Artikkelindeks

</div />

Onsdag, 18. januar 2023 

FRUKTEN AV DE KRISTNES VANTRO

 

AV AAGE SAMUELSEN

Klippet fra Vekkeropet - september 1979

I et budskap i tunger og tydning kom det: «Demonene velter opp ifra avgrunnen og besetter hele verden.  De vil besette menneskene og forårsake krig og alle slags forbrytelser.»

Dette skjer like for våre øyne i dag.

Ingen menneskelig makt kan hindre at dette øker i omfang.  Avkristningen er allerede begynt, og vil kulminere i Satans ypperste representant – Antikrist.  Kristenfolket sover.  De blander seg inn med verden, ja til og med politikken har iført seg kristendommens kappe.

Men alt dette forteller oss klart at vi aldri har vært så nær Jesu gjenkomst, og at det kan skje når som helst.

Når hatets demon ifører seg kjærlighetens kappe, og de som kaller seg frelst skriker høyest opp om kjærlighet, og forsikrer deg hvor høyt de elsker deg, da hør ikke på den røsten ifra avgrunnen.  Når de forsikrer deg at du alltid er i deres bønner da tro ikke på dem.  Løgn er under deres tunge.  Johannes sier i sitt brev: «Elsk ikke med ord eller tunge, men i gjerning og sannhet.»

Moralen sitter i høysetet hos de fleste som prediker i dag.  De gjør aldri noe galt, og måler sin neste med sin dyd og fenomenale moral, og tror at de derved har kvalifisert seg til førsteplassen i himmelen.  Det var det som kjennetegnet presteskapet og fariseerismen på Jesu tid.  De ville gjort presis det samme i dag som på den tiden Jesus satt benket med utskuddene og bunnfallet i samfunnet, og åt og drakk i sammen med dem.

Enigheten mellom fariseer og presteskap den gang var å få isolere en slik mann ifra deres kirker og møtesammenkomster.  Det samme skjer i dag.

Men Jesu gjenkomst vil bli avsløringens dag, av alt hykleri.  Ledere (voktere) i menigheten, som dreper ethvert tilløp til vekkelse, tror de gjør Gud en tjeneste når de hindrer den Hellige Ånd i å virke fritt.  At disse engasjerer seg i veldedighetsgjerninger og politikk er bare en frukt av deres slette forhold til Gud.  Man kan ikke på en gang tjene to herrer, man vil enten elske den ene og hate den andre.

At de også engasjerer seg og samarbeider med ubibelske læresetninger, synes for dem å være en ganske alminnelig foreteelse, fordi deres hjerter er stykkevis og delt.  Dette sammensurium av det som kalles «enhet i Kristus» har ingenting med Gud å gjøre.  Det er kun én enhet som teller, og det er på Ordets grunn og på Jesu Kristi lære.  Mark. 16, 16.

Det er sant at vi skal være glad i alle mennesker, men ikke i falske lærer.  Læren om barnedåp, konfirmasjon og nadverd som frelsesmiddel er fra helvete, og er forbannet av Gud.  Det finnes kun ett middel til frelse: Renset i Jesu blod, og fylt med den Hellige Ånd med tunger som tegn.  Noen annen åndsdåp finnes ikke.

Helteglorien over legevitenskapen har heller ingen hjemmel i Guds ord.  Det er et tydelig tegn på vantro å hylle legevitenskapen fremfor å være helbredet i Jesu sår.  Gud gir ikke mennesker sin ære eller utskårne bilder sin pris. 

Jeg holder fremdeles fast ved at Gud ALDRI har brukt leger som sine representanter for sannhetens evangelium.  At han skulle gjøre det er en svart løgn ifra helvete.

Man må nesten spørre seg hvilken bibel de har, som kan forsvare en ugudelig legevitenskap og blande det med evangeliet.  Gud har sagt klart og tydelig: «Jeg, Herren, er eders lege.» 

Derfor ser vi også resultatene av en slik vantro forkynnelse i dag.  Legekontorene er overfylte, likeså sykehusene.  Og nye sykdommer bryter seg vei inn i folkemassene, og ingen er flinkere til å forsvare alt dette enn de som kaller seg frelst.  Hvor blir det da av dette ord: «Alt godt kommer ovenfra»? 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme