Artikkelindeks

Publisert 10. februar 2021

DEN FALSKE «JESUS ALENE-LÆREN»

Av AAGE SAMUELSEN

Fra Vekkeropet mars 1980.

I 1958, da jeg var i Amerika, støtte jeg for første gang på denne merkelige, forkvaklede lære.  Etter et formiddagsmøte ble jeg buden hjem til middag hos en pastor på Staten Island, utenfor New York.

Ved middagsbordet ble jeg spurt av en annen pastor, som også var innbudt, om jeg trodde at det fantes tre guder i Himmelen?  En med langt skjegg, en med mindre skjegg og en med lite skjegg? Jeg spurte hva han mente med det, og han sier: «Tror du det finnes tre guder?» Jeg svarte at det finnes kun én Fader, én Sønn og den Hellige Ånd, som hver for seg har den guddommelige makt.  Pastoren sa da: «Du tar feil, Aage! Det er bare en Gud, det er ikke tre personer». Jeg svarte: «Javel, men var Jesus buktaler da han ble døpt i Jordan? Der det kom en røst ifra Himmelen som sa: DETTE ER MIN SØNN, DEN ELSKEDE, I HVEM JEG HAR VELBEHAG!  Likeså da Jesus var med sine disipler på fjellet: DETTE ER MIN SØNN, DEN ELSKEDE, I HVEM JEG HAR VELBEHAG.  HØR HAM!  Og når han ber sin ypperste-prestelige bønn, ba han da til seg selv, eller til sin far?  Og når han sier i Joh. 14, at han skal sende en annen – talsmannen – han skal ta av mitt og gi til eder!»

De ble meget sinte, og sa til meg at jeg ikke hadde greie på noe.  De hadde i grunnen rett, for jeg hadde ikke greie på slik falsklære.  Derfor avbrøt jeg måltidet og tok bussen tilbake til New York.

Vi skal legge merke til at en slik lære vinner som regel innpass hos misfornøyde og mislykkede predikanter, som må finne på noe for å lage noe om seg selv.  Derfor vil jeg sende en advarsel mot slike forvirrende predikanter.  De opererer gjerne der hvor det er masseansamlinger av folk, og undergraver virksomheten, spesielt blant ungdommer og nyfrelste.

De mener også at å døpe i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn er en katolsk lære.  Og så bruker de dette: «Døpt til Jesus alene.» Til det er å si at hverken Faderen, Sønnen eller den Hellige Ånd har noen gang vært katolikker. Når det står Fader i entall, Sønn i entall og den Hellige Ånd i entall, så finnes det bare ÉN FADER, ÉN SØNN OG ÉN DEN HELLIGE ÅND.

Jeg snakket med en gammel pinsepredikant, William Booth Clibborn, i New York på den samme tiden, og han fortalte meg at han selv hadde hatt den samme lære, og at den hadde gjort stor skade blant pinsevennene, men han måtte be Gud om tilgivelse.  Det var interessant å samtale med ham.

Mange i dag er rotløse i sitt åndsliv, fordi de ikke ernærer seg på en sunn måte av Guds ord.  Men de leser alt hva de kan komme over av religiøst stoff, med villedende lærer som bevirker en villfarende ånd i deres hjerter.  De har ikke noen stø kurs i sitt åndsliv, men er overalt og snuser, og godtar hva som helst. Dersom det er et sted hvor møtene er sensasjonelle så er de der og eter i seg «rått og råttent», og eier ikke evnen til å skille ut det som ikke er av Gud.  Mange har derfor lidd skipbrudd på sin tro.

Masseansamlinger er ikke tegn på at det skal være noe mere fra Gud enn vekkelsen ved Sykars brønn, eller på veien til Samaria.  Gud har aldri hatt tak på massene, han søker det ensomme hjerte.   Det finnes 5-600 millioner katolikker i verden i dag, kanskje flere (red.anm.:  Dette var i 1980 – i dag er det omkring 1,3 milliarder katolikker), men det finnes ingen større villfarelse enn katolisismen.  Hverken masseansamlinger, mirakler, tegn eller under kan hjelpe deg i din ytterste nød.  Det er kun troen på den treenige Gud.

Slike forvrengte lærer som den jeg har nevnt her må du uten skånsel avvise.  Ha ingenting med dem å gjøre.  De vil fullstendig ødelegge ditt åndsliv.  Når de hevder at Gud Fader, Sønn og Hellige Ånd er én person, så finnes det ingen bibelord som støtter en sådan lære.  De tre er ett, og ikke en.  Et ektepar er ett, men ikke en.  Derfor sa Jesus: «JEG VIL AT I SKAL VÆRE ETT, LIKESOM FADEREN OG JEG ER ETT» - ikke en!  Kommer slike til deg så avvis dem øyeblikkelig!  Hør ikke på et eneste ord fra dem.

Derfor gjelder det å holde seg nær til Gud, selv om du skulle komme til å bli helt alene.  Det er de som er ett du skal møte i himmelen, hvor Jesus sitter ved Faderens høyre hånd.  Han sitter IKKE ved siden av seg selv!  La derfor Guds ord være lys og lykte for din fot.  AMEN!

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme