Søndag, 24. mars 2019 

AV REDAKSJONEN I FAKTUELL ARENA

Leif Krogstad er ute og lyver igjen – på YouTube denne gang – med nye videoer, og det etter å ha sendt oss to unnskyldninger for sine tidligere løgner.  Se artiklene nedenfor.  I sine eposter innrømmer han at han har løyet grovt på oss, - fordi han har hørt på folk som har lagt løgnene i hans munn, - for deretter å be oss så ydmykt om unnskyldning.

Vi skal gjenta at Leif Krogstad – med de mange underlige titler, navn og profiler – aldri kjente/kjenner Aage Samuelsen, oss som Aages nære medarbeidere, virksomheten Vekkeropet Maran Ata eller Vekkeropet Dalen AS.  Han har kun vært på ett eneste møte.  Han har i sine mange «bøker/hefter» fortalt om sine flere år i psykiatrien både før og etter han var på dette møtet i Turnhallen.  Om perioden 1988 og frem til 2018 skriver han bl.a.: «De siste 30 årene har jeg vært i «fangenskap» – helt til han «traff en kvinne som fridde ham ut».  Og det var etter denne tildragelsen at han begynte å få så altfor store tanker om seg selv, - så store at han oppfatter seg selv som Aage Samuelsens arvtager, - og som derved kan «dele av sine mange åpenbaringer» (les løgner).  At Krogstad gikk inn i en slik modus passet også andre løgnere med samme formål – nemlig å gjøre hva de kan for å skamfere vår troverdighet, samtidig som de raserer absolutt alt hva Aage bygget opp i sin gjerning for Gud. 

Krogstad påstår også i videoer og hefter å ha "brevvekslet med Aage". Det har han aldri gjort.  Aage brevvekslet ikke med noen!  Hva Aage hadde å si skrev han i bladet Vekkeropet, i avisartikler/hefter og bøker, eller talte på møtene.  Leif Krogstad påstår også "å ha deltat i Aages bevegelse", men det var aldri noen "Aages bevegelse", - virksomhetens navn var Vekkeropet Maran Ata, og der var det aldri snakk om medlemsfortegnelse eller innmeldelse.  Leif Krogstad var aldri delaktig i den.

At Leif Krogstad - etter å ha kommet med en uforbeholden unnskyldning både innfor Gud og oss - igjen lar seg påvirke av onde krefter som inspirerer ham til å publisere nye (og gamle) løgner, er bare tragisk og trist.  Men han er en psykisk svært ustabil person som vi også formoder enhver fornuftig mann og kvinne brått gjennomskuer, og som vil forstå at hans forferdelige publikasjoner kun er bygget på sykes fantasier.  I Salomos Ordspr. 17,4 står det: "Den onde akter på onskaps lebe, løgneren lytter til ødeleggelses tunge".  Les også Aages artikkel "Løgnen og hatets ånd", her.

Om man ønsker å lese om hva som skjedde i årene på Hotel Dalen, eller i virksomheten forøvrig, anbefaler vi å lese historien i magasinet Faktuell ARENA, her og artikkelen "Utlevert barna", her.  Dette er historie bygget på fakta og dokumentasjon.  Vi som drifter dette nettstedet var tidsvitner, og har førstehånds kjennskap til hva som skjedde til enhver tid, - også i årene etter Aage Samuelsens bortgang.

RED.