

Den 12. oktober 1987, halvannen måned før han reiste hjem, skrev Aage Samuelsen artikkelen vi setter inn nedenfor. 

Aage Samuelsen – om temaet rasisme – i henhold til Guds eget ord:

«THI SÅ HAR GUD ELSKET VERDEN»

Det finnes ingen større antirasist enn Gud, enda han kjenner hvert eneste menneskelige vesen på jorden.  Han veier menneskenes tanker, måler deres visdom, og vet at «HANS DÅRSKAP ER STØRRE ENN MENNESKENES VISDOM». Han kjenner deres veier, hver eneste sti de tråkker på, og ser at menneskene har valgt sin egen vei.  Derfor sier også Paulus: «VI VENDTE OSS HVER TIL VÅR VEI».

Gud ser ikke på det utvortes som vi mennesker gjør.  De tanker som vi etter våre vurderinger har om hverandre, er ikke hans tanker, for «HANS TANKER ER HØIERE ENN VÅRE TANKER». Og ingen vet bedre enn han at vi er ofre for Satan og hans åndehærs planer med menneskene, som er å føre dem alle i fordervelsen.  Da Gud skapte engler og mennesker, så skapte han dem med en fri vilje, likesom han også skapte Satan og hans engler med fri vilje.  Derfor finnes det ikke et fnugg av rasisme i himmelen.  Gud har fastslått en gang for alle – for alle nasjoner, at hans kjærlighet til menneskenes barn er så grenseløs at han gav sin sønn, Jesus Kristus, den eneste i hele verden som kan demme opp for rasehat og diskriminering, altså den ånd som er et utslag av Satans hat til alle mennesker.

Likesom Satans hat til alle er grenseløst, er Guds kjærlighet til menneskenes barn så grenseløs at han lot sin egen sønn møte denne hatets demon på korset.  Og dette var ingen alminnelig død.  Det finnes tusener, ja millioner, av mennesker som har lidt døden på en mere brutal måte, men han var den eneste fullkomne mann, som uten det minste fnugg av synd i sitt liv, kunne gi menneskene en fullkommen seier over ondskapens åndehær i himmelrommet.  Han var den eneste som kunne fare ned i dødsriket og predike for åndene som er i varetekt inntil dommens dag.  Han var den eneste som kunne vende derfra tilbake til livet, og proklamere og bekrefte for hele menneskeheten det han ropte ut på korset: «DET ER FULLBRAKT!»  Hva også Moses sang i 5. Mos., 32: «FULLKOMMENT ER HANS VERK, OG HER NEDE ER EVIGE ARMER».

Han var den første legen som kunne transplantere, til alle dem som tror på ham, et nytt hjerte og et fullkomment hjerte.  Et hjerte som ikke svikter Jesus for ussel vinnings skyld, men som sammen med alle de hellige – fra Abels tid og til dags dato – synger av hele hjertet: «SALIGE ER DE HVIS OVERTREDELSER ER FORLATT OG HVIS SYND ER SKJULT, OG I HVIS ÅND DET IKKE ER SVIK», og som i full visshet vet på hvem de tror.  Sammen med Peter i Kornelius’ hus bryter de ut: «JEG SKJØNNER I SANNHET AT GUD IKKE GJØR FORSKJELL PÅ FOLK».  Han som snur ryggen til de høybårne, de mektige, de lærde, hyklere og fariseere, men vender sitt åsyn, og rekker ut sine hender, til de laveste i samfunnet.  Han som tar inn hos toldere og syndere, som eter og drikker sammen med dem, og hvisker sunde og sindige ord i deres ører.  Som trøster de sønderknuste, helbreder de håpløst syke, og reiser den fattige av skarnet.

Hvordan kan menneskene gjemme på rasisme i sitt hjerte?  Hvordan kan de tråkke på hverandre når det står at mennesket er som en blomst som står på marken, den står i dag og faller i morgen.  «HVA ER VEL ET MENNESKE AT DU KOMMER HAM IHU?»  Han som troner over kjerubene, som holder havet i sin hule hånd og spiller ikke en dråpe.  Da Gud ikke fant noe å henge jorden på, hang han den på INTET, hva ikke ett menneske på jorden, fra dets skapelse og til dags dato, har gjort maken til.  Han kjenner hver eneste tåre som faller på lidende og sønderknustes kinn, og «KOMMER IHU AT VI ER STØV».  Menneskenes høye tanker om seg selv er ikke mere verdt enn støvet de tråkker på med sine føtter.  Allikevel er Gud så stor at han bøyer seg ned til støvet.  Han er ikke som oss mennesker som gjerne vil fjerne støvet.  Han løfter oss inntil seg, metter våre sjeler med det som god er, og fyller oss med en usigelig og herliggjort glede.

Men en dag er disse nådedagene slutt, og når vi ser hvordan menneskene behandler hverandre, med rasisme, diskriminering, klasseforskjell, vemmelse og forakt, og dette tiltar mer og mer, så har det bare en konklusjon: BEGERET ER SNART FULLT!  Ondskapens beger, men også Guds tålmodighets beger er fullt.  Likesom på Noas tid, da den aller siste dagen var slutt for dem, så nærmer seg den siste dagen, og den nærmer seg hurtig.  Noas forkynnelse og byggverk ble neglisjert, spottet og hånet, men deres munn ble lukket for evig.  Dette har fortsatt, og vil fortsette inntil Gud lukker døren for kjærlighetens evangelium.  SÅ VAR DET SANT ALLIKEVEL!

Aage Samuelsen


 Torsdag, 11. februar 2021

Ofte kom det spørsmål til Aage om hans syn på kvinnens rolle i menighetssammenheng, kvinnelige prester, om samboerskap kontra ekteskap, men også om hvordan de skulle kle seg og te seg, osv.  Denne artikkelen gir tydelig og klart svar på det skillet som går mellom det jordiske mennesket og den åndelige forståelsen av hva kvinnen er i lys av Guds ord.  Les også artikkelen «Kvinnens plass i menigheten og samfunnet», på side 4 i denne artikkelserien.

Red. 

STATSKIRKEN, BISKOPER OG KVINNELIGE PRESTER

Av Aage Samuelsen

April 1987

Alt spetakkelet omkring kvinnelige prester er kun et eneste stort religiøst sirkus.  Hvorvidt det er bibelsk eller ikke med kvinnelige prester kan ikke besvares ut fra kirkelig teologi.  Men når dette spørsmålet er kommet så sterkt i fokus har det en direkte sammenheng med likestillingsloven, og krever derved ikke et åndelig svar.  Derfor er det latterlig å høre når slike spørsmål blir rettet til kirkens overhoder, siden de er like åndelig uvitende som de som stiller spørsmålet.

I begynnelsen skapte Gud først mannen, deretter kvinnen.  Før fallet, som kom ved kvinnen, var mannen kvinnens overhode.  Etter fallet mistet mannen sin stilling som kvinnens overhode, og det har mer og mer kommet klart til syne.  Herunder mener jeg også menigheten, og ikke menighetene eller religiøse institusjoner.  Derfor ligger det i fallet en trang til å hevde seg i åndelige spørsmål, og til å gjøre ting og lære noe helt annet enn det mannen, Kristus, har bestemt.  Den åndelige tilstand og lydigheten mot mannen Kristus er mer eller mindre borte under kvinnens, menighetens, trang til selvhevdelse (likestilling).  Derfor er den åndelige standard i det som skal være menigheten langt under pari.

I en åndelig menighet har vi Bibelens oppskrift på hvordan menigheten skal være og ikke være.  Det står i 1. Kor. 11, 10-12: «KVINNEN SKAL HA ET UNDERGIVENHETSTEGN PÅ SITT HODE FOR ENGLENES SKYLD, DOG I HERREN ER HVERKEN KVINNEN NOGET FREMFOR MANNEN ELLER MANNEN NOGET FREMFOR KVINNEN; FOR LIKESOM KVINNEN ER AV MANNEN, SÅ ER OGSÅ MANNEN VED KVINNEN, OG ALT ER AV GUD.»

Både i det gamle og det nye testamentet er det for menigheten, innfor Gud, gitt klare retningslinjer for hvordan kvinner og menn skal være i forhold til hverandre, og til Gud.  Men på grunn av åndelig uvitenhet har det i menighetens historie, fra pinsefestens dag, oppstått splittelse på grunn av denne uvitenhet.  Og det er ikke til å nekte for at kvinner i mange menigheter har gått som skurekluter, ja nærmest som hunder, for sine menn på grunn av mannens vrangforestillinger om Guds ord.  Derfor kommer også trangen etter likestilling, men på et helt feil grunnlag.

Man kan bare ta et spørsmål som kvinnens hår, som for mange menigheter er blitt et stridsspørsmål fordi de har blandet det naturlige med det åndelige.  I åndelig forstand er kvinnens hår et bilde på den åndelige kraft som også håret til Samson var, fordi han etter Guds befaling i 4. Mos. 6, 2 sier: «TAL TIL ISRAELS BARN OG SI TIL DEM: NÅR EN MANN ELLER KVINNE GJØR ET HELLIG LØFTE OM Å VILLE VÆRE NASIREER OG VIE SIG TIL HERREN, SÅ SKAL HAN HOLDE SIG FRA VIN OG STERK DRIKK; EDDIK AV VIN ELLER ANNEN STERK EDDIK SKAL HAN IKKE DRIKKE OG HELLER IKKE NOGEN SAFT SOM ER TILLAGET AV DRUER; HVERKEN FRISKE ELLER TØRRE DRUER SKAL HAN ETE.»  Så står det i 5. vers: «… HAN SKAL LA SITT HODEHÅR VOKSE FRITT.»  Kvinnens hår skal være et slør foran hennes øyne så lenge hun er i trolovelsestiden, for at ikke andre menn skal dåre henne (fremmed lære).  Håret skal være en pryd.  Alt dette er et bilde på den Hellige Ånds fulle frihet i menigheten til menighetens lærdom, visdom og veiledning.

Når jeg ser kvinner med opphengt og bundet hår, tenker jeg alltid på menigheten som binder den Hellige Ånds kraft, og derfor får heller ikke den Hellige Ånd gjennomslag i menigheten, og heller ingen veiledning til en åndelig standard.  Derfor kommer også spørsmålet inn om likestilling, og trangen til å hevde seg overfor mannen. Da er det ikke mer galt å ha kvinnelige prester enn mannlige, for de er like u-åndelige begge parter. 

Samboerspørsmålet, som er blitt så populært, og som ansees for å være en fryktelig synd etter Guds ord, er aldeles ikke av ny dato. Hvis man ser åndelig på denne saken har menighet etter menighet forføreriske lærdommer som samboere.

Det hender at jeg får tøvete, anonyme brev fra personer som ganske sikkert føler seg syndefrie, hvor de anklager meg for å «leve i hor».  Men det står klart og tydelig at «INGEN VET HVA SOM BOR I ET MENNESKES HJERTE UTEN MENNESKETS EGEN ÅND.»  Men de tenker ikke på det som Paulus skriver til menigheten i Rom.br. 7, 2: «DEN GIFTE KVINNE ER JO VED LOVEN BUNDET TIL SIN MANN SÅ LENGE HAN LEVER; MEN DERSOM MANNEN DØR, ER HUN FRI FRA LOVEN SOM BANDT HENNE TIL MANNEN.  DERFOR SKAL HUN KALLES EN HORKVINNE OM HUN, MENS MANNEN LEVER, EKTER EN ANNEN MANN.»  Derfor, når de lever, og inngår samboerskap med fremmede lærer, er hun en horemenighet all den tid Kristus lever.  Derfor blir det også født uekte barn som ikke har det minste peiling på det åndelige språk.  Dette har foregått i årtider på grunn av feil veiledning i Guds ord, fordi de ikke vil la den Hellige Ånd virke fritt og lede dem til hele sannheten.

For hver menighet som klipper mer og mer av håret (den Hellige Ånds kraft), og krøller og kruser det for å ta seg veldig fint ut for offentligheten, får bokstavelig talt oppleve det som står i Es. 3, 24 – «et skallet hode likesom Samson». Dette er satt til eksempel for vår ettertid.  Ikke underlig at det finnes personer som setter sin ære i å ha veldig langt hår og tørkle på hodet, eller at noen holder lørdagen hellig og andre søndagen, for derved å tro at de er så veldig åndelige.  De forstår ikke at de går som noen andre fjols.  Herren er min sabbat, både søndag og mandag!  Derfor forbyr han meg i åndelig forstand å slite og arbeide for å få noe av Gud.  Det er allerede gitt oss, det er bare for oss å innta det.

Enten jeg lever eller jeg dør, enten jeg sover eller våker, enten folk regner meg for det ene eller det andre, HØRER JEG HERREN TIL!  «OG SOM DEN SISTE SKAL HAN STÅ FREM PÅ STØVET!»  «GÅR VEL TO ISAMMEN UTEN AT DE HAR AVTALT DET MED HVERANDRE?»  Amos, 3, 3.  Det er avtalen i hjertets innerste som binder for evigheten, og gjør deg lik det som står i Salomos Høisang 5: «DITT HODE HEVER SIG LIKESOM KARMEL. DITT BØLGENDE HÅR ER SOM PURPUR. KONGEN ER FANGET I DINE LOKKER!» AMEN!


Søndag – 1. påskedag, 4. april 2021

 

SPØRSMÅL TIL AAGE SAMUELSEN FRA KRISTENRUSSEN I BERGEN 

Hentet fra Maran Ata bladet nr. 6. juni 1965

«Til Aage Samuelsen 
Skien
 

Kjære bror i Herren!

Kristenrussen i Bergen vil, i likhet med tidligere års kristenruss, også i år gi ut en egen russeavis.  Mellom annet innhold har vi planer om en enquête angående den Hellige Ånd.  Vi har tenkt å stille en del spørsmål til noen kjente personer, gi det hele en ramme, og et verdig oppslag og presentere det hele på like fot med det andre stoffet.  Avisen vil få et utpreget kristent innhold.

Det ville glede oss meget om De ville ta del i denne enquêten vår.  Vi lover selvsagt å ta inn i avisen Deres svar uendret slik De avgir det.  Det er svært om å gjøre for oss å få Maran Atas og Deres syn med som en kontrast til det herskende syn på den Hellige Ånd.  (Helst ikke over 300 ord.)

Her er spørsmålene:

1.     Hva tror De om den Hellige Ånd?  Kan vi gjøre oss noe bilde av den?  Hva vet vi om den?
2.     Hva tror De folk flest tror om den Hellige Ånd? (Forestillinger).
3.     Hvorfor taler forkynnere flest så sjelden om den Hellige Ånd?
4.     Hvorledes viser den Hellige Ånd seg i dag? (Tungetale, inspirasjon)?
 

Da avisen skal gå i trykken omkring den 12. mai ser vi oss nødsaget til å be om Deres svar så snart som mulig, i alle fall før 30. april.  Vi er klar over at dette er svært knapp tid, men det skyldes forhold som vi ikke er herrer over, og derfor må vi dessverre be om å få svar så snart.

Dersom De hadde et bilde eller en klisjé av Dem som De tror vi ville kunne bruke, ville vi være svært takknemlige for å få det tilsendt samtidig.  Eventuelle portoutgifter vil De selvsagt få dekket.  På forhånd hjertelig takk.

For Kristenrussen i Bergen

Magnar Kartveit» 

---------------------------------------- 

SVAR FRA AAGE SAMUELSEN 

«Herr Magnar Kartveit 

Takk for Deres brev og tillit i spørsmål om mitt syn på den Hellige Ånd.  Da det er mange meninger om den Hellige Ånd, er det en glede å gi folket opplysning om hva Maran Ata lærer om den Hellige Ånd.  Håper det blir et tilfredsstillende svar. 

Aage Samuelsen 

HVA ER DEN HELLIGE ÅND OG HVA GJØR DEN

Spørsmål 1:

Den Hellige Ånd er den tredje personen i Guddommen.  Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.  Disse er ett, ikke én.  Den gjør ingenting uten i overensstemmelse med Faderen og Sønnen.  Han var med fra begynnelsen da Gud skapte himmel og jord.  Og Gud sa: «DET BLIR LYS, OG DET BLEV SÅ.» Faderen – Sønnen – den Hellige Ånd.  Den Hellige Ånd var begrenset i sin gjerning på patriarkenes og profetenes tid inntil Sønnen Jesus kom, hva også profeten Joel gir til kjenne i kap. 3, 1. «OG JEG VIL UTGYDE AV MIN ÅND OVER ALT KJØD I DE SISTE DAGER …».

Spørsmål 2:

Det teller så lite hva folk mener, eller hvilken forestilling de har, om den Hellige Ånd.  Den må oppleves! 

Spørsmål 3:

Fordi så få forkynnere har opplevet den Hellige Ånd etter Guds ord. Den Hellige Ånd opplever man ikke i omvendelsen, heller ikke i troendes dåp. 

Først omvendelse, så dåp i vann, så den Hellige Ånds dåp.  Ap. gj. 2, 38 

I Kornelius’ hus, Ap. gj. 10, tok de imot Ordet som ble forkynt, ånden falt, og beviset på det var tungetalen som fulgte.  Lydigheten mot Peters befaling ble etterfulgt ved at de døpte seg i vann. Disse tre hovedsakelige handlinger følger alltid den handlende tro:

Omvendelse ved tro.
Dåpen ved troens lydighet.
Åndens dåp med tungetale som tegn.
 

Filips forkynnelse i Samaria ble mottatt av folket.  De ble løst, omvendte seg, døpte seg i vann.  Peter og Johannes kom ned og la hendene på dem så de kunne få den Hellige Ånd.  Dette beviser at ingen har fått den Hellige Ånd i omvendelsen, som mange mener.  Henviser til Ap. gj. 2, 1-4 og 38: «OMVEND EDER, OG ENHVER AV EDER LA SIG DØPE PÅ JESU KRISTI NAVN TIL SYNDENES FORLATELSE, SKAL I FÅ DEN HELLIGE ÅNDS GAVE!»  Legg merke til ordet «SÅ» - Ap. gj. 8, 15., 10, 45-46., 19, 1-6. 

Spørsmål 4:

Den Hellige Ånd viser seg i troens gjerninger som på Jesus og apostlenes tid.  Den tvinger seg ikke inn på noen.  Joh. Åp. 22, 17: «… DEN SOM VIL, HAN KOMME OG DRIKKE LIVETS VANN UFORSKYLDT …».  Den Hellige Ånd er i Bibelen benevnt som en due, Matt. 3, 16.  Som vin, Joh. 2, 9-10.  Som levende vann, Joh. 7, 38-39.  Som sannhetens Ånd, som Talsmannen, som leder og veiviser, lærer og giver. Joh. 14, 16-26.  Som olje, Matt. 25, 4-8.

Denne lignelse om de ti jomfruer viser at de dårlige jomfruer manglet det som kunne gjøre dem i stand til å møte brudgommen, nemlig olje (den Hellige Ånd).

Det er den Hellige Ånd som på Jesu befaling gjør tegn, under og mirakler, og får folk til å prise Gud i løste tunger, men som blir spottet av så mange i dag.  Men Jesus sa til dem som spottet den Hellige Ånds gjerning: «SYND IMOT DEN HELLIGE ÅND BLIR ALDRI TILGITT».  Vær derfor forsiktig med å spotte det dere ikke har kjennskap til. 

Aage Samuelsen


 Søndag, 26. september 2021

Mange mennesker er fortvilet fordi de ikke, som de sier, «blir helbredet, selv om de er bedt for».  Les artikkelen til Aage nedenfor, den åpenbarer og avslører hva som er galt.  Red. 

HVA ER NØKKELEN TIL FULL HELBREDELSE?

Av Aage Samuelsen 

Fra Vekkeropet nr. 6 – juni/juli 1984

Vi har dessverre i årenes løp opplevd og sett mennesker som aldri kan gripe fatt i løftet om helbredelse.  Det er spesielt to ting som er årsak til dette:

Den ene er menneskets egen skrøpelighet, de mener at de må komme i en spesiell stilling innfor Gud, slik at Gud kan akseptere dem som gode nok for helbredelse.  År etter år snakker de om sin egen skrøpelighet og uverdighet, og overalt er de fremme til forbønn.  Samtidig prøver de også medikamenter av forskjellige slag, men Gud kan aldri møte slike mennesker.  Helbredelse er ikke grunnlagt på vår verdighet, men på Guds eget Ord: «VED HANS SÅR ER VI HELBREDET.»  Alt utenom dette har ingen betydning. 

Den andre årsaken som hindrer helbredelse er: Tillit til mennesker, og mistillit til Guds Ord.  Her er det mange av Guds vitner som gjør den store feil: De får folket til å tro mere på seg selv enn på hva Gud har sagt.

Å søke rundt omkring hvor de har såkalte «veldige møter» har hindret mange i å bli helbredet, nettopp fordi de stoler mere på mennesker enn på Gud.

De syke leser kanskje ikke Bibelen i det hele tatt, men tar heller et såkalt «mannakorn», hvor de kan få et skriftsted som er helt bort i veggene.  Det er ikke den slags mannakornfrelse vi trenger, men det er den Hellige Ånds veiledning til HAM hvis sår vi er helbredet!

Vi hører så ofte det blir sagt: «Han har bedt for meg», og «han har bedt for meg, men det har ikke skjedd enda.» Til det kan jeg svare: «Med en slik innstilling vil det heller aldri komme til å skje.  Nøkkelen til helbredelse er: «TRO BARE AT I HAR FÅTT DET.»  Og disse to ord HAR og ER er selve porten inn til helbredelse.

Gud har aldri spurt oss hva vi føler, men han spør: «TROR DU DETTE?»  Abraham trodde Gud FØR det skjedde, som om det allerede hadde skjedd.  Derfor står det også: «HAN BLE STÅENDE FOR GUD.»  Han diskuterte ikke med seg selv eller andre, men trodde Gud.  Så ble han sterk i troen, idet han gav Gud æren for det som ennå ikke var skjedd, som om det var skjedd.  Og Herren lønnet hans tillit ved troens stabilitet. 

Hele vårt liv må baseres på tilliten til det Gud har sagt.

Dersom en forkynner vingler hit og dit, mellom Gud og blind tillit til legehjelp i sin forkynnelse, så har Gud aldri nektet noget mennesket i å gå til lege.  Men han kan ikke gripe inn i ditt liv med mindre du innser at menneskehjelp er fåfengt.  Det er derfor tvilen kommer inn, fordi du venter at Gud skal gripe inn mens du farter hit og dit for å søke menneskehjelp.  «GUD GIR IKKE MENNESKER SIN ÆRE; HELLER IKKE UTSKÅRNE BILLEDER SIN PRIS.»  Han sendte sin egen Sønn for å fjerne og ødelegge alle djevelens gjerninger.  Selv om du ikke liker det, så er synd og sykdom djevelens gjerninger.  Gud har aldri slått noen med sykdom.  Da hadde han heller ikke på samme tid sagt: «VED JESU SÅR ER VI HELBREDET.»   Han er så suveren at han klarer sakene fullkomment alene, og trenger ikke legevitenskapen til hjelp.

At den som ikke har tillit til det Gud har sagt søker legehjelp, og bruker all slags medisiner, er ikke noe minus for Gud, de er vantroens barn og vandrer sine egne veier.  Gud hindrer dem ikke.

Men i det øyeblikk vi vender oss om til ham, og hviler i det han har sagt, vil troen øyeblikkelig komme i virksomhet.  Da får du se at alt det du har strevet med i alle år, og aldri blitt bedre av, det gjør Gud i ett nu!

Gud krever heller ikke av deg at du skal opparbeide tro for å tilfredsstille ham, men ganske enkelt: «TRO BARE AT DU HAR FÅTT DET!»  Da kommer du øyeblikkelig inn i det ordet: «SÅ SKAL DET VEDERFARES DIG.»

Vi vet at Gud bruker sine vitner, men uansett hva de mener om en predikant – stor eller liten – som de sier, kan de aldri helbrede ett eneste menneske.  Det er kun «VED HANS SÅR» vi er helbredet.  «OG TROENS BØNN SKAL HELBREDE DEN SYKE.»  Vi legger hendene på de syke, i Jesu navn, og da er det ikke hendene som helbreder, men troen på Jesu navn.

Derfor vil jeg henstille til hver den som søker helbredelse: Gå aldri der hvor de preker helbredelse og legevitenskap på en gang, men gå der hvor de har fast tillit i forkynnelsen om at alt det Jesus gjorde er fullbrakt – både for ånd, sjel og legemet!  «TRO BARE AT DU HAR FÅTT DET!»  Hvil i det, så skal du få se hans herlighet.  AMEN!


 Søndag, 21. november 2021

VEKKELSENS KJENNETEGN

AV AAGE SAMUELSEN 

Klippet fra vekkeropet nr. 2 - november 1986 

Jeg våger å påstå at dersom den Hellige Ånd fikk slippe til i de forskjellige kirker og menighet som den gjorde i menighetens første tid, da Ånden kom som et veldig fremfarende vær og fylte hele huset der hvor de satt, ville de fleste rømme møtene.  Spesielt alle de «gode kristne» Paulus taler

Nå kan jeg av erfaring si dette, for jeg har sett det med mine egne øyne.  Når Jesus kommer på besøk og møter lengtende sjeler er pastorene og lederne de første til å reagere mot dette.  Det er nemlig de som står i veien for Guds krafts utfoldelse, og de første til å sette i gang en hat-kampanje mot den Hellige Ånds åpenbarelse av Kristus. 

De kjenner ikke Gud og heller ikke Guds kraft.  Men Jesus har sagt: «I SKAL FÅ KRAFT IDET DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER EDER.»  Kraft til hva?  Kraft til å stå imot ondskapens åndehær som har sine største hjelpere i religiøse ledere.  Kraft til å tåle lidelser i Ånden når de ser at de som skulle være ledere for fåreflokken i grunnen er ulver i fåreklær.  Kraft til å avsløre all religiøs humbug og bedrag.  Kraft til å sette fanger og bundne fri og lede dem ved den Hellige Ånd inn i friheten, inn i Løfteslandet, inn i overflod av liv, inn i helbredelse til Ånd, sjel og legeme!  Kraft til å bli løst fra Mammon-djevelen som har besatt de fleste i dag, så ingen Ananias eller Safira kan leve der.  Kraft til å bære frem profetiske budskap, kraft til å ta liv av søndagsskolefenomener så barna kommer inn i det skriftstedet som står i prof. Joel: «ENDOG AV BARN OG DIEBARNS MUNN HAR DU BEREDT DIG LOVPRISNING.» 

Under et møte i Tabernaklet i Skien ble 36 barn fra 2-års alderen og oppover døpt i den Hellige Ånd og ild.  De la hendene på hverandre og ble døpt i Ånden, mens søndagsskolelærere og lærerinner stod og måpte som noen andre fjols.  De mistet fullstendig kontrollen – disse dyktige individene.  Ungdommer ble bortrykket i Ånden og fikk syner og åpenbaringer.  Sang- og musikkfenomener avgikk ved døden.  Forstanderen ble full av sjalusi og skjøvet til side.  Gang på gang, over hele landet, har jeg sett slike tilfeller.  Men også det fikk jeg kraft til å tåle.  Kraften til helbredelse avsetter forkynnelsen om at Gud bruker leger – hva han slett ikke gjør!  Det er løgn ifra helvete – også dette må man ha kraft til å si.  Kraft til å ikke utstudere prekener selv, Jesus sa: «DET SKAL GIVES EDER I SAMME STUND».  Kraft til å lede forsamlingen inn i åpenbaringens forkynnelse som er som et tveegget sverd som kløver sjel, ånd, ledemot og marg og dømmer hjertets tanker og råd.  Den Hellige Ånd innkaller til gjestebud: «DEN SOM VIL HAN KOMME».

Gang på gang får vi oppleve bryllupet i Kanaan hvor notoriske syndere – uansett kategori – de som ikke har det minste kjennskap til religiøs dannelse – som eter og drikker med svarte hender, men med et renset hjerte, ble innbudt.  Mennesket ser på det utvortes, men Gud ser til hjertet.  Der hvor den Hellige Ånd virker går det ord i oppfyllelse som står i Esaias 66,16: «FOR MED ILD SKAL HERREN HOLDE DOM OG MED SITT SVERD SLÅ ALT KJØD, OG MANGE SKAL DET BLI SOM HERREN SLÅR I HJEL». 

De fleste av de såkalte kristne er ikke rede til å ta imot Jesus når han kommer.  Vil de ikke ha kraft til å bli forvandlet her, så kan de heller ikke blir forvandlet når Jesus kommer.

Tegn, under og mirakler er likeså selvfølgelig iblant dem som tar imot kraften som alskens djevelskap, sykdom og besettelse er en selvfølge der hvor kjødet sitter i høysetet og dirigerer.  Prekesyke pastorer og predikanter må enten avgå ved døden eller forsvinne ut i den religiøse periferien.  Intet kjød får briljere der hvor den Hellige Ånd virker.  Kraften herliggjør Kristus og fremhever ikke noe kjød.  Derfor skal det kraft til å lukke all selvros ute. 

Jeg har sett i møte etter møte hvordan den Hellige Ånd har virket på forskjellige måter.  Gang på gang har vi bokstavelig talt sett ild har falt.  Vi har hørt og kjent vinden suse i møtene.  Dette er en selvfølge for dem som tror.  Hensynsdemonen, demonen som skaper frykt, baktalelsesdemoner, avindsyke-, misunnelse- og sjalusidemoner – alle flykter de i redsel når den oppstandne Frelser virker med sine gjennomborede hender.

Gang på gang har det kommet til meg: «HVAD ER VEL ET MENNESKE AT DU KOMMER HAM IHU, OG ET MENNESKEBARN AT DU SER TIL HAM!»  Lik en blomst som står i dag og faller i morgen, som en sky som viser seg en liten stund og så er den borte, som støvet som virvler rett opp i åsynet på en der hvor det er tørrest.  Det er bare regnskurer som kan få det virvlende støv til å legge seg, sammen med alt annet støv.  Alle pastorer og bibellærere burde komme disse ord i hu: «VI ER FRA I GÅR OG VET INTET». 

Profeter og apostler talte Guds Ord drevet av den Hellige Ånd.  Jeg kan ikke se noe ekteskap mellom den kjødelige og åndelige menighet.  La de religiøse børsspekulantene drive med sitt, det har aldri gitt noen åndelig valuta likevel.  Gi keiseren hva keiseren er og Gud hva Gud er.  Vi har ikke her nogen blivende stad, men vi søker den tilkommende.  Vekkelsens kjennetegn er Åndens åpenbaring til kunnskap om Kristus.  AMEN!

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no