Artikkelindeks

Fredag, 26. august 2022
 
DEMAS FORLOT MIG
 
AV AAGE SAMUELSEN
Vekkeropet nov/des 1980 

 

Det finnes ikke noe som besnærer et menneske mer enn den nærværende verden. Da Satan fristet Jesus, sa han: «Hvis du vil falle ned og tilbede meg, skal jeg gi deg alle disse riker.» Luk. 4, 6-7.  Satan er herre over alle verdens riker.  Han har en demonhær med seg som er eksperter på fristelser og fornøyelser.  Når vi ser på all verdens fornøyelser må ingen komme og si at verden ikke kan ha det moro.  Satan virvler menneskene inn i fornøyelser fordi han har så mye å gi sine barn av denne verdens falske glimmer.  

Men, det er også sant at de kristne har livsverdier som er verdifulle.  Ikke bare for dette liv, men også for det kommende.  Dersom de kristne har mer å glede seg over enn verden kan jeg ikke forstå hvorfor de ikke gir uttrykk for dette!  Må de virkelig engasjere danseaftener i kirken for å prøve å sidestille seg med verden?  Og konkurrere med dem for å holde ungdommen borte fra verdens fornøyelser?  Dette er ikke noe mindre enn et Satans triks.  Den prest, eller kirke, som arrangerer slikt noe avslører ved dette sin egen åndelige fattigdom.  Den Hellige Ånd driver aldri med slikt. 

Når den Hellige Ånd tar fatt i bena dine blir det en herlighet over dansen. Derfor må den Hellige Ånd alltid hvile over møtene, slik at himmelens liflighet til enhver tid hviler over den enkelte, så verden blir langt borte. Verden har intet å gi oss som overgår det Gud gir oss.  Utfold deg for Herren.  Åpne ditt hjerte helt for ham, så vil du aldri bli en Demas.  

Legg merke til Johannes avslutning av sitt liv.  Han satt på en ø som ikke hadde noen forbindelse med fastlandet.  Der var han alene.  Skal du ha forbindelse med Gud, og motta syner og åpenbaringer, må du være adskilt fra denne verden.  Ingen kan få noe av Gud, og heller ikke kan du vente noen støtte fra Gud så lenge du har alt mulig annet å støtte deg til.  

I Høisangen 8, 5 står det: «Hvem er hun som kommer op fra ørkenen, støttende sig på sin elskede?»  Alle andre støtter vil før eller siden falle fra deg.  Det er bare én støtte i verden som holder, som kan hjelpe deg og støtte deg, i denne innholdsløse og fattige verden som kun gir deg kjødelige fornøyelser og siden evig ødeleggelse, det er: Jesus Kristus fra Nasaret.  Han vil fylle deg med en usigelig og herliggjort glede. 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme