Artikkelindeks

En ung dame skrev til Vekkeropet og ba om en forklaring på betydningen av dåpen, for «dessverre …», som hun sier, «… er det så mange forskjellige oppfatninger av dette blant de som kaller seg frelst». 

HVILKEN BETYDNING HAR DÅPEN?

Av Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 4 – April 1985 

De fleste av dem som blir stilt overfor spørsmålet om dåp i vann overser fullstendig betydningen av denne handlingen.  De er fornøyd med å dekorere seg selv, og kirken, med et kors og tror at de derved har sikret seg plass i himmelen.

De elsker å synge om korset og Golgata, og gråter så gjerne skvett for å døyve sin samvittighet, i stedet for å ta det skritt som er absolutt nødvendig for å oppnå kontakt med den levende Jesus ved oppstandelsen fra de døde.  Rom. 6, 4: «BEGRAVET MED KRISTUS VED DÅPEN TIL DØDEN».  Kol. 2, 12: «I BLEV BEGRAVET MED HAM I DÅPEN.»

Dåpen er en god samvittighetspakt med Gud, og derfor døyver de som ikke vil la seg døpe sin onde samvittighet med en mengde unnskyldninger og påstander.  De tror ikke at det er Satan som vil hindre dem i å være lydige mot Guds Ord ved å komme med sin djevelske barnedåpslære.  Hvordan kan vi bli forenet med Kristus ved dåpen til døden når vi ikke vil begraves med ham?  Du kan aldri bli forenet med Kristus ved fromhet, sjeliske bønner, Fader Vår eller bordbønner! Gud spør ikke etter noe av dette.  Han ser etter lydighet mot Kristus.  Heller ikke må du forestille deg en Gud som elsker alle mennesker uansett hvilken lære de har.  Det er sant at han elsker alle mennesker, men ingen kan bli frelst uten å være lydige mot hans Ord.

Hvor var Guds kjærlighet på Noas tid, da bare åtte sjeler ble frelst, mens millioner på millioner, og atter millioner, gikk fortapt i vannmassene?  Var det Guds skyld?  Nei, Gud visste på forhånd at de ikke ville tro på hans Ord.  De valgte sin egen vei.

Det som frelser oss er motbildet av arken på vannet.  Arkens motbilde var det som gjenspeilet seg i vannet, nemlig arken under vannet.  Det er også det som frelser Guds menighet i dag. Det er umulig å skyve dåpen unna seg uten at de også må ta konsekvensene av det, og det er få som blir frelst.

De milliarder av mennesker som allerede er fortapt er ikke fortapt fordi Gud ikke vil frelse dem, men de vil ikke gå inn i Guds frelse.  De vil så gjerne være frelst, og kalle seg frelst, men de vil ikke gjøre som Jesus sier: «DEN SOM TROR OG BLIR DØPT SKAL BLI FRELST».  Eller som Peter sier på Pinsefestens dag: «OG ENHVER AV EDER LA SIG DØPE». Ingen har unnskyldninger på dommens dag, derfor kan vi ikke engang gjemme på tanken om å tolerere «barnedåp» i vårt hjerte.  I Guds rike eksisterer ikke dette begrepet.

Noen sier jeg er steil når det gjelder dåpen, ja dersom den hadde vært min egen oppfinnelse, da var jeg det.  Men det er Guds eget Ord som han har gitt for at vi skal overholde det nøye.  Det er likeså umulig for et menneske å møte den levende Kristus, og bli forenet med ham i hans oppstandelse, som det var umulig for Israel å komme inn i Løfteslandet uten å gå gjennom det Røde Hav, eller for Josva, uten å gå gjennom Jordan-floden.  Det var 12 speidere der inne i landet, men bare to av dem var trofast mot Guds Ord: Josva og Kaleb.  De andre 10 besmittet hele menigheten med vantro, og de omkom i ørkenen.

Paulus sier i Gal. 1, 8: «MEN SELV OM VI, ELLER EN ENGEL FRA HIMMELEN, FORKYNNER EDER ET ANNET EVANGELIUM ENN DET SOM VI HAR FORKYNT EDER, HAN VÆRE FORBANNET».  Det er brutalt, men sant, at kjød og blod ikke kan arve Guds rike. 

Det er mange som tror at de vet så mye, ja til og med mere enn Gud selv.  Derfor vil de ikke la seg lede av den Hellige Ånd, og derved har de også skilt seg fra Gud.  Når Gud skal vekke opp de døde i Kristus, og forvandle dem som lever i Kristus ved den Hellige Ånd, er det den samme Ånd de ikke vil være lydige mot når den manet dem til å bli døpt i vann – altså «begravet med Kristus ved dåpen til døden», for at de «kan oppstå med ham, og leve et nytt liv».

De ulydige, de som visste mer enn Gud, og som ikke trodde på dem som forkynte nødvendigheten av Guds eget ord om omvendelse, dåp i vann og i den Hellige Ånd og ild, får heller aldri se Kristus.  Men de døpte-frelste skal møte ham i skyen, og se ham som han er.  Den dagen er meget nær! 

Til tross for den advarsel du får gjennom denne artikkel er du for stolt til å bøye ditt hårde hjerte.  Du er for profesjonell i måten å unngå dette nærgående spørsmålet. Du glir unna som en ål.  Vel, så har du selv ansvaret. Den som tror og blir dpt

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme