Artikler

 Onsdag, 25. desember 2019

Med tanke på hvordan verden i dag er opptatt av «klima» og «klimaforandringer», finner vi en artikkel som Aage Samuelsen skrev for over 30 år siden.  Her peker han direkte på kjernen i dette tema.  Red.

«HEREFTER VIL INTET VÆRE UMULIG FOR MENNESKENE, HVAD DE ENN FORETAR SIG.» 1, MOS. 11,6. 

AAGE SAMUELSEN 

Klippet fra Vekkeropet nr. 2/1987.

Menneskene satte seg fore å bygge et tårn som nådde like til himmelen, og i denne forbindelse har flere sagt til meg: «Du må skjønne det Aage, at menneskene kan ikke klare det!»

Nu ser vi at utallige ting – som er forutsagt i Guds ord for tusener av år siden – går i oppfyllelse, rett for nesen vår, og dersom det ikke var sant, hvorfor sa da Gud: «Herefter vil intet være umulig for menneskene, hvad de enn foretar sig»?

Legg merke til disse ordene: «Hvad de enn foretar sig».  De gjerninger som menneskene gjør i dag er på mange områder inspirert av Satan og hans åndehær, og Satan er denne verdens fyrste.

Alle, som ikke er under Guds kontroll og innflytelse, er under denne verdens fyrstes kontroll – uansett hvem de er og hva de er.  Når vi ser utviklingen fra Babels tårn og inntil i dag, ser vi hvordan Satan – gjennom vitenskapsmenn og forskere – forskrekker hele verden med sine grusomme eksperimenter.  De eksperimenterer med mennesker fra de er fostre, - ja endog før det.  De kloner eggceller, de gjør nær sagt hva som helst og hva de vil. 

Det eksperimenteres også med å lage mennesker.  Det eneste som kan stoppe dem i slike vanvittige forsøk er at de ikke kan fremstille ekte blod – for deri ligger nemlig livet.

Ukjente og uhyggelige bakterier og basiller fremstilles, som igjen fremkaller sykdommer som de ikke greier å kontrollere.  Hvis menneskene i verden visste hva disse som kaller seg forskere, - men som jeg personlig stempler som demonbesatte og gale mennesker, - foretar seg, ville de rope ut i fortvilelse: STOPP DEM!  Og disse vitenskapsmenn og forskere blir til og med prisbelønnet??

Fra sine laboratorier har de fremkallet sykdommer som nu herjer ute i verden, og dreper tusener på tusener.  Enten det er i øst eller vest arbeider forskerne i sine galehus og fremstiller pestbasiller som tar livet av fienden – øyeblikkelig.

Det fremstilles stoffer som er i fri handel i dag, som ødelegger naturen.  Enorme skogarealer dør overalt.  Luften og vannet fylles med giftige gasser som igjen ødelegger ozonlaget som beskytter menneskene fra solens ultrafiolette stråler.  Fisker og fugler dør i milliontall, mens trangsynte mennesker skriver spalte opp og spalte ned om hvor langt vitenskapen har kommet i dag.  Ja, det skal være sikkert!  De er kommet så langt at det finnes ikke tilbaketog. ...  Les mer på neste side ...

Freden er tatt bort fra jorden og kommer aldri tilbake.  Hatet dominerer land og rike.  Barn og ungdom kjenner snart ikke til annet enn vold, terror og mord.  Vitenskapsmennene og forskerne tør ikke engang fortelle offentligheten hvor uhyggelig fremtidsperspektivene har åpnet seg.  Hva de enn foretar seg nu vil det lykkes for dem, fordi det er et hastig skritt i mot katastrofen som ender i et evig uhyggelig helvete.

Pest, hungersnød og redselsfulle ting vil skje like for verdens øyne.  I Sakarias 14,12 fremsettes en profeti mot alle dem som har stridt og strir mot Jerusalem: «Han skal la kjøtte råtne på dem alle mens de står på sine føtter, og deres øine skal råtne i sine huler, og tungen skal råtne i deres munn.»  (…)  «Den samme plage skal også ramme hestene, muleslene, kamelene, asenene og alle de andre dyr i leirene». 

Jeg har i flere måneder gått og grunnet på alt det som skjer i verden, og sammenligner det med det som profetene i eldgamle tider har gitt oss som lever i dag som advarsler.  Jeg skriver ikke dette for å ha noe å skrive om, men for å gi en advarsel til oss alle sammen om hvilke uhyggelige tider vi går i møte. 

Søndag, den 18. oktober d.å. (1987 - red.anm.) stod jeg på møte i Turnhallen i Oslo og fortale for fullsatt sal at «et økonomisk krakk vil ramme hele verden meget snart».  Mandag morgen hørte jeg nyhetene: Krakket var kommet! 

Men enda verre ting vil komme til å skje. Jeg forutsa utviklingen i den Persiske Gulf tre år før det brøt løs.  De kan spotte meg og le hånlig, men det gjør de ikke mange ganger.  Det har vist seg gang på gang. 

Gi akt på det jeg her skriver.  Den Hellige Ånd lyver ikke! 

Jeg satt sammen med noen venner og så på et program om Sadat og Begin, da jeg plutselig sa: «Han blir snart drept».  To dager etter ble Sadat skutt.

Uansett hva de utsetter meg for, hvem det enn kommer fra, så vil det kun ramme dem selv.  Jeg lever så lenge Gud vil her nede.  Når det behager ham, tar han meg hjem til mitt siste hvilested.

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme