Artikkelindeks

Lørdag, 17. 09.2022
 
HVORDAN OG HVORFOR SKJEDDE FALLET I EDENS HAVE?

AV AAGE SAMUELSEN

KLIPPET FRA VEKKEROPET NOV./DES. 1981 

Disse spørsmålene har vært uløst for de fleste kristne over hele verden, fordi det ikke har vært noen forklaring på det før i 1950-årene da Dødehavsrullene ble funnet i en hule ved Dødehavet.  Dette er skrifter skrevet direkte av Enoks hånd, og som har skapt en sensasjon i hele den teologiske verden. 

Disse bokrullene er skrevet på pergament, innsmurt med olje og lagt i krukker, som ikke tok skade av hverken ild eller vann for at de skulle være gjemt til oss i den siste tid.  

Det ville ta for lang tid å nevne hvordan alt ble skapt.  Jeg vil derfor – i denne artikkelen – holde meg til hvordan, og hvorfor, mennesket falt.  Gud skapte den store engleskare, med overengler og de underordnede engler.  Hver overengel hadde sine underordnede, deriblant var også engelen Lucifer med sine underordnede, som altså ble skapt før Adam og Eva.  

Da Adam og Eva ble skapt ble de ikke skapt lik englene, men de ble skapt i Guds lignelse.  Altså den ypperste av alle skapninger.  Gud sa til engelen Mikael: «Kall alle englene sammen og be dem tilbede Adam som er skapt i mitt billede!»  Også Lucifer (djevelen) fikk denne ordre, men djevelen svarte Mikael: «Jeg har ikke behov for å tilbede Adam, jeg vil ikke tilbede en som er ringere enn meg, jeg er skapt før ham; før Adam ble skapt var jeg allerede til, og han bør heller tilbede meg.»

Da de andre engler, som var under Satan, hørte dette ville heller ikke de tilbede Adam.  Og Mikael sa: «Tilbed Guds billede, og hvis du ikke gjør det, vil Gud, Herren, vredes på deg.» Men djevelen svarte: «Hvis han vredes på meg vil jeg sette mitt sete over himmelens stjerner, og være lik den Høyeste.» 

Og Gud, Herren, ble vred på Satan og støtte ham ut, sammen med hans engler, fra sin herlighet, og for Adams skyld ble de forjaget til denne verden fra sine boliger og kastet ut til jorden.  Og straks kom de i stor smerte, fordi de ble berøvet sin herlighet.  Og det smertet Satan og hans engler å se Adam og Eva i så stor herlighet.  Og med svik overlistet han Eva og Adam, og fikk dem utdrevet fra deres herlighet og glede, på samme måte som Satan og hans engler.  

Når mennesket av hele sitt hjerte omvender seg til Herren, og gjør som han sier i sitt ord, vil den samme herlighet og glede som Adam og Eva tapte bli dem til del.  Og når Satan overvant Adam og Eva ved list, fordi Satan hater å se den samme herlighet som han engang hadde bli mennesket tildel, så minner det ham om det hat og sjalusi som oppstod i hans hjerte da han nektet å gjøre det Gud betalte ham å gjøre.  

Han hater hvert eneste menneske som lytter til troens budskap, og han hater å se menneskene fryde seg i Gud. Derfor gjør han presis det samme overfor troens barn som han gjorde med Adam og Eva, nemlig å påvirke dem til å være ulydige mot det Gud har sagt i sine befalinger.  Det er hans plan å hindre mennesker i å gjøre det Gud sier, ved å si: «Har Gud virkelig sagt det?» 

Vi kan ikke seire over denne tvilens tale med noe annet enn å gjøre det Gud virkelig har sagt.  Her er det en intens kamp mellom Gud og Satan, om menneskets udødelige sjel.  Noe annet enn troens handling, på Guds Ord, kan aldri seire over fiendens velde.  

Det er farlig for den som har begynt på troens vei å lytte til hvilken som helst forkynnelse.  For det er ingen tvil om at Satan blander sin tvils tale til mennesker inn i all slags forkynnelse som ikke er i overensstemmelse med Guds Ord. 

Derfor må ethvert vitne være iført den Hellige Ånds kraft og salvelse.  Det vitne som ikke har opplevet dette har ingenting på en talerstol å gjøre, de er dertil en åpen kanal for Satans list og tvil.  Han kan lettere bruke slike som gir seg ut for å være et Guds vitne, men ikke er iført den Hellige Ånds kraft. 

Husk at Satan kan gjøre seg om til en lysets engels skikkelse, og på samme måte som han dåret Evas hjerte vil han også dåre menighetens hjerte.  Det er ved slike listige taler at vantro, tvil, misunnelse, avindsyke og all slags synd, sykdommer og død får fri passasje inn til en menighet som skulle være iført kraften og troens visshet, med Guds herlighet over seg.  

I neste nr. av bladet vil jeg gå videre i menneskets tilstand før og etter fallet, da det trengs bibelsk opplysning om ting som er fullstendig ukjent for de fleste.  Les artikkelen i nr. 1/1982 her: SEEREN OG SKRIVEREN ENOK. 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme