Søndag, 21. november 2021

VEKKELSENS KJENNETEGN

AV AAGE SAMUELSEN 

Klippet fra vekkeropet nr. 2 - november 1986 

Jeg våger å påstå at dersom den Hellige Ånd fikk slippe til i de forskjellige kirker og menighet som den gjorde i menighetens første tid, da Ånden kom som et veldig fremfarende vær og fylte hele huset der hvor de satt, ville de fleste rømme møtene.  Spesielt alle de «gode kristne» 

Nå kan jeg av erfaring si dette, for jeg har sett det med mine egne øyne.  Når Jesus kommer på besøk og møter lengtende sjeler er pastorene og lederne de første til å reagere mot dette.  Det er nemlig de som står i veien for Guds krafts utfoldelse, og de første til å sette i gang en hat-kampanje mot den Hellige Ånds åpenbarelse av Kristus. 

De kjenner ikke Gud og heller ikke Guds kraft.  Men Jesus har sagt: «I SKAL FÅ KRAFT IDET DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER EDER.»  Kraft til hva?  Kraft til å stå imot ondskapens åndehær som har sine største hjelpere i religiøse ledere.  Kraft til å tåle lidelser i Ånden når de ser at de som skulle være ledere for fåreflokken i grunnen er ulver i fåreklær.  Kraft til å avsløre all religiøs humbug og bedrag.  Kraft til å sette fanger og bundne fri og lede dem ved den Hellige Ånd inn i friheten, inn i Løfteslandet, inn i overflod av liv, inn i helbredelse til Ånd, sjel og legeme!  Kraft til å bli løst fra Mammon-djevelen som har besatt de fleste i dag, så ingen Ananias eller Safira kan leve der.  Kraft til å bære frem profetiske budskap, kraft til å ta liv av søndagsskolefenomener så barna kommer inn i det skriftstedet som står i prof. Joel: «ENDOG AV BARN OG DIEBARNS MUNN HAR DU BEREDT DIG LOVPRISNING.» 

Under et møte i Tabernaklet i Skien ble 36 barn fra 2-års alderen og oppover døpt i den Hellige Ånd og ild.  De la hendene på hverandre og ble døpt i Ånden, mens søndagsskolelærere og lærerinner stod og måpte som noen andre fjols.  De mistet fullstendig kontrollen – disse dyktige individene.  Ungdommer ble bortrykket i Ånden og fikk syner og åpenbaringer.  Sang- og musikkfenomener avgikk ved døden.  Forstanderen ble full av sjalusi og skjøvet til side.  Gang på gang, over hele landet, har jeg sett slike tilfeller.  Men også det fikk jeg kraft til å tåle.  Kraften til helbredelse avsetter forkynnelsen om at Gud bruker leger – hva han slett ikke gjør!  Det er løgn ifra helvete – også dette må man ha kraft til å si.  Kraft til å ikke utstudere prekener selv, Jesus sa: «DET SKAL GIVES EDER I SAMME STUND».  Kraft til å lede forsamlingen inn i åpenbaringens forkynnelse som er som et tveegget sverd som kløver sjel, ånd, ledemot og marg og dømmer hjertets tanker og råd.  Den Hellige Ånd innkaller til gjestebud: «DEN SOM VIL HAN KOMME».

Gang på gang får vi oppleve bryllupet i Kanaan hvor notoriske syndere – uansett kategori – de som ikke har det minste kjennskap til religiøs dannelse – som eter og drikker med svarte hender, men med et renset hjerte, ble innbudt.  Mennesket ser på det utvortes, men Gud ser til hjertet.  Der hvor den Hellige Ånd virker går det ord i oppfyllelse som står i Esaias 66,16: «FOR MED ILD SKAL HERREN HOLDE DOM OG MED SITT SVERD SLÅ ALT KJØD, OG MANGE SKAL DET BLI SOM HERREN SLÅR I HJEL». 

De fleste av de såkalte kristne er ikke rede til å ta imot Jesus når han kommer.  Vil de ikke ha kraft til å bli forvandlet her, så kan de heller ikke blir forvandlet når Jesus kommer.

Tegn, under og mirakler er likeså selvfølgelig iblant dem som tar imot kraften som alskens djevelskap, sykdom og besettelse er en selvfølge der hvor kjødet sitter i høysetet og dirigerer.  Prekesyke pastorer og predikanter må enten avgå ved døden eller forsvinne ut i den religiøse periferien.  Intet kjød får briljere der hvor den Hellige Ånd virker.  Kraften herliggjør Kristus og fremhever ikke noe kjød.  Derfor skal det kraft til å lukke all selvros ute. 

Jeg har sett i møte etter møte hvordan den Hellige Ånd har virket på forskjellige måter.  Gang på gang har vi bokstavelig talt sett ild har falt.  Vi har hørt og kjent vinden suse i møtene.  Dette er en selvfølge for dem som tror.  Hensynsdemonen, demonen som skaper frykt, baktalelsesdemoner, avindsyke-, misunnelse- og sjalusidemoner – alle flykter de i redsel når den oppstandne Frelser virker med sine gjennomborede hender.

Gang på gang har det kommet til meg: «HVAD ER VEL ET MENNESKE AT DU KOMMER HAM IHU, OG ET MENNESKEBARN AT DU SER TIL HAM!»  Lik en blomst som står i dag og faller i morgen, som en sky som viser seg en liten stund og så er den borte, som støvet som virvler rett opp i åsynet på en der hvor det er tørrest.  Det er bare regnskurer som kan få det virvlende støv til å legge seg, sammen med alt annet støv.  Alle pastorer og bibellærere burde komme disse ord i hu: «VI ER FRA I GÅR OG VET INTET». 

Profeter og apostler talte Guds Ord drevet av den Hellige Ånd.  Jeg kan ikke se noe ekteskap mellom den kjødelige og åndelige menighet.  La de religiøse børsspekulantene drive med sitt, det har aldri gitt noen åndelig valuta likevel.  Gi keiseren hva keiseren er og Gud hva Gud er.  Vi har ikke her nogen blivende stad, men vi søker den tilkommende.  Vekkelsens kjennetegn er Åndens åpenbaring til kunnskap om Kristus.  AMEN!