Søndag, 26. september 2021

Mange mennesker er fortvilet fordi de ikke, som de sier, «blir helbredet, selv om de er bedt for».  Les artikkelen til Aage nedenfor, den åpenbarer og avslører hva som er galt.  Red. 

HVA ER NØKKELEN TIL FULL HELBREDELSE?

Av Aage Samuelsen 

Fra Vekkeropet nr. 6 – juni/juli 1984

Vi har dessverre i årenes løp opplevd og sett mennesker som aldri kan gripe fatt i løftet om helbredelse.  Det er spesielt to ting som er årsak til dette:

Den ene er menneskets egen skrøpelighet, de mener at de må komme i en spesiell stilling innfor Gud, slik at Gud kan akseptere dem som gode nok for helbredelse.  År etter år snakker de om sin egen skrøpelighet og uverdighet, og overalt er de fremme til forbønn.  Samtidig prøver de også medikamenter av forskjellige slag, men Gud kan aldri møte slike mennesker.  Helbredelse er ikke grunnlagt på vår verdighet, men på Guds eget Ord: «VED HANS SÅR ER VI HELBREDET.»  Alt utenom dette har ingen betydning. 

Den andre årsaken som hindrer helbredelse er: Tillit til mennesker, og mistillit til Guds Ord.  Her er det mange av Guds vitner som gjør den store feil: De får folket til å tro mere på seg selv enn på hva Gud har sagt.

Å søke rundt omkring hvor de har såkalte «veldige møter» har hindret mange i å bli helbredet, nettopp fordi de stoler mere på mennesker enn på Gud.

De syke leser kanskje ikke Bibelen i det hele tatt, men tar heller et såkalt «mannakorn», hvor de kan få et skriftsted som er helt bort i veggene.  Det er ikke den slags mannakornfrelse vi trenger, men det er den Hellige Ånds veiledning til HAM hvis sår vi er helbredet!

Vi hører så ofte det blir sagt: «Han har bedt for meg», og «han har bedt for meg, men det har ikke skjedd enda.» Til det kan jeg svare: «Med en slik innstilling vil det heller aldri komme til å skje.  Nøkkelen til helbredelse er: «TRO BARE AT I HAR FÅTT DET.»  Og disse to ord HAR og ER er selve porten inn til helbredelse.

Gud har aldri spurt oss hva vi føler, men han spør: «TROR DU DETTE?»  Abraham trodde Gud FØR det skjedde, som om det allerede hadde skjedd.  Derfor står det også: «HAN BLE STÅENDE FOR GUD.»  Han diskuterte ikke med seg selv eller andre, men trodde Gud.  Så ble han sterk i troen, idet han gav Gud æren for det som ennå ikke var skjedd, som om det var skjedd.  Og Herren lønnet hans tillit ved troens stabilitet. 

Hele vårt liv må baseres på tilliten til det Gud har sagt.

Dersom en forkynner vingler hit og dit, mellom Gud og blind tillit til legehjelp i sin forkynnelse, så har Gud aldri nektet noget mennesket i å gå til lege.  Men han kan ikke gripe inn i ditt liv med mindre du innser at menneskehjelp er fåfengt.  Det er derfor tvilen kommer inn, fordi du venter at Gud skal gripe inn mens du farter hit og dit for å søke menneskehjelp.  «GUD GIR IKKE MENNESKER SIN ÆRE; HELLER IKKE UTSKÅRNE BILLEDER SIN PRIS.»  Han sendte sin egen Sønn for å fjerne og ødelegge alle djevelens gjerninger.  Selv om du ikke liker det, så er synd og sykdom djevelens gjerninger.  Gud har aldri slått noen med sykdom.  Da hadde han heller ikke på samme tid sagt: «VED JESU SÅR ER VI HELBREDET.»   Han er så suveren at han klarer sakene fullkomment alene, og trenger ikke legevitenskapen til hjelp.

At den som ikke har tillit til det Gud har sagt søker legehjelp, og bruker all slags medisiner, er ikke noe minus for Gud, de er vantroens barn og vandrer sine egne veier.  Gud hindrer dem ikke.

Men i det øyeblikk vi vender oss om til ham, og hviler i det han har sagt, vil troen øyeblikkelig komme i virksomhet.  Da får du se at alt det du har strevet med i alle år, og aldri blitt bedre av, det gjør Gud i ett nu!

Gud krever heller ikke av deg at du skal opparbeide tro for å tilfredsstille ham, men ganske enkelt: «TRO BARE AT DU HAR FÅTT DET!»  Da kommer du øyeblikkelig inn i det ordet: «SÅ SKAL DET VEDERFARES DIG.»

Vi vet at Gud bruker sine vitner, men uansett hva de mener om en predikant – stor eller liten – som de sier, kan de aldri helbrede ett eneste menneske.  Det er kun «VED HANS SÅR» vi er helbredet.  «OG TROENS BØNN SKAL HELBREDE DEN SYKE.»  Vi legger hendene på de syke, i Jesu navn, og da er det ikke hendene som helbreder, men troen på Jesu navn.

Derfor vil jeg henstille til hver den som søker helbredelse: Gå aldri der hvor de preker helbredelse og legevitenskap på en gang, men gå der hvor de har fast tillit i forkynnelsen om at alt det Jesus gjorde er fullbrakt – både for ånd, sjel og legemet!  «TRO BARE AT DU HAR FÅTT DET!»  Hvil i det, så skal du få se hans herlighet.  AMEN!