Artikler

 Langfredag, 10. april 2020

Klippet fra Vekkeropet nr. 3 - mars 1983

En artikkel i serien: HVA SER DU I GUDS ORD?

Av Aage Samuelsen

«Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Luk. 24,26.

Det er fullbrakt
I det virvar av forførende lærdommer som fører menneskene inn i fullstendig forvirring bør det være klart for først og fremst predikanter og eldstebrødre, at det er Satan og hans åndehær som står bak dette spill, for å føre menneskene inn i et evig helvete. 

Jesu død og oppstandelse synes for mange å være betydningsløs, fordi de ikke forstår at hele menneskeslekten er lagt under forbannelsen, i og med det sataniske fallet i Edens have, hvor Satan og hans englehær, ved Adam og Eva, førte hele menneskeslekten inn i en fortapt stilling. 

Det er ikke mulig å føre menneskeheten tilbake til Gud, uten at den som forkynner Guds ord forstår dybdene i Guds forsoningsverk i Kristus.  Gud aksepterer ikke noe annet enn det som skjedde, og som var forutbestemt, - at hans egen sønn, Jesus Kristus, forlot himmelens herlighet og kom ned til denne under forbannelsen menneskeslekt, og tok en tjeners skikkelse på seg, - og måtte bli som et menneske – dog uten synd – for å frelse det som var fortapt. 

Det er å underslå virkeligheten å forkynne en himmel uten et helvete.  Satan vet at han aldri kan komme tilbake til den himmel han forlot, og hans oppgave er å føre hele menneskeslekten bak lyset, ved å underslå sannheten om et evig helvete.  Ellers hadde Jesu gjerning her nede absolutt ingen hensikt.  Alt det tomme sludderet om at det finnes så mange gode mennesker er Satans fordekte løgn.  Paulus sier i Rom 3.12: «Alle er avveket; alle til hope er de blitt uduelige; det finnes ikke nogen som gjør godt, det finnes ikke en eneste.»  Og i Vers 23: «Alle har syndet og fattes Guds ære.» 

Og dersom ikke menneskene blir konfrontert med disse sannheter har Jesu død og oppstandelse ingen hensikt eller virkning. 

Når Jesus kom ned her, så kom han ned som Guds lyteløse lam som bar all verdens synd.  Satan og demonene visste hvem Jesus var, og hvilken oppgave han hadde, derfor skrek de høyt til ham: «Du er kommet for å ødelegge oss før tiden.» Dersom ikke det blir forkynt klart og tydelig har det heller ingen hensikt å fortelle hva Jesus har gjort. 

Det er likeså alvorlig for menneskeheten i dag som det var på Noas tid.  Ingenting kunne forandre på Guds plan, - nemlig å tilintetgjøre alt kjøtt ved vann. Menneskene ville ikke forandre seg, de var selv skyld i ødeleggelsen, hvor millioner på millioner over hele kloden gikk fortapt i vannmassene. 

Vi har den samme tilstand i dag.  De vil ikke la seg frelse.  De vil lage sin egen frelse og så gå sine egne veier, og de er selv skyld i ødeleggelsene som vil ramme jorden i en katastrofe som verden aldri har sett maken til. 

Dette er ikke noe skremmebilde, det er advarsler til mennesker.  Men likesom Gud frelste Noa og hans familie ved Arken, og ikke noe annet, vil Gud frelse dem som frivillig går inn i Guds evige frelse ved forsoningen i Kristus, og ikke noe annet.  Derfor måtte Kristus lide dette, og så gå inn i Guds herlighet for å føre det fortapte mennesket tilbake til Guds herlighet i Kristus Jesus. 

Du kan selv velge din tilstand, enten fortapt eller frelst. 

AAGE SAMUELSEN

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme